De Initiatiefgroep wil dat gemeente en raad omtrent de vergunningen een zienswijze indienen waarin alles wat van belang is glashelder wordt verwoord zodat de verantwoordelijkheden straks duidelijk zijn afgebakend.
De Initiatiefgroep wil dat gemeente en raad omtrent de vergunningen een zienswijze indienen waarin alles wat van belang is glashelder wordt verwoord zodat de verantwoordelijkheden straks duidelijk zijn afgebakend.

Grote ongerustheid over aardwarmtevergunningen

Actueel 3.159 keer gelezen

Verontruste inwoners van Pijnacker-Nootdorp vinden dat er veel beter gekeken moet worden naar de definitieve aardwarmtevergunningen die het ministerie van Economische Zaken wil afgeven voor de al bestaande ‘putten’ van de kwekers Duijvestijn en Ammerlaan met nu een tijdelijke vergunning.

Die inwoners sloegen alarm toen het ministerie een tamelijk vaag bericht in de bus deed belanden bij inwoners van onder meer Delfgauw Emerald. Ze zeggen al snel te hebben ontdekt dat het gemeentebestuur van Pijnacker-Nootdorp er nog nauwelijks bij betrokken is. College en raad reageerden in hun ogen lauw en schaapachtig toen Delfgauwenaar Johan Molenbroek op 9 december insprak bij de gemeenteraad.

Intussen is vanuit bewoners- en natuurverenigingen de Initiatiefgroep Verantwoord Geothermie Pijnacker-Nootdorp (VGPN) opgericht. Die heeft ook een website opgezet die te vinden is via de website van de Bewonersvereniging Delfgauw. 

Inwoners van Pijnacker-Nootdorp vinder daar informatie die voor hen allen van belang is. Hun e-mailadres voor prangende inwonervragen: infovgpn@gmail.com. De initiatiefnemers zeggen dat ze zeker niet tegen aardwarmte zijn, maar ze vinden dat er veel meer openbaarheid moet zijn over de vergunningverlening en dat de risico’s verbonden met de productie helder in beeld moeten komen.

Delfgauwenaar Harry Hendriks is er nu volop mee bezig. Hij wijst erop dat in Pijnacker-Nootdorp straks zes grote aardwarmteprojecten actief zijn en dat ‘we’ feitelijk een ‘mijnbouwgemeente’ worden. 

“Er wordt op twee kilometer diepte heet water naar boven gepompt maar dat vanuit de bedrijven wordt schuin naar beneden geboord. De oppompbron van Duijvestijn zit vrijwel onder de bodem van Bedrijvenpark Ruijven, vlakbij Emerald, en de retourleiding zit onder het waardevol weidevogelgebied in de Zuidpolder. Daar was bijna niemand zich bewust van. Zoals ook niemand precies weet wat op de lange termijn de gevolgen zijn van aardwarmte voor de over het algemeen nogal slappe bodem in dit deel van het land. Wij vinden dat die risico’s eerst heel goed in kaart moeten worden gebracht voordat er vergunningen voor tientallen jaren worden verleend. Ook moet duidelijk zijn wat het beheertraject is en wie verantwoordelijkheid draagt als het hoe dan ook mis gaat. We moeten koste wat kost voorkomen dat er ellendetrajecten ontstaan zoals in Groningen met de aardgasbevingen en ook in Twente waar toestanden zijn met opslag in zoutkoepels. Je moet voorkomen dat mensen die schade ondervinden jaren en jaren moeten vechten om hun gelijk te halen bij de overheid en andere instanties. Dat moet je hoe dan ook van tevoren uitsluiten. Het is nu allemaal vaag, onduidelijk en totaal niet transparant. Mensen krijgen iets in de bus dat ze nauwelijks kunnen beoordelen.”

De Initiatiefgroep Verantwoord Aardwarmte Pijnacker-Nootdorp is inmiddels danig bezig geweest met het boven het maaiveld halen van allerlei informatie. Ze hebben zich al tot de raad gewend en hebben deze week ook een gesprek met verantwoordelijk wethouder Frank van Kuppeveld en met de beide aardwarmte-exploitanten Ammerlaan en Duijvestijn.

De Initiatiefgroep wil dat ook gemeente en raad omtrent de vergunningen een zienswijze indienen waarin alles wat van belang is glashelder wordt verwoord zodat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn afgebakend.
“We zijn echt geschrokken van de non-reactie in de gemeenteraad nadat Johan zijn verhaal had gedaan. De raadsleden wisten kennelijk van niks en vroegen ook weinig of niks. Dat kan toch de bedoeling niet zijn. Het is toch onze bodem waarin wordt geboord en geroerd? We moeten nu zowel zorgzaam worden voor onze boven- en ondergrond.”


Uit de krant