3.800 online bezoekers dachten mee met de omgevingsvisie | Telstar Online - Actueel nieuws uit Pijnacker-Nootdorp
Logo telstar-online.nl
<p>De belangrijkste kenmerken van de identiteit van Pijnacker-Nootdorp vonden de respondenten: het groen, de ruimte, de molen van Nootdorp, de Dobbelplas en de rust. Foto: Guus van Bilsen &nbsp;</p>

De belangrijkste kenmerken van de identiteit van Pijnacker-Nootdorp vonden de respondenten: het groen, de ruimte, de molen van Nootdorp, de Dobbelplas en de rust. Foto: Guus van Bilsen  

3.800 online bezoekers dachten mee met de omgevingsvisie

  •   keer gelezen   Actueel

Tijdens de beeld- en oordeelvormende vergadering van afgelopen donderdag gaven Annemarieke Wamsteeker en Kjell Wansleeben, ondersteund door wethouder Ilona Jense, een korte toelichting bij de eerste resultaten van de participatie omgevingsvisie. Binnenkort krijgt de raad een uitgebreid verslag hiervan. Volgens planning zou in november 2021 de omgevingsvisie worden voorgelegd aan de raad om begin 2022 in werking te kunnen treden. 

De Omgevingsvisie is een nieuw instrument waarin de gemeenteraad zijn integrale visie op de gehele fysieke leefomgeving voor de lange termijn geeft. Hoe wonen, werken en recreëren we? Hoe zit het tegen die tijd met energie, vervoer en bereikbaarheid? In de toekomst is zo’n visie verplicht. Pijnacker-Nootdorp gaat er nu al mee aan de slag en maakt een omgevingsvisie voor 2050. De gemeente wil graag dat de samenleving deelneemt in het proces. De visie wordt hierdoor inhoudelijk beter, completer en draagt bij aan een visie die de komende jaren een bron van richting, ruimte en inspiratie vormt.

In oktober en november 2020 is de participatie onder de inwoners en stakeholders gehouden. Een uitdagende taak in coronatijd, waarin er moest worden uitgeweken naar andere vormen van participatie. Voor de participatie is gebruik gemaakt van een Panorama. Dit is een (online) presentatie met veel foto’s en toelichtende tekst over de Omgevingsvisie. Om meer bekendheid te creëren rondom de participatie, is gebruik gemaakt van social media, advertenties in lokale kranten, billboards langs de weg, themagesprekken met stakeholder en gastlessen om het Stanislascollege in Pijnacker.

Resultaten
In totaal dachten er ruim 3.800 online bezoekers mee met de Omgevingsvisie. Er waren 793 unieke respondenten. De vragenlijst bestond uit 17 vragen. De respondenten konden zelf kiezen hoeveel en welke vragen ze willen invullen. In totaal zijn er 11.442 vragen ingevuld. Ook werden er 9 themabijeenkomsten georganiseerd en zijn er vier middelbare schoolklassen bezocht. De vragenlijst bestond uit vragen met betrekking tot 9 thema’s. Op de vraag welke thema’s de respondenten het belangrijkste vinden, werd met een ruime meerderheid ‘groen’ en ‘wonen’ genoemd. De overige zeven thema’s zijn: werken, veiligheid, glas, mobiliteit, gezondheid en sociaal, identiteit en duurzaam. 

De grootste groep respondenten is tussen de 46 en 55 jaar. De kleinste groep respondenten waren de jongeren tot 26 jaar. Van de respondenten komt er 44% uit Nootdorp en 38% uit Pijnacker. De belangrijkste kenmerken van de identiteit van Pijnacker-Nootdorp vonden de respondenten: het groen, de ruimte, de molen van Nootdorp, de Dobbelplas en de rust. Jan Nederveen (PPN) vraagt zich af of corona nog enige invloed heeft gehad op de antwoorden. Volgens wethouder Ilona Jense is daar moeilijk de vinger op te leggen. Wel zouden de antwoorden enigszins gekleurd zijn, omdat mensen de eigen buurt nu meer zijn gaan waarderen.

Meer berichten