Logo telstar-online.nl

Gesteggel over ‘metropolitaanse fietsroutes’

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met de aanleg van twee regionale fietsroutes. Een van de routes verbindt Den Haag met Nootdorp en Pijnacker en de andere route loopt van Delft via Oude Leede naar Rotterdam Alexander. Dat is goed nieuws voor de mensen die auto liever laten staan en het OV geen fijn alternatief vinden. 

Er was vooral veel commotie over het pleidooi van Progressief Pijnacker Nootdorp (PPN) om eerst onderzoek te doen naar een fietstunnel onder de A13 als alternatief voor de geplande fietsbrug. Nu werd alleen een schetsontwerp en een kostenraming voor een brug voorgelegd aan de raad. 

Zorgpunt bij de fietsbrug is, dat deze hoog is met erg steile hellingen. Daar komt bij dat er midden op een helling een scherpe bocht is. Dit komt het gebruiksgemak en de veiligheid van de fietsroute niet ten goede. Een tunnel met een flauwere helling kan veel prettiger zijn voor de fietsers en meer mensen verleiden de fiets te nemen en de auto te laten staan. 

Grote verrassing tijdens de raadsvergadering was dat VVD-wethouder Ilona Jense vermeldde dat Delft al naar de technische mogelijkheden van een tunnel heeft gekeken. De conclusie was, volgens de wethouder, dat de fietstunnel vanwege de vele kabels en leidingen bijna onmogelijk was. Bij de oordeelsvormende vergadering was het antwoord van de wethouder op de vraag of er eerder onderzoek had plaatsgevonden nog “nee”. Dat was het juiste moment geweest om de raad te informeren, aldus een verontwaardigde Jan Nederveen, woordvoerder van PPN. De raad is nu niet in staat o zelf te beoordelen of de conclusie van de gemeente Delft juist is.

Jan Nederveen beargumenteerde ook dat het onverstandig is om onvoldoende geïnformeerd een besluit te nemen. Zeker als er grote consequenties voor de aantrekkelijkheid en veiligheid van de route aan vast zitten voor de fietsers uit onze gemeente. Juist bij een grote investering als deze, kun je beter een weloverwogen keuze maken. Als je voor de fietstunnel ook een schets maakt en de kosten inzichtelijk maakt voor een fietstunnel dan kan dat. 

Partij voor de Dieren, D66 en Eerlijk Alternatief sloten zich aan bij de oproep van Progressief Pijnacker-Nootdorp. Helaas was er geen meerderheid voor verder onderzoek. PPN zal dit dossier aandachtig blijven volgen. 

Meer berichten