Afbeelding

Nieuwe wethouder Marieke van Bijnen vol ambitie

Actueel 1.874 keer gelezen

Donderdag 24 september 2020 is Marieke van Bijnen door de burgemeester van Pijnacker-Nootdorp als wethouder geïnstalleerd. Ze volgt Hanneke van de Gevel op, die in de zomer is afgetreden. Ze werd door de gemeenteraad gekozen met 25 stemmen voor, vier onthoudingen en twee ongeldige stemmen.

Van Bijnen heeft ruime ervaring in de politiek. Tijdens de collegevergadering is besloten dat de volledige portefeuille van Van de Gevel wordt overgedragen aan Van Bijnen. Dit betekent dat Marieke verantwoordelijk is voor alle onderdelen van het sociaal domein en het afvalbeleid. Het gaat bij het sociaal domein om: Wmo, jeugdzorg en participatie, het gezondheidsbeleid en inburgering. Voor Marieke van Bijnen is het wethouderschap een droom die uitkwam. Speciaal voor de Telstar-lezers geeft ze een inkijkje in haar persoonlijke uitdagingen en ambities.

Na het aftreden van Hanneke van de Gevel, bekeek Van Bijnen, toen nog fractievoorzitter van Progressief Pijnacker-Nootdorp, of het wethouderschap een mogelijkheid voor haar was. “Ik vind het ontzettend leuk om dit te mogen doen en was meteen enthousiast. Als wethouder van betekenis kunnen zijn voor de samenleving is natuurlijk ontzettend eervol. Na het eerste enthousiasme besloot ze om er samen met haar partner goed over na te denken. “Het is een stap die je leven verandert. Een drukke baan vergt immers veel tijd. Met een groot gezin is het belangrijk om dit goed in te plannen. Na de eerste week kan ze zeggen dat het aardig lukt. Waar een wil is, is een weg.

“Het belangrijkste is dat ik het ook graag wilde, dan zijn eventuele bezwaren ook makkelijker op te lossen”, zegt ze. Het sociaal domein is geen onbekend terrein voor haar. Wat dat betreft zal dit zeker in haar voordeel werken. Voor haar wethouderschap werkte ze in een beleidsfunctie bij de maatschappelijke organisatie Piezo in de gemeente Zoetermeer. Piezo houdt zich bezig met integratie en participatie van mensen.

Persoonlijk leven
Marieke groeide op in Zoetermeer en ging later in Den Haag studeren. Ze heeft op verschillende plekken in de gemeente Pijnacker-Nootdorp gewoond. Sinds vijf jaar woont ze met plezier in Pijnacker, in de wijk Tolhek. Ze volgde in Zoetermeer de MBO opleiding Sociaal Pedagogisch Werk. Daarna ging ze in Den Haag Bestuurskunde/Overheidsmanagement studeren. Na haar afstuderen werkte ze in een beleidsfunctie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarna ging ze Bijnen bij Piezo in een beleidsfunctie aan de slag.

Haar kennis en ervaring neemt ze mee in haar nieuwe baan als wethouder. Naast haar werk is Marieke van Bijnen het liefst bezig met haar gezin. Ze praat graag over haar gezin bestaande uit vijf kinderen en haar vriend. Ze ontmoette haar vriend toen ze allebei gescheiden waren. Beiden hadden al twee kinderen. Samen hebben zij een vijfde kind gekregen. In totaal bestaat het gezin uit drie jongens en twee meisjes in de leeftijd van 4 tot en met 11 jaar.

Ze geniet van het moederschap. “Ik vind het bijzonder om te zien hoe ze zich vormen en opgroeien.” In haar vrije tijd is ze dan ook het liefst met de kinderen bezig. Samen kletsen, knutselen en koken zijn favoriete bezigheden in het gezin. In haar vrije tijd vind je Marieke meestal in en rondom het huis. Wanneer de coronamaatregelen het toelaten, is ze regelmatig met familie en vrienden. Ook bezoekt ze graag musea en maakt ze stedentrips. Voor een wandeling in De Groenzoom is de nieuwe wethouder ook altijd enthousiast te krijgen.


Naast haar werk is ze het liefst bezig met haar gezin. (Foto: Lotte Terlouw)

Voorbereiding 
Het leukste van het wethouderschap vindt ze dat ze aan de slag mag met de ambities van de gemeenteraad. “Je mag het gehele proces begeleiden. Van de wens van de gemeenteraad tot de uitvoering ervan. Het wethouderschap is veelzijdig en vergt veel kennis van en achtergrondinformatie over uiteenlopende onderwerpen.” Ze is momenteel bezig om zich in te lezen in de onderwerpen, die binnen haar portefeuille vallen. “Ik heb zeker nog veel leesmeters te gaan”, zegt ze gemotiveerd.

Het voordeel is wel dat de kersverse wethouder al lang in de gemeenteraad politiek actief is en precies weet waar de gemeente staat, als het om de uitvoering van bijvoorbeeld het Hoofdlijnenakkoord gaat. Ze vindt het daarnaast ook belangrijk om kennis met mensen te maken en inhoudelijke gesprekken aan te gaan.

Met de verscherping van de coronamaatregelen wordt dat helaas wat lastiger, maar Marieke van Bijnen staat volledig achter de maatregelen. “Het vergt wel wat aanpassingsvermogen. Ik spreek veel mensen momenteel via Teams. Dat is minder leuk dan in real life maar ik vind het wel belangrijk dat we met z’n allen zorgvuldig omgaan met de Covid-maatregelen, zodat we elkaar binnenkort weer als vanouds kunnen ontmoeten.”.

Wmo en jeugdhulp
De nieuwe wethouder heeft heel wat ambities. Een grote uitdaging is het financieel beheersbaar krijgen van het sociaal domein in de gemeente. Met het sociaal domein in dit kader bedoelt ze vooral de uitvoering van de Wmo en de jeugdhulp. De kosten voor Wmo en jeugdhulp kennen een sterke stijging de laatste jaren. De gemeente krijgt een budget van het rijk voor de Wmo en jeugdhulp, maar dit is niet toereikend om de stijging de kop te bieden. “De ambitie vanuit de gemeente is om deze kosten beter te beheersen.”

De nieuwe wethouder wil kijken of de huidige aanpak van taken de juiste is en of er verandering moet komen, zodat zowel kosten bespaard kunnen worden zonder dat de kwaliteit er onder lijdt. Ze wil bij de jeugd vooral inzette op een preventieve aanpak, om zorgkosten en problemen in de toekomst te voorkomen. De ambitie is om de komende periode samen met de inwoners en zorgaanbieders te zoeken naar een juiste en beheersbare aanpak.

Nieuwe Inburgeringswet
Van Bijnen zet zich ook samen met andere ambtenaren in voor de nieuwe Wet op Inburgering. Momenteel ligt de verantwoordelijkheid van inburgeren bij het Rijk. Vanaf de zomer 2021 komt deze verantwoordelijkheid bij de gemeente te liggen. Een nieuwe taak voor de gemeente, maar volgens Marieke van Bijnen ook een positieve ontwikkeling, omdat de uitvoering van de wet dan dichter bij de burger staat. Er kan dan hulp op maat worden aangeboden. Per persoon wordt er bekeken wat de beste leerroute is. Er zal daarnaast ook extra worden ingezet op jonge inburgeraars, om ze versneld naar het regulier onderwijs te krijgen. “Mijn ambitie is om het beste uit onze inburgeraars te halen”, zegt ze.
Marieke heeft in Zoetermeer al veel meegekregen over de nieuwe inburgeringswet en was bezig om preventieve activiteiten te organiseren voor gezinnen. Deze kennis en ervaring komt haar in ieder geval goed van pas.

Afvalbeleid
Een belangrijk speerpunt voor Van Bijnen is het afvalbeleid. De gemeente Pijnacker-Nootdorp is het afgelopen jaar druk bezig geweest met het versneld invoeren van Het Nieuwe Inzamelen. Het doel is om zo min mogelijk restafval per huishouden over te houden. De afgelopen maanden was er een sterke toename in het afval te zien. Mensen werkten vooral thuis, waardoor er meer afval is geproduceerd. Ook afvalbrengstations werden druk bezocht. De vraag is of de piek weer terugkomt, gezien het dringende advies van de overheid om nog thuis te blijven werken. “Ik hoop dat we met z’n allen Het Nieuwe Inzamelen tot een groot succes kunnen maken. Het is goed voor het milieu en voor de afvalstoffenheffing. Ik heb goede hoop dat inwoners minder restafval gaan aanbieden. Daar ga ik me ook voor inzetten.”

Felicitaties van fractiegenoot Saskia Kleewein. (Foto: Jan-Willem Maas)

Gezondheidsbeleid
Een onderwerp dat haar na aan het hart ligt is het gezondheidsbeleid. De gemeente is druk bezig met een nieuw lokaal gezondheidsbeleid. In november gaat de wethouder met de gemeenteraad hierover in gesprek. Het gezondheidsbeleid is een breed begrip met als rode draad het bevorderen van een gezonde leefstijl. Denk hierbij aan het stimuleren van meer bewegen, het creëren van een gezonde leefomgeving en het inzetten van preventieve activiteiten voor jongeren.

Eenzaamheid
Ook wil ze aan de slag met het thema eenzaamheid, dat meerdere malen werd aangekaart door de CDA-fractie. “Ik vind het ook belangrijk om als wethouder goed te luisteren naar wat er speelt bij de inwoners en dat dit op een goede wijze wordt vertaald door onze gemeenteraad. Het signaal dat door de CDA-fractie is gegeven, wil ik als wethouder daarom ook graag oppakken”, zegt van Bijnen.

“De gemeente Pijnacker-Nootdorp is aangesloten bij het actieprogramma: één tegen eenzaamheid. Zeker in deze tijd waar kwetsbare mensen makkelijk in een sociaal isolement terecht kunnen komen, is het belangrijk dat men waakzaam blijft”, zegt ze tot slot ambitieus.

Uit de krant