Foto: Wenda ter Horst
Foto: Wenda ter Horst

Tienduizenden nieuwe bomen in Bieslandse bos en de Balij

do 10 dec 2020, 14:33 Actueel

Pijnacker-Nootdorp - Staatsbosbeheer start begin december 2020 met het planten van ruim vijftigduizend nieuwe bomen en struiken in het Bieslandse bos en de Balij. Na de kapwerkzaamheden van dit najaar, waarbij zieke essen noodgedwongen zijn verwijderd, is het bos nu klaar voor de herplant. Het planten van de nieuwe bomen en struiken is naar verwachting in april 2021 afgerond.

Het Bieslandse bos en de Balij kan rekenen op twintig verschillende boom- en struiksoorten met voornamelijk inheemse soorten, zoals zoete kers, linde, eik, esdoorn, walnoot, wilde appel, wilde peer en kornoelje. Deze bomen worden geplant op de open plekken die zijn ontstaan na het bosbeheer. Door de grote variatie aan boom- en struiksoorten wordt het gebied nog interessanter voor flora en fauna en is het bos straks weerbaarder voor toekomstige ziekten en plagen. Daarnaast is er extra aandacht besteed aan soorten die in de herfst verkleuren of vruchten geven. Staatsbosbeheer stelt als “Groene voornemen” dat er voor de Kerst al 20000 bomen en struiken zijn aangeplant.

Klimaatbestendig bos
Bosbeheer is vooral kijken naar de lange termijn. Daarom voert Staatsbosbeheer ook een aantal kleine proeven uit met klimaatbestendige soorten. Dit zijn soorten uit voornamelijk zuidelijker gelegen gebieden in Europa die nu het klimaat kennen dat over 20 jaar in Nederland wordt verwacht. Na zorgvuldige selectie worden er in kleine aantallen proeven gedaan met soorten zoals: Tamme kastanje, Elsbes, Hopbeuk en Paardenkastanje.

Onderhoud
De herplant is het slotstuk van het planmatige bosonderhoud. Boswachter Lisa: “Door het weghalen van de zieke essen zijn er soms open plekken ontstaan in het bos. Helaas was dit niet te voorkomen door de massale aantasting van essen door de essentaksterfte. Wij zetten daarom extra snel in op herstel van het bos en de afronding van de herplant. Zo kan het bos de volgende jaren herstellen.” Na afronding van de herplant worden de wandelpaden weer opgeknapt en de ruiterroute hersteld.

Financiering herplant
Shell en Staatsbosbeheer planten de komende 12 jaar samen 5 miljoen bomen in Nederlandse bossen. De bomen worden aangeplant op lege plekken die zijn ontstaan door essentaksterfte. Shell investeert daarvoor in totaal € 17,4 miljoen in het Buitenfonds. Zo compenseert Staatsbosbeheer de bomen die geveld zijn door essentaksterfte en wordt er bijgedragen aan CO₂-compensatie. Daarnaast gaan Staatsbosbeheer en Shell samenwerken op het gebied van kennisuitwisseling, educatie en innovatie. Kijk voor meer informatie op de facebookpagina ‘Staatsbosbeheer Hof van Delfland’.

5.000 hectare bos
“Denk je aan natuur, dan denk je aan bossen en bomen. Bosgebieden zijn niet voor niets voor 85 procent van de Nederlanders de meest aansprekende natuur in ons land. Bovendien zijn bomen een bron van opgeslagen CO2, en daarmee belangrijk voor het beperken van klimaatverandering. Staatsbosbeheer wil, net als vele Nederlanders, meer bos in Nederland. En de klimaatdoelstellingen van de regering vragen daar meer dan ooit om. Daarom planten wij de komende jaren in ieder geval 5.000 hectare bos in onze eigen gebieden waar dat kan. En we pleiten voor uitbreiding van het totale bosoppervlak in Nederland. Dat vraagt ook om politieke en bestuurlijke keuzes”, laat men weten.

“Een bloeiend planten- en dierenleven in Nederland, waar voor de mens veel te genieten valt; dat is in de kern de taak van Staatsbosbeheer. Dat doen we door leefgebieden van flora en fauna te beschermen of te verbeteren. En soms betekent het dat we juist planten en dieren in toom moeten houden.”

Kijk voor heel veel achtergronden, verhalen en meer informatie op www.staatsbosbeheer.nl.

Uit de krant