Logo telstar-online.nl
<p>Edith, Arie en Birgitt bij het gebouw van CJMV. Dat leeft al meer dan tachtig jaren mee.</p>

Edith, Arie en Birgitt bij het gebouw van CJMV. Dat leeft al meer dan tachtig jaren mee.

Verbeeldingsdichtersfestival in CJMV-gebouw wordt happening

  •   keer gelezen   Actueel

Zeven dichters uit Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp komen zaterdag in actie bij een Dichtersfestival in Pijnacker. Daar is het in het laatste weekend van september altijd de culturele happening Verbeelding. Het Dichtersfestival is in het historische CJMV-gebouw aan de Kerkweg in Pijnacker. Een pand uit 1937 dat op zich al een gedicht waard is. Je voelt en je ruikt er namelijk de dorpsgeschiedenis. Wie weet dat een van de deelnemende dichters er iets over maakt en anders wel presenator/organisator Arie van Driel. Dat heeft het Christelijk Jonge Mannen Verbond-gebouw zeker verdiend.

Op vrijdagmorgen 17 september, acht dagen voor de grote dag, is het CJMV-gebouw gesloten, maar uiteraard kunnen we aan de buitenzijde van het pand wel even een foto schieten van Arie van Driel en zijn twee muzes uit Bergschenhoek, Edith Bronkhorst en Birgitt van Buuren-Gross. Birgitt is van oorsprong Duits met Russisch-Hongaarse ouders. Dat Duitse hoor je wel maar dat lees je niet. Ze dicht en schrijft namelijk louter in het Nederlands. Deze twee dragen zaterdag uit eigen werk voor evenals vijf collega’s: Jessica Davilar, Senad Delic, Rianne van Dijk, Jeroen den Harder en Gerrit Versteeg. Er is gestreefd naar veelzijdigheid en variatie qua gedichten, stijl en leeftijd. Arie van Driel zelf houdt zich in. De man die onlangs de spraakmakende dichtbundel Oppa uitbracht, beperkt zich tot de organisatie en de presentatie van het Dichtersfestival dat om twee uur in de middag begint en duurt tot een uur of vier. De gedichtenstroom wordt twee keer onderbroken voor een muzikaal intermezzo van de zingende pianiste Erika van Dalen. De poëzieboog kan niet te lang gespannen staan. Het evenement komt voort uit Oostland Poëzie, een beweging die nauw verwant is met Oostland Literair, een club die ieder jaar een boek uitbrengt met verhalen rondom een thema van auteurs uit Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Onlangs is er weer een dergelijk verzamelboek verschenen. Op het terras van Brasserie Brocante praten voormalig sportjournalist Arie van Driel, dichtend psychotherapeute Birgitt van Buuren en docente Nederlands Edith Bronkhorst honderduit over poëzie, de ‘eisen’ waaraan een gedicht moet voldoen, de vraag of je een gedicht beter kunt lezen of horen, het spelen met taal, de gelaagdheid van een gedicht, enzovoort. Hoe dan ook: een gedicht moet de lezer of de luisteraar raken en kan bij iedere volgende lezing weer nieuwe gevoelens en inzichten oproepen. De Rotterdamse Edith woont al heel lang in Bergschenhoek en heeft daar ook haar eigen huiswerkbegeleidingsbedrijf Huiswerkklas Lansingerland. Toch is ze ook met haar gedichten best nog wel Rotterdamgericht. Een van haar ‘Rotterdamse’ gedichten begint met: ‘Schurend schokkend verkeer / langs overladen wegen / vuile lucht krabbelt wanhopig tegen huizen / Stilstaand achter een bus adem ik / tegenstribbelend in.’ Birgitt schrijft dus louter in het Nederlands maar wordt wel gedreven door ‘Weltschmerz’. Ze werd onlangs bijna tot ‘verstikkens toe’ bewogen door een foto van twee Afghaanse journalisten die bont en blauw waren gemarteld door de Taliban. Ze schreef daarover het gedicht ‘Hero’. Dat begint met: ‘Schrijf de waarheid / voor mijn volk/ oprecht in beeld en woord/ laat mijn geest niet vangen/ die blijft v r i j!’ Bij Birgitt gaat het scheppend dichten 24/7 door. Ze wordt regelmatig wakker en blijkt dan slapend/wakend grip gekregen te hebben op de verwoording van een thema. Pen en papier liggen dus op haar nachtkastje. Edith ziet als docente Nederlands zeker mogelijkheden om ook de jeugd enthousiast te krijgen voor poëzie. Bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij de rapcultuur, de belevingswereld en actualiteit van de jongeren en dit alles niet te saai te presenteren. Arie wijst erop dat Lansingerland als een van de jongste gemeenten van Nederland de jeugd aan het dichten wil krijgen. Birgitt zegt dat gedichten schrijven, voordragen en beluisteren alle generaties en leeftijden raakt: “Poëzie is emotie en ik heb regelmatig meegemaakt dat een heel gezelschap het niet droog hield.” Dat belooft wat voor komende zaterdag in het CJMV-gebouw waar iedereen die coronaloos is welkom is. Het Dichtersfestival wordt niet geremd door een thema, maar zodra corona op tafel komt, gooit Arie van Driel er zo een ‘coronarijmpje’ uit over afstand houden en afstand doen…

Meer berichten