Voor Klapwijk zijn al jaren plannen om van het gas te gaan. Veel bewoners zien dat niet zitten.
Voor Klapwijk zijn al jaren plannen om van het gas te gaan. Veel bewoners zien dat niet zitten.

Gemeentebelangen, Eerlijk Alternatief en Trots niet blij met energietransitie plan

Actueel 1.749 keer gelezen

Het energietransitieplan 2021 werd afgelopen donderdag met een meerderheid van de stemmen aangenomen. Het plan moet ervoor zorgen dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp in 2050 een energieneutrale gemeente zal zijn. Niet alle fracties waren het ermee eens. De fracties van Gemeentebelangen, Eerlijk Alternatief en Trots stemden tegen het energietransitieplan. Ze dienden een amendement in om meer duidelijkheid te geven over de kosten. Dit amendement kon niet rekenen op de steun van de overige fracties en werd verworpen. 

De genoemde fracties dienden een amendement in om meer duidelijkheid te krijgen over de kosten per aansluiting op een warmtenet bij de pilot Klapwijk, duidelijkheid over de kosten van de bewoners voor de aanpassingen van de woning en duidelijkheid over de kosten voor de gemeente op korte, -en lange termijn en overige kosten. De fracties vinden dat de inwoners op deze manier meer inzicht in de financiële gevolgen van de energietransitie krijgen. Ook kunnen de gemeentelijke financiën beter in beeld worden gebracht na een kabinetsformatie. Wethouder Frank van Kuppeveld ontraadde het amendement. Volgens hem is het energietransitieplan een visie en strategie, die niets te maken heeft met het project Klapwijk.

Geen steun amendement
Edward de Lanoy (CDA) vindt het een destructief amendement waarmee het hele besluit onderuit wordt gehaald en iets anders voor in de plaats wordt gezet. Het aannemen van het amendement zal ertoe leiden dat de gemeente nog langer van het gas afhankelijk moet blijven en leidt tot vertraging in de energietransitie. Bart van Straten (VVD) beschuldigt de indieners ervan om de zaak te willen vertragen en uit te willen stellen. Ben Glaser (Eerlijk Alternatief ) is het niet eens met de kritiek. Hij vindt juist dat het draagvlak onder inwoners groter wordt wanneer er meer informatie bekend wordt gemaakt. “We begrijpen dat we op termijn van het aardgas af moeten, maar er zijn nog zoveel ontwikkelingen. Wij willen graag de kosten voor de inwoners duidelijk hebben voordat ze ergens voor kunnen kiezen”, zegt Glaser. Bernard Minderhoud zegt niet te willen vertragen. “We willen er ook voor zorgen dat er een beter milieu komt voor onze kinderen en kleinkinderen, maar we willen wel meer draagvlak creëren vooral als het om de centen gaat.” Minderhoud vindt het jammer dat het energietransitieplan is aangenomen. Hij denkt dat het beter op een andere manier opgelost had kunnen worden.

Motie
Annemieke Hulsbergen (PvdD) diende een motie in waar ze pleit voor het minimaliseren van het stoken van hout. Er moet ook onderzocht worden hoe overlast door houtkachels bij mensen thuis kan worden aangepakt. Houtkachels zijn schadelijk voor het milieu, de gezondheid en het klimaat. De raadsleden zijn het daarom eens dat het gebruik van houtkachels zoveel mogelijk moet worden verminderd.

Uit de krant