Logo telstar-online.nl
<p>De bisschop bewierookt het kruis. </p>

De bisschop bewierookt het kruis.

Bisschop opent jubileumjaar van 150-jarige Bartholomeuskerk

  •   keer gelezen   Actueel

Zondag 25 juli was het precies 150 jaar geleden dat de gezichtsbepalende Bartholomeuskerk aan de Veenweg in Nootdorp feestelijk werd ingewijd.

Zondag was de start van tal van activiteiten waarin de kerk en de kerkgemeenschap centraal zullen staan. Het feestjaar werd geopend met een plechtige Eucharistieviering waarin bisschop van Rotterdam mgr. Hans van den Hende de voorganger was, samen met diaken Dick Vrijburg. Buiten de medewerkers konden 118 mensen live aanwezig zijn bij de viering die ook via internet te volgen was.

Een jaar lang is er dus feest, zowel voor jong als oud, voor parochiaan en niet-parochiaan. Alle reden dus om de berichtgeving in de gaten te houden. Zo zijn er in de zomer wandel-, fiets- en puzzeltochten.

Begin september is er het bekende Bartholomeusweekend met grote boekenmarkt en een high-tea en eind september komt De Verbeelding naar de kerk en staan heel veel kunst en creativiteit centraal in onder andere een expositie waarin het jubilerende gebouw in het middelpunt van de belangstelling staat.

Het was zondag een heel feestelijke viering met een mooie muziekkeuze. Er zouden drie koren met elk twaalf personen om en om zingen, maar dat bleek gezien de heropleving van corona toch te veel van het goede. In harmonieus overleg werd nu besloten dat het middenkoor The Living Lord Singers samen met enkele solisten voor de muziek zouden zorgen, onder leiding van dirigent/pianist/organist David van de Braak.

Bisschop Hans van den Hende feliciteerde de Nootdorpse katholieke kerkgemeenschap met de 150ste verjaardag van de kerk. Hij memoreerde dat het best bijzonder was dat reeds in 1871 zo’n prominente kerk werd gerealiseerd. Namelijk op een moment dat het katholieke volksdeel nog maar kort weer in volle openheid het geloof mocht belijden. Tot 1853 moesten de katholieken in grote delen van Nederland hun samenkomsten houden in schuilkerken.

Het was aan de rijke boer Andreas Hofweegen te danken dat Nootdorp een klein oud kerkje kon vervangen door een schitterende nieuwe grote neogotische kerk die met een prachtige ranke toren fier naar de hemel wijst. Boer Hofweegen voelde zijn einde naderen en ‘vermaakte’ zijn vermogen naar de kerk. De man overleed in 1868 en heeft dus de realisering van de nieuwe kerk niet meer meegemaakt.

De kerk is een ontwerp van architect E.J. Magry, leerling van de beroemde grootmeester van de Nederlandse neogotiek, P.J.H. Cuypers. Magry was pas 26 jaar toen hij de kerk van Nootdorp ontwierp. Het was zijn tweede kerk.

150 jaar later zijn ze in Nootdorp nog altijd enorm trots op hun kerk die van buiten en ook van binnen prachtig is. Een aantal jaren geleden is de kerk totaal gerestaureerd en van moderne technische middelen voorzien. Licht en verwarming zijn zelfs op afstand bedienbaar.

Het kerkelijk leven – geestelijk en materieel – wordt gaande gehouden met een groot aantal vrijwilligers. Wat allemaal niet wegneemt dat de ontkerkelijking ook aan Nootdorp natuurlijk niet voorbij is gegaan.

Alsmaar drukker
Het is rondom de kerk de laatste 25 jaar alsmaar drukker geworden, met de bouw van Ypenburg, zodat de kerk niet meer het hoogste gebouw in de omgeving is. In de kerk is het alsmaar rustiger geworden. De bisschop wees er op zondag op, dat hij voorheen de kerk vanaf de A4 in al zijn luister zag staan en dat dit zicht nu wordt belemmerd door hoge woongebouwen en kantoren.

De Nootdorpse gelovigen/kerkgangers die over zijn – dat zijn er best nog heel wat – wilden zondag niet te ver vooruit kijken maar vooral genieten van het moment. Na afloop was er in het prachtige Parochiehuis naast de kerk een feestelijke samenkomst, waarbij ook mensen van ‘collega-kerken’ uit de omgeving van de partij waren. Namens de gemeente Pijnacker-Nootdorp was wethouder Marieke van Bijnen aanwezig bij de viering en de receptie.

Een bijzonder moment tijdens de viering was dat de bisschop een ontbrekende muursteentje inzegende in de Maria van Wilsveen-kapel achterin de kerk. Om de een of andere reden ontbrak een twaalfde steentje. Wie anders dan restaurateur Noud Janssen heeft dat twaalfde steentje gemaakt. Vorig jaar was hij de man die met Mariabeeld aan de voorzijde van de kerk in oude glorie herstelde. En zo blijft alles in en bij de kerk van Nootdorp historische verantwoord up to date!

Meer berichten