Hanneke van de Gevel heeft de afvaldumpingen onder controle gekregen. Nu nog terug naar maximaal 100 kilo restafval per persoon.
Hanneke van de Gevel heeft de afvaldumpingen onder controle gekregen. Nu nog terug naar maximaal 100 kilo restafval per persoon.

Afvaldumpingen door actief beleid hopelijk blijvend onder controle

Actueel 1.114 keer gelezen

Regelmatig stonden op Telstar Online en de Telstar/Eendracht-krant foto’s en verhalen van afvaldumpingen. Foto’s soms van complete inboedels die in milieuparkjes of bij verzamelcontainers waren geplaatst, omdat de betreffende containers vol waren of omdat mensen de moeite niet wilden nemen om naar de inzamellocatie voor grofvuil van Avalex in Nootdorp te rijden. Intussen zijn de ergerniswekkende afvaldumpingen verleden tijd als gevolg van actief beleid en adequaat handelen van de gemeente en Avalex.

Wethouder Hanneke van de Gevel van ‘afvalzaken’ kon onlangs aan de gemeenteraad melden dat het in 2019 ingezette beleid zijn vruchten heeft afgeworpen. Het beleid was tweeledig: zogenoemde BOA’s, Bijzondere Opsporings Ambtenaren, gingen op de locaties waar vaak dumpingen voorkwamen iedere dag een kijkje nemen. Ze probeerden daarbij overtreders te traceren en te bekeuren met een boete van 100 euro en als containers vol waren of er dumpingen tot stand waren gekomen, meldden ze dat bij hun collega’s van de gemeente en/of bij Avalex.

Dumpingen
Met Avalex werd de afspraak gemaakt dat dumpingen zo snel mogelijk verwijderd zouden worden. Een melding die voor 12.00 uur werd gedaan, werd/wordt nog dezelfde dag afgehandeld. Concreet: het afval wordt zo veel mogelijk dezelfde dag nog verwijderd en in elk geval binnen 24 uur. Vaak werkt het zo dat als het een zooitje is, dat mensen dan niet terugdeinzen om de bende nog wat groter ter maken. Andersom: als het netjes is, dan houden mensen het ook netjes. Althans, dan is de neiging om het netjes te houden en niet te dumpen in elk geval groter. Daarbij heeft Avalex beloofd om verzamelcontainers die vol zijn zo snel mogelijk te legen. Van de Gevel: “We hebben met Avalex een proefproject gedaan waarbij er vulgraadsensoren in verzamelcontainers zijn aangebracht. Deze melden het zodra een container vol is. Deze pilot heeft ook een bijdrage geleverd aan verbetering. Avalex gaat deze proef in de toekomst uitbreiden naar alle containers. Op dit moment zijn er nauwelijks nog meldingen en is het overal redelijk netjes. Het is wel zaak om actief te blijven. Daarom wil ik burgers ook oproepen meteen Avalex te bellen, zodat ze zien dat het niet is zoals het hoort te zijn.” De wethouder noemt zo een aantal hot spots op her en der in de gemeente waar het vaak snel raak was met afvaldumpingen. “Op dit moment is het overal redelijk netjes maar we moeten alert blijven”, aldus de wethouder die zich heel goed kan voorstellen dat mensen zich enorm kunnen ergeren aan de bende die her en der ontstond bij brengplekken en milieuparkjes. Een van de beleidspunten van de wethouder is om de milieuparkjes in de wijken zo veel mogelijk af te bouwen en te vervangen door inzamelpunten/containerplekken waar altijd veel mensen zijn en waar dus sociale controle is. Ze denkt daarbij vooral aan de diverse winkelcentra in Pijnacker-Nootdorp: de centra met Ackershof in Pijnacker en Parade in Nootdorp maar ook in Keijzershof en in het winkelcentrum van Delfgauw.

HNI
Het punt van het afbouwen van de milieuparkjes en het realiseren van nieuwe inzamelcontainerplekken in de centra hangt ook samen met Het Nieuwe Inzamelen dat de gemeente dit jaar in de hele gemeente versneld wil doorvoeren. In Klapwijk en Delfgauw/Emerald is de laatste jaren al een proef gedaan die in deze wijken heeft geleid tot een aanzienlijke afname van het totaal aantal kilo’s ‘te scheiden restafval’ in de containers voor het restafval. Van de Gevel: “Het is een landelijke doelstelling dat de maximale hoeveelheid restafval per persoon per jaar honderd kilo is. Het Nieuwe Inzamelen heeft in Klapwijk al geleid tot een afname tot 124 kilogram en in Delfgauw is dat zo’n 145 kilo per inwoner per jaar. Dat zijn goede stappen als je bedenkt dat gemiddeld een inwoner van deze gemeente per jaar 193 kilogram restafval produceert. Dat is dus nog bijna twee keer te veel. We moeten terug naar die honderd kilo omdat het veel beter is voor het milieu en omdat anders de kosten gierend uit de hand lopen. Het Rijk is bezig het verbranden van het restafval zo zwaar te belasten dat de kosten hoog oplopen. De landelijke overheid gebruikt het duur maken van verbranden als een manier om burgers en gemeenten te dwingen tot beter scheiden.” De wethouder zegt ronduit dat in Pijnacker-Nootdorp gemiddeld nog altijd slecht wordt gescheiden. In totaal zit er in het restafval nog 125 kilo prima te scheiden afval: 62 kilo gft, 24 kilo papier, 25 kilo PMD (plastic, metaal en drinkkartonnen) en 14 kilo textiel en glas. Op een totaal van 193 kilo restafval resteert dus 68 kilogram echt restafval. Die 68 kilo is volgens Van de Gevel ook nog sterk terug te brengen. Burgers hebben daar zelf invloed op maar ook winkeliers en niet te vergeten de verpakkingsindustrie. Die moet ook een bijdrage gaan leveren. “Ik ben zelf als burger en als raadslid al heel lang gefocust op afval en het scheiden ervan. In het verleden heb ik zelf ook meegedaan aan proeven van Avalex en toen bemerkte ik dat je bijna geen restafval overhoudt als je goed scheidt en verstandig inkoopt.” De gemeente en Avalex gaan Het Nieuwe Inzamelen dit jaar in de hele gemeente uitrollen. Dat gebeurt versneld om het scheiden te verbeteren en om de totale kosten te beheersen. HNI komt er op neer dat de burgers containers krijgen voor gft, pmd en papier/karton. Met overige scheidingsfracties zoals textiel en glas kunnen de burgers naar verzamelcontainers en dat geldt ook voor restafval. Om het scheiden te stimuleren, zullen de burgers straks per 80 huishoudens een inleverplek aangewezen krijgen in de vorm van een verzamelcontainer, waar ze dan maximaal 250 meter voor moeten lopen. Dat moet voor bijna iedereen te doen zijn. Voor mensen met een beperking kan zo’n stukje lopen problematisch zijn. “In veel gevallen is er wel een oplossing te vinden. Ik zeg maar zo: die mensen met een beperking hebben de spullen ook in huis gekregen, dus moeten de restanten ook af te voeren zijn”, aldus de wethouder die behalve afval ook het totale sociale domein in haar werkpakket heeft.

Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen, zoals de buitengebieden. Daar krijgen de mensen vier containers en in veel gevallen hebben ze die al gekregen. Dus ook een container voor restafval. In wijken waar nu verzamelcontainers zijn, worden maatoplossingen bedacht zoals dat ook in Delfgauw/Emerald gebeurd is. In anonieme verzamelcontainers is er echter wel sprake van vervuiling van PMD-containers waar mensen restafval in gooien. Dat daar minder goed wordt gescheiden dan in de mini-containerwijk Klapwijk heeft te maken met vervuiling van met name PMD-containers waar mensen restafval in gooien. Van de Gevel: “De discipline is soms ver te zoeken. En er zijn gewoon mensen die echt tegen voorscheiden zijn en er daarom niet aan meedoen. Dat is jammer en tegen die mensen zou ik in elk geval willen zeggen: als je dan geen afval wilt scheiden, ga dan geen containers vervuilen maar gooi dan alles in de grijze restafvalbak.” De blauwe papierbak blijft overigens een zaak van vrije wil. Ongeveer twintig procent van de huishoudens heeft deze bak geweigerd, omdat men papier wilde blijven inleveren bij de verzamelcontainers van de diverse verenigingen: Koningshof, DSVP/Oliveo, RKDEO en BOL in Oude Leede. “Burgers kunnen te allen tijde alsnog een blauwe container bestellen en als 240 liter te groot is dan is 140 liter een goed alternatief.” Binnenkort gaat Het Nieuwe Inzamelen in de hele gemeente ‘spelen’ en dan volgen er drie informatie-avonden, één per kern. De gemeente wil Het Nieuwe Inzamelen nu in één keer doorvoeren. Daarom komt zij dit voorjaar met een locatieplan voor de hele gemeente. Hierop staan alle plekken waar ondergrondse containers komen te staan. Dit locatieplan gaat ter inzage en burgers kunnen hierop reageren. Iedereen wordt persoonlijk geinformeerd over dit locatieplan en uitgenodigd voor de informatieavond. “In Klapwijk hebben we dertien plekken aangewezen en was er over slechts één plek discussie. Hopelijk gaat het ook in andere wijken in goed overleg en in harmonie!”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant