Afbeelding

Conclusie DGMR: "Hoorbaar LF-geluid"

Actueel 89 keer gelezen

Pijnacker - Uit het onderzoeksrapport van DGMR Industrie, Verkeer en Milieu uit Den Haag, blijkt dat er inderdaad sprake is van zogenoemd laag frequent geluid in de woning van Wil Smithuis in Pijnacker Noord.

Onze redactie kreeg vandaag het 96 pagina's tellende rapport onder ogen. Uit de resultaten van een langdurige monitoringsmeting in de woning aan De Sarvornin Lohmanlaan, uitgevoerd in de periode van 18 juli tot 4 augustus 2014, blijkt dat er dagelijks in de woning hoorbaar LF-geluid optreedt.

"Met name in de nachtperiode blijkt dat het LF-geluid in alle nachten voor een langdurige tijd hoorbaar is opgetreden. In ongeveer de helft van de gemeten nachten is sprake geweest van geobjectiveerde hinder ten gevolge van het LF-geluid. Tijdens dit onderzoek zijn geen langdurige tonale componenten waargenomen in het laag frequente spectrum", zo valt te lezen in het onderzoeksrapport van DGMR.

De onderzoekers hebben geen aanknopingspunten gevonden voor het opsporen van de hinder. "Verder onderzoek naar de bron van dit LF-geluid kan mogelijk een oplossing geven voor dit probleem", zo stelt men. De betrokken instanties en de woningbouwcorporatie hebben hier niet voor gekozen, maar Wil Smithuis een andere woning aangeboden. De Pijnackerse deed deze week voor camera's van Telstar TV haar verhaal. Bekijk hier de uitzending terug.

Uit de krant