Afbeelding
Onbekend
Politiek laat stem horen

"Het Nieuwe Inzamelen, een lastig dossier"

Actueel 1.269 keer gelezen

In deze nieuwe serie gaan we in gesprek met de fractievoorzitters van Pijnacker-Nootdorp. Barend Van de Kraats is sinds 2018 fractievoorzitter van D66. Zijn focus binnen de partij ligt op economie, financiën, milieu en duurzaamheid. Een belangrijk dossier waar hij zich me bezighoudt is ‘Het Nieuwe Inzamelen’. 

Van de Kraats woont met zijn gezin in Delfgauw, maar groeide op in Pijnacker. In zijn dagelijks leven is hij als zelfstandig ondernemer aangesloten bij The Aligment House, een bureau dat organisaties helpt om zichzelf op een goede manier te positioneren. Van de Kraats koos in de jaren ‘90 voor D66. De partij staat het dichtst bij zijn idealen, waar openheid en respect voorop staan. “D66 is een partij die iedereen de ruimte geeft om zichzelf te zijn”, vindt van de Kraats.

Hij stapte in 2010 in de gemeentepolitiek van Pijnacker-Nootdorp. Tussen 2010-2014 was hij vice fractievoorzitter. Tussen 2014 en 2018 deed hij een stapje terug en werd afdelingsvoorzitter van de partij. Van de Kraats richtte zich in die periode meer op zijn werk en gezin.

Het Nieuwe Inzamelen
Een punt waar Van de Kraats uren over kan doorpraten is Het Nieuwe Inzamelen, wat momenteel een belangrijk onderwerp is in de gemeente. De afvalstofheffing zou in eerste instantie in Pijnacker-Nootdorp 20% omhoog gaan. “Na veel hectiek en overleg is er geprobeerd om tot een oplossing te komen”, zegt Van de Kraats. De gemeenteraad besloot deze verhoging te verlagen. Hiervoor is 500.000 euro gereserveerd. D66 gaat uit van de kracht van de mens. Als voorbeeld geeft hij het afvaldossier in de wijken Emerald en Klapwijk. De bewoners willen de ondergrondse afvalcontainers behouden en niet overgaan tot afvalbakken. Ondanks dat de toenmalige wethouder hier geen fan van was, heeft hij toch de bewoners het voordeel van de twijfel gegeven en ze zelf met een voorstel laten komen.

“Voorlopig heeft dit ertoe geleid dat de ondergrondse containers er blijven, mits ze ook zullen leiden tot het verminderen van het restafval.” Dit is uiteindelijk het doel is van Het Nieuwe Inzamelen. Er wordt gestreefd naar maximaal 100 kg restafval per huishouden per jaar. “Ik vind het heel belangrijk dat je in dialoog blijft met bewoners, ruimte houdt voor inspraak en blijft werken aan draagvlak.” D66 is in ieder geval blij dat Het Nieuwe Inzamelen versneld ingevoerd gaat worden”, zegt Van de Kraats.

De partij had immers vorig jaar al een oproep gedaan, maar deze kreeg niet voldoende steun in de raad. “Dat het college alsnog heeft besloten om het te gaan doen, daar zijn we als partij wel blij mee. We hebben alleen vraagtekens bij de manier waarop dit moet gaan gebeuren en daar voeren we nu het debat over in de raad.”

Duurzaamheid
Bij alle besluiten kijkt de partij wat het betekent voor de duurzaamheid. Volgens Van de Kraats heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp in de afgelopen 10 jaar grote stappen hierin gemaakt. “Een belangrijk besluit binnen de duurzaamheid is de aansluiting van de gemeente bij de statiegeld alliantie. Deze pleit voor statiegeld op bijvoorbeeld blikjes. “We hopen hiermee dat het zwerfvuil wordt verminderd.” Ook blijkt er uit cijfers dat er in de gemeente nog winst te behalen valt op het verbeteren van de luchtkwaliteit. D66 gaat daarom onderzoeken of in Pijnacker-Nootdorp een burgermeetnet kan worden georganiseerd.

Vooruitblik 2020 
“In 2020 willen we gaan kijken hoe we nog beter in dialoog kunnen komen met bewoners en hoe we ze nog meer invloed kunnen geven op het proces. We denken hierbij ook aan de mogelijkheid voor een burgeramendement. Zo krijgen burgers inbreng bij bepaalde besluitvorming. Ook wil D66 zich inzetten voor een seniorvriendelijke gemeente. Eerder dit jaar diende de partij een motie in om woonvormen voor ouderen te onderzoeken. Ook wil de fractie samen met de ouderen en organisaties de looproutes voor ouderen in de gemeente in kaart brengen. 2020 wordt in ieder geval een positief jaar met genoeg uitdagingen”, besluit Van de Kraats.

Uit de krant