Onder voormalig wethouder Ilona Jense (nu burgemeester in Hulst) werden de eerste gesprekken al gevoerd. Er is ondertussen nog geen heipaal de grond in. Toch lijkt er nu vaart in het proces te komen.
Onder voormalig wethouder Ilona Jense (nu burgemeester in Hulst) werden de eerste gesprekken al gevoerd. Er is ondertussen nog geen heipaal de grond in. Toch lijkt er nu vaart in het proces te komen.

Realisatie Hospice Koningshove komt dichterbij

Actueel 1.971 keer gelezen

Al enige tijd geleden heeft de Stichting Hospice Koningshove aangegeven een hospice in Pijnacker-Nootdorp te willen vestigen. Zij hebben hiervoor een gemeentegarantie nodig. Deze garantie kan alleen worden afgegeven door het college als er 20 procent van het benodigde vermogen en voldoende startkapitaal is. 

De fracties van het CDA en CU-SGP zagen dat de gesprekken vastliepen, omdat bank en sponsors eerst naar elkaar keken. Omdat de raad middels een motie heeft aangegeven dat zij het initiatief vanuit de samenleving wil ondersteunen en mee willen denken over de realisatie van het hospice, hebben Monique de Veld-van Hassel (CDA) en Rob van der Welle (CU/SGP) het onderwerp op de agenda gezet om afspraken te maken waardoor de realisatie van een hospice op een zo kort mogelijke termijn wordt gerealiseerd.

Wethouder Frank van Kuppeveld vertelt dat er sinds de vorige bespreking verschillende ambtelijke en bestuurlijke overleggen geweest zijn met betrekking tot de realisatie van het hospice. Het bestuur is momenteel een formele aanvraag voor een gemeentelijke garantie aan het voorbereiden. Het college heeft aangegeven welke punten hiervoor nodig zijn. 

Het college verwacht binnenkort de aanvraag en de daarbij behorende onderbouwingen en documenten te ontvangen. Het college zal de aanvraag afwegen en bij wensen en bedenken zich wenden naar de raad. Rob van der Welle (CU-SGP) is blij dat er inmiddels gesprekken zijn geweest en voortgang is geboekt. De fractieleden hopen dat het uiteindelijk een maatschappelijk initiatief wordt dat breed gedragen en waar geen bijdrage vanuit de gemeente voor nodig is. “Dat zou het mooiste zijn”, zegt Monique de Veld (CDA).

Jan-Willem Maas (Progressief Pijnacker-Nootdorp) zou graag zien dat het college in de toekomst bij dergelijke initiatieven, waarbij het college vast loopt, naar de raad komt. 

Kaders
Misschien dat de kaders voor het initiatief dan verruimd kunnen worden, zodat het college weer verder kan. Dergelijke initiatieven kunnen namelijk een positieve impact maken op de maatschappij. Gert-Jan Klapwijk (VVD) is het daar niet helemaal mee eens. Volgens hem moet het niet zo zijn dat er eerst kaders worden vastgesteld en wanneer er initiatieven buiten de kaders vallen het college weer terug komt naar de raad om ze te verruimen. “Dat lijkt me best inefficiënt”, zegt Klapwijk.

Wethouder Van Kuppeveld wilde toch nog even inhaken op de woorden van Maas. Volgens hem heeft het college het initiatief getoetst aan de verordening, die door de raad is vastgesteld. Per slot van rekening heeft de raad regels opgesteld hoe er met de gemeentegaranties wordt omgegaan. 

Indien de kaders ruimer moeten zijn, vindt de wethouder dat de gemeenteraad een andere verordening moet aannemen.

Uit de krant