Logo telstar-online.nl
<p>De bouw van Tuindershof ten westen van Keijzershof is enkele maanden geleden begonnen.</p>

De bouw van Tuindershof ten westen van Keijzershof is enkele maanden geleden begonnen.

Bouwprojecten in gemeente gaan in hoog tempo door

  •   keer gelezen   Actueel

Met name in de kern Pijnacker wordt ontzettend veel gebouwd en gaat nog veel gebouwd worden de komende jaren. Wethouder Frank van Kuppeveld kwam gisteren met een tussenrapportage over alle projecten op het gebied van woningbouw, wegen en bedrijvenparken.

Hij vertelde dat de woonwijken Ackerswoude en Keijzershof al in een afrondende fase zitten. De bouw van Tuindershof met rond de 600 woningen in totaal is net begonnen en De Scheg bij de Vlielandseweg wordt nu voorbelast. Daar komen 300 woningen. Verder is de locatie ‘voorheen Stanislas’ aan de Meidoornlaan in voorbereiding. Daar komen een kleine honderd woningen. In de zogenoemde Centrumlijn rondom station Pijnacker-Zuid zouden 410 woningen worden gebouwd maar dit aantal wordt opgehoogd naar 500 en daarmee strijkt de gemeente meteen een Rijkssubsidie op. Het Rijk wil het bouwen van woningen stimuleren omdat er een enorm tekort aan huizen is, met name in de sociale sector. Daar is de vraag heel groot terwijl de gemeente ook nog ‘voormalige vluchtelingen’ moet zien te huisvesten. Gemiddeld dertig procent van alle woningen valt onder de sociale woningbouw; koop en huur.

Meer berichten