Logo telstar-online.nl
<p>Bewoners vinden dat de gemeente wel met de mond belijdt dat de burgers inspraak hebben, maar dat er in de praktijk weinig of niets van terecht komt. </p>

Bewoners vinden dat de gemeente wel met de mond belijdt dat de burgers inspraak hebben, maar dat er in de praktijk weinig of niets van terecht komt.

Bewoners schrikken: ‘Ze gaan hem donderdag plaatsen’

  •   keer gelezen   Actueel

Wat een toeval. We staan te praten met drie omwonenden over een ‘ongewenste verzamelcontainerlocatie’ en er komt een externe functionaris met een spuitbusje aangeven waar de bewuste ondergrondse container precies moet komen. Desgevraagd meldt hij dat de container donderdag geplaatst worden. De omwonenden kunnen hun ogen en oren niet geloven en zijn even uit het veld geslagen.

Vorige week hadden we een verhaal over een locatie in de wijk Achter het Raadhuis die niet naar de zin was van de omwonenden. Theo en Thea Zwaaf van de Sleedoornlaan lazen dat en trokken bij de redactie aan de bel.
Dinsdagmorgen gingen we ook daar even een kijkje nemen. Theo, Thea en overbuurvrouw Mary Roeleveld wijzen de plek aan waar de gemeente de container gepland heeft.

Pal naast de prachtige zijtuin van het echtpaar Zwaaf maar tegelijk ook pal naast twee parkeerterreinuitritten. We lopen met de omwonenden richting het scholencomplex Winde/Regenboog en ze wijzen daar enkele plekken aan waar de mensen die er bij wonen er veel minder hinder van ondervinden terwijl er ook veel meer ruimte is om te laden en te lossen. Net als de bewoners van het Zonnekruid/Heiligenbloem hebben ook deze mensen bijzonder veel moeite moeten doen om met de gemeente in contact te komen.

De verantwoordelijk ambtenaar aan de lijn krijgen was al heel lastig en reageren op mail gebeurt niet of pas na weken. Uiteindelijk kwam vorige week dinsdag - Derde Paasdag - de dienstdoende ambtenaar een kijkje nemen. Zijn verhaal was dat het allemaal al besloten is en dat ze dan maar naar de Raad van State moeten gaan. “Terwijl hij op 5 juni 2020 schreef dat de gemeente in gesprek zou gaan met de bewoners en dat de gemeente eerder geen besluiten zou nemen. Op 3 maart van dit jaar stond er een themapagina in de Telstar/Eendracht met de tekst: ‘We starten nu met locaties waarbij we in gesprek gaan met de bewoners. ‘Is nooit gebeurd”, zegt Theo Zwaaf.

Theo en zijn buren vinden dat de gemeente wel met de mond belijdt dat de burgers inspraak hebben maar dat er in de praktijk weinig of niets van terecht komt. “Er schijnt ook een fietstocht van ambtenaren en burgers geweest te zijn door de wijk heen waarbij ze mogelijke locaties hebben aangewezen. Wij weten van niets en hebben later wel bezwaar gemaakt, maar dat is terzijde geschoven”, zegt Theo.

Het probleem zit hem volgens de gemeente vooral in de onderlinge afstanden tussen de verzamelcontainers. Als je er een verplaatst dan kloppen de onderlinge afstanden meteen niet meer. Burgers moeten minimaal 250 en maximaal 300 meter hoeven lopen tussen hun huis en de verzamelcontainer voor het restafval. Als deze normen ruimer waren geweest, dan had men meer mogelijkheden gehad om te schuiven.

Thea wijst er op dat de eerstvolgende verzamelcontainer bij de Platanendreef 170 meter bij ‘hun containerlocatie’ vandaan is. Dus de afstandsnormen worden al overtreden.

Het echtpaar Zwaaf gruwelt van de verzamelcontainer pal naast hun zijtuin. Ze kijken nu tegen groen aan en straks tegen een container met mogelijk los afval ernaast. Ze vrezen een constante aanloop van mensen en geluid van dichtklappende ijzeren deksels. Een stukje verderop bij de school is er veel meer ruimte.

De omwonenden vinden het ongehoord dat er vorige week dinsdag 6 april eindelijk een ambtenaar komt praten en dat hij niet zegt dat op donderdag 15 april de container geplaatst gaat worden. “Nu horen we het toevallig van die man die de plek komt aanduiden, anders was het misschien een complete verrassing geweest donderdag”, zegt overbuurvrouw Mary Roeleveld.

Ja en wat moeten ze nu nog doen? Bellen of mailen naar de gemeente en hopen dat mensen bereikbaar zijn en er reactie komt? Of toch maar naar de Raad van State? Of donderdag een actie organiseren op de bewuste plek?


Reactie gemeente Pijnacker-Nootdorp
Om het Nieuwe Inzamelen in te voeren, zijn er ondergrondse containers voor restafval in de openbare ruimte nodig. Dat is een hele puzzel, omdat deze nieuwe ondergrondse containers in een bestaande woonwijk komen. Bij de keuze voor een locatie houden we met veel voorwaarden rekening, zoals: loopafstanden, kabels en leidingen in de grond, inpasbaarheid in de openbare ruimte en de bereikbaarheid voor de vuilniswagens. Binnen de ruimte die er is proberen we steeds de best mogelijk locaties bepalen. In een stedelijk gebied zal een locatie bijna altijd in de buurt van woningen zijn. Op elke nieuwe locatie kunnen bewoners reageren voordat we deze definitief vaststellen, dit is de officiële zienswijzeprocedure. Op basis van alle opmerkingen en reacties van bewoners weegt de gemeente de locaties nogmaals af. Vervolgens maakt het college een uiteindelijke keuze en stelt de locaties vast. We willen daarbij zo goed mogelijk rekening houden met iedereen, maar het is niet altijd mogelijk om aan alle wensen te voldoen.

In Vrouwtjeslant is er vóór de officiële zienswijzeprocedure ook een peiling geweest onder bewoners die eerder hadden aangegeven betrokken te willen worden. Deze keer kon dat vanwege coronamaatregelen niet via een bewonersavond. Wel zijn bewoners per brief en per e-mail benaderd over de voorgestelde locaties. Ook is er contact geweest met bewoners die in hun reactie hadden gevraagd om een persoonlijk gesprek.

Een ondergrondse container is in veel gemeenten, zo ook in onze gemeente, een normaal onderdeel van het straatbeeld. Om overlast van de ondergrondse container te voorkomen maken we gebruik van vulgraadsensoren, zodat we weten wanneer een ondergrondse container geleegd moet worden. Ook hebben containers een afgesloten inwerptrommel. Daarnaast is de opslag van het afval diep in de grond. Hierdoor worden stank en geluidoverlast zo veel mogelijk voorkomen.


Meer berichten