Brandganzen zijn in de zomer zeldzaam in Pijnacker. (foto: Petra van der Zande)
Brandganzen zijn in de zomer zeldzaam in Pijnacker. (foto: Petra van der Zande)

Broedgeval van brandganzen

ma 23 aug 2021, 11:11 Actueel 1.351 keer gelezen

Brandganzen broedden een halve eeuw geleden uitsluitend in Arctische gebieden, maar in 1982 vestigde zich een broedpaar in Nederland. Vorig jaar zag ik voor het eerst een paar brandganzen met kleine kuikens in de Groenzoom.

Tegenwoordig kun je het hele jaar ganzen aantreffen in de omgeving van Pijnacker-Nootdorp, maar dat is niet altijd zo geweest. Dertig jaar geleden organiseerde ik in de wintermaanden ganzenexcursies naar Zeeland of de Flevopolder. Daar zagen we soms groepen overwinterende brandganzen: een ware attractie! Broedgevallen van deze kleine ganzensoort waren destijds zeer zeldzaam in ons land, maar sindsdien hebben ze zich op meerdere plekken gevestigd. Omstreeks 2015 werd het aantal brandganzen in Nederland geschat op 20.000 broedparen en 800.000 overwinteraars. Tijdens het broedseizoen verblijft er al enkele jaren een paartje brandganzen in de Groenzoom, maar in 2020 hadden ze voor het eerst kleine kuikens bij zich: een duidelijk bewijs dat ze hier hebben gebroed. Dit jaar is er wederom een brandganzennest in de Groenzoom gevonden, maar jongen heb ik niet gezien. Enkele jaren geleden zag ik een filmpje van brandganzennesten op Spitsbergen, die werden leeg gegeten door ijsberen. Voor deze kwetsbare grondbroeders is het soms noodzakelijk om nieuwe broedgebieden te koloniseren als de omstandigheden veranderen.

Op 4 augustus kreeg ik foto’s van brandganzen toegestuurd van Petra van der Zande. Ze schreef: “Aan de Molenlaan, aan de kant van de Groenzoom, lopen 31 brandganzen in het weiland. Volgens mij best bijzonder in deze regio, of heb ik het mis?” Het klopt dat je in augustus gewoonlijk weinig brandganzen ziet binnen de gemeentegrenzen. Dit zijn waarschijnlijk Nederlandse broedvogels. Op waarneming.nl is te achterhalen dat de aantallen in het najaar toenemen. November 2020 werden er in de Balij maximaal 600 individuen gezien. De brandganzen die in Nederland overwinteren zijn vooral broedvogels uit Rusland. In de omgeving van Pijnacker zijn Canadese ganzen en grauwe ganzen veel talrijker dan brandganzen. De Canadese gans is in de 19e eeuw als parkvogel in België geïntroduceerd, terwijl de grauwe gans in de vorige eeuw is uitgezet in de Flevopolder om de soort voor uitsterving te behoeden. Beide soorten profiteren van voedselrijke graslanden en moerassige natuurgebiedjes. Veel mensen koesteren negatieve gevoelens jegens ganzen. Men vindt doorgaans dat er teveel zijn en dat er iets aan gedaan moet worden. Ik vind echter dat deze sociale vegetariërs onze liefde en respect verdienen.

Caroline

Uit de krant