Logo telstar-online.nl
<p>Vanuit de overeenkomst is het centrum opgefleurd met bloembakken en is de verbinding tussen Ackershof 1 en 2 verbeterd.</p>

Vanuit de overeenkomst is het centrum opgefleurd met bloembakken en is de verbinding tussen Ackershof 1 en 2 verbeterd.

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst om winkelcentrum Pijnacker nog meer te laten bruisen

  •   keer gelezen   Actueel

De gemeente, de ondernemersvereniging Pijnacker-Centrum en de vastgoedeigenaren van Ackershof 1 en 2 hebben voor twee jaar weer een samenwerkingsovereenkomst gesloten die tot doel heeft het centrum van het dorp nog meer te laten bruisen.

Wethouder Ilona Jense, de nieuwe voorzitter van ondernemersvereniging Pijnacker Centrum Kim de Ruiter, Erik den Breejen namens de gezamenlijke vastgoedeigenaren, Pensioenfonds Rail&Ov en 4 Real Estate, en centrummanager Titus Appel blikken terug op de voorbije twee jaar en kijken vooruit naar de komende twee jaar. Dat is de termijn van de verlengde overeenkomst.

Door de samenwerkingsovereenkomst zijn de lijnen tussen de verschillende partijen een stuk korter geworden en de gezamenlijke ambities helder. En daarbij geeft de overeenkomst ‘een podium’ om alle voorkomende zaken in goed overleg met elkaar te bespreken. Centrummanager Titus Appel is een schakel tussen de verschillende partijen en dat geldt ook voor Kim de Ruiter, die onlangs als ‘onafhankelijk voorzitter van buitenaf’ tot voorzitter van de vereniging is gekozen.

De ondernemersvereniging Pijnacker Centrum behelst niet alleen Ackershof 1 en 2 maar richt zich op het hele centrumgebied, inclusief omliggende winkelstraten zodat het centrum steeds meer als één geheel gaat functioneren. De voormalige eigenaar van Ommekantje weet van binnenuit wat er allemaal speelt bij de ondernemers en in het winkelcentrum en heeft bovendien de tijd, de gelegenheid en de grote motivatie om zich met volle kracht in te zetten voor het totale centrum.

Wethouder Ilona Jense en vastgoedvertegenwoordiger Erik den Breejen staan iets minder in de frontlinie maar ze zijn niet minder betrokken. Vrijdag 2 juli hadden we een gesprek van een uur met de vier genoemde functionarissen/personen. Ilona en Kim waren in de collegekamer van de gemeente aanwezig en Erik en Titus praatten op afstand mee. Van alles passeerde de revue.

Doel
Het doel van de verlengde overeenkomst is eigenlijk niet anders dan twee jaar geleden: een optimale samenwerking, positionering en uitstraling van een dorpscentrum dat meer is dan een plek waar je je dagelijkse boodschappen doet. Steeds belangrijker is geworden: beleving en ontmoeting. Dus behalve een ‘ruim gesorteerd winkelcentrum’ waar alle branches zo goed mogelijk vertegenwoordigd zijn, is het ook van veel belang dat er andere verblijfs- en belevingsfuncties zijn, zoals horeca, dienstverlening en in de toekomst wellicht ook kunst, cultuur en sociale ontmoeting.

De centrummanager heeft onder meer als taak de ondernemersvereniging te ondersteunen in het opzetten van promotieactiviteiten in het centrum. Als gevolg van corona kon hier een jaar lang maar beperkt invulling aan worden gegeven.

Is er ook ruimte voor kunst en cultuur in het centrum? De gemeenteraad heeft onlangs het college gevraagd behalve de locatie van het Oranjepark naast het gemeentekantoor en de locatie van Buurt & Zo, ook het directe centrum te bekijken als ‘zoeklocatie’ voor een soort Cultura Pijnacker. Een voorziening met bibliotheek, theater en sociaal ontmoetingscentrum.

Zou de oude RABO-locatie daar geschikt voor zijn? Misschien wel, ofschoon een theaterzaal een bepaalde minimale hoogte vergt, maar los daarvan heeft deze locatie al een bestemming die vastligt: 1.100 meter bewinkeling en dienstverlening op de begane grond en daarboven appartementen.

Ilona Jense en Erik den Breejen vertellen dat bestemmingsplan- en vergunningtechnisch alle lichten op groen staan. Voor de vervollediging van het centrum van Pijnacker en voor het afronden van het Raadhuisplein is het belangrijk dat de oude RABO-locatie nu snel een nieuwe invulling krijgt.

Intussen is gebleken dat ook de nieuwe RABO-winkel gesloten blijft. Voor de vastgoedeigenaar weer een uitdaging om ontstane leegstand te bestrijden met een nieuwe wervende invulling.

De gesprekspartners zijn het erover eens dat de komst van de supermarkt Dirk Ackershof 2 goed gedaan heeft. Daar is veel meer reuring gekomen. Het was jammer dat het terras van Van Maanen door corona een tijdlang dicht was, maar het is weer open.

Bloembakken
Intussen het Raadhuisplein aangepast en verfraaid. Bloembakken zorgen voor meer groen, kleur, fleur en sfeer. Dat geldt voor alle bloem- en plantenbakken waar het centrum mee volhangt. Ook dit is een uitvloeisel van de samenwerking.

De routing tussen Ackershof 1 en 2 is optimaler geworden. Het spreekwoordelijke gootje is vervangen door een zebrabad waar de consument ruim baan heeft.

Kim de Ruiter daarover: “We hebben een schitterend Raadhuisplein maar als het helemaal leeg is, is het ook echt leeg. Dan is het net even te groot. En hoe meer er georganiseerd wordt op dat plein, des te beter het is. Maar goed, als gevolg van corona is het nog steeds lastig om evenementen te organiseren. Onze hoop is gevestigd op 2022 en intussen doen we er toch alles aan om het zo gezellig mogelijk te maken.”

De wethouder vindt het heel positief dat op de bovenverdieping van De Diamant een sportschool is gekomen. Goed voor de functiediversiteit en de levendigheid op en rond het plein. Ze wijst er op dat het terrassenbeleid van de gemeente zomer vorig jaar is verruimd en dat die ruimere regels nu nog van toepassing zijn. “We weten niet wat het coronavirus ons nog gaat brengen, maar we moeten gaan nadenken over hoe de ‘genormaliseerde’ situatie in Pijnacker Centrum er uiteindelijk uit komt te zien”, aldus de wethouder.

Titus Appel en Erik de Breejen vinden dat de leegstand in Pijnacker in vergelijking met andere plaatsen heel erg meevalt. Vastgoedvertegenwoordiger Erik den Breejen merkt op dat Ackershof 2 volgend jaar tien jaar bestaat en dat dan diverse huurtermijnen aflopen. Met vreugde kan hij melden dat met alle huurders een nieuw contract is aangegaan. Dat is heel positief en goed voor Pijnacker Centrum.

Zoals Ilona Jense het met de anderen heel positief vindt dat de ‘schade door corona’ qua sluiting van winkels erg lijkt mee te vallen. Natuurlijk hebben veel zaken het lastig gehad, maar ze lijken het bijna allemaal te overleven. Zolang inwoners blijven besteden bij lokale ondernemers wordt die overlevingskans alleen maar groter.

Activiteiten
Nu alles weer een beetje gaat draaien – de winkels en de horeca – is het moment ook daar om weer meer gezamenlijke activiteiten te gaan organiseren en acties op te zetten. Titus Appel heeft veel contact met individuele winkeliers en begrijpt als geen ander dat veel mensen in de coronatijd zelf moesten overleven en dus even niet in de mood waren om heel gemeenschappelijk aan het geheel – het totaal – te denken.

Dat zal nu weer meer gaan gebeuren, verwacht ook Kim de Ruiter. Meer eenheid en duidelijkheid/helderheid in openingstijden, met name ook wat betreft de vrijdagse koopavond. Gezamenlijke acties en straks ook evenementen.

Iets gezamenlijks is al de heel aantrekkelijke Pijnacker Centrum App waar je alle informatie vindt die je zoekt en die ook een collectief spaarsysteem behelst. Het mooie is dat je kunt sparen voor jezelf maar ook voor je vereniging dan wel verenigingen. Je sportclub, je zangkoor, je eigen jeugdvereniging, enzovoort.

Intussen blijft het schoon en netjes houden van het centrum alle aandacht krijgen. Ook de bewegwijzering voor wandel-, fiets-, auto- en railverkeer moet zo optimaal mogelijk zijn, evenals de bebording die leidt naar de onvolprezen parkeergarage die onder Ackershof 1, het Raadhuisplein en Ackershof 2 te vinden is.

De betrokken partijen en personen hebben natuurlijk hun eigen perspectief van waaruit ze werken, maar de lijnen zijn kort en de belangen gemeenschappelijk. Een goed roulerend, gezellig en bruisend winkel- en ontmoetingscentrum met een eigen karakter voor een breed publiek; daar plukt iedereen de vruchten van. Niet in de laatste plaats de bezoeker/consument.

Wethouder Ilona Jense, centrumvoorzitter Kim de Ruiter met haar jonge bestuur, de vastgoedeigenaren van Ackershof 1 en 2 met hun beheerder Colliers en centrummanager Titus Appel als uitvoerende ‘spil in het web’ gaan ervoor! Samen met heel veel andere betrokkenen! Het doel is in wezen niet anders dan twee jaar geleden en zal de komende twee jaar ook niet anders zijn: alles doen voor een centrum dat bruist en dat leeft en waar je graag komt en een poosje blijft vertoeven!

Meer berichten