Wonen naast een luchthaven...

Actueel 61 keer gelezen

Regio - De meeste bewoners in de gebieden rondom Rotterdam Airport ervaren dezelfde of minder geluidhinder van grote verkeersvliegtuigen vergeleken met 2001. Degenen die het dichtst bij de luchthaven wonen, in Overschie en Hillegersberg-Schiebroek, ervaren juist méér hinder.

Dat zijn de meest opvallende resultaten van een onderzoek dat de

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Rotterdam-Rijnmond in het najaar van 2007 heeft uitgevoerd en waarin de hinder werd vergeleken met een onderzoek uit 2001.

Het onderzoek naar de geluidhinder rond Rotterdam Airport is in opdracht van de GGD Rotterdam-Rijnmond uitgevoerd door Meijers Research. Het onderzoek is in oktober 2007 uitgevoerd in Schiebroek-Hillegersberg-Zuid, Molenlaankwartier / Hillegersberg-Noord, Overschie, Noordelijk Schiedam, een gedeelte van Vlaardingen, Bergschenhoek, Pijnacker, Berkel en Rodenrijs en Delfgauw.

Het onderzoek is grotendeels een herhaling van een onderzoek uit 2001, zodat de resultaten goed met elkaar vergeleken kunnen worden.

In het onderzoek is onder meer gevraagd naar hinderbronnen. Uit de antwoorden blijkt dat over het algemeen hinder van vliegtuigen niet langer bovenaan staat.

Het verkeersgeluid is nu voor de meeste mensen de meest overlastgevende bron van geluidhinder. In Hilligersberg/Schiebroek echter blijft het vliegverkeer de bron die het meest het woongenot bederft. Verder geeft 91 procent van de bewoners aan tevreden tot zeer tevreden over de woonomgeving, ondanks de eventueel ervaren geluidhinder.

Gelijktijdig met het GGD onderzoek heeft de Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Rotterdam, kortweg de commissie 28, laten onderzoeken welke factoren naast het horen van het geluid zelf van invloed zijn op de hinder.

Geluid bepaalt de hoeveelheid hinder het sterkst. Maar ook de relatie tussen de luchthaven en omwonenden bijvoorbeeld heeft effect op de hinder. De resultaten van de twee onderzoeken worden apart gepresenteerd. Gezamenlijk geven ze echter een aanvullend beeld van de hinderbeleving rondom Rotterdam Airport.

Bewoners en andere belangstellende kunnen de onderzoeksresultaten downloaden op de site van de GGD: www.ggd.rotterdam.nl. Het rapport 'Rotterdam Airport een nieuwe belevenis' is te downloaden op de websites van de commissie 28, www.cmlr.nl

Uit de krant