Afbeelding
Politiek laat stem horen

Cock Weerheim: “Geen water bij de wijn”

Actueel 1.034 keer gelezen

Cock Weerheim zit inmiddels 25 jaar in de politiek en is in de gemeente Pijnacker-Nootdorp een bekend gezicht. Op basis van zijn levensovertuiging is de ChristenUnie-SGP de partij, die het meest aansluit bij zijn idealen: de zorg voor naasten, barmhartigheid en de verantwoording voor de leefomgeving. Hoewel de ChristenUnie-SGP een kleine partij is in de gemeente, probeert de partij altijd een opening te vinden om mensen te bewegen tot een bepaalde handelswijze. 

Weerheim is geboren en getogen in Pijnacker. Hij is getrouwd en vader van 4 kinderen en opa van 4 kleinkinderen. Naast zijn politieke werkzaamheden is Weerheim werkzaam in de kwaliteitszorg in de industrie, waarbij zijn taak het kalibreren van meetinstrumenten is. Daarnaast is Weerheim molenaar. Weerheim begon zijn politieke loopbaan in 1994 als commissielid van de ChristenUnie-SGP in Pijnacker-Nootdorp. Pijnacker-Nootdorp is volgens Weerheim een fijne gemeente om politiek te bedrijven. “We voelen ons gerespecteerd als partij.” 

Weerheim is ook blij met de mentaliteit van de inwoners. “De Pijnackerse samenleving als burgerij, is hulpvaardig naar elkaar toe. Veel mensen, die hier vandaan komen, hebben oog en hart voor elkaar.” Dit zijn uitgangspunten die de partij ook nastreeft. “De Bijbelse normen en waarden willen we niet loskoppelen van ons handelen in ons dagelijks leven. Je overtuiging is bepalend voor je keuzes”, zegt Weerheim. In Pijnacker-Nootdorp is er over het algemeen begrip voor de uitgangspunten van de partij.

“Veel mensen zijn hier met de zelfde tradities opgevoed. Ik verkeer hier in een heel goed klimaat. Wij voelen ons hier ontzettend goed geaccepteerd. Dit ondanks dat we een kleine partij zijn, die een uitzonderlijke positie inneemt, wat betreft onze visie op het functioneren van de politiek en het verwezenlijken van ons gedachtegoed. Kernwoord is hier rentmeesterschap.”

Zondagse rust 
Als voorbeeld geeft Weerheim de zondagse rust in de gemeente. “Als partij zijn we voor de zondagse rust. Pijnacker is van oudsher eigenlijk al een rustige gemeente op zondag.” Weerheim vindt het wel jammer dat er toch winkels geopend zijn op zondag. De vraag is volgens hem of het noodzakelijk is om mensen te werk te stellen op een dag, waar je ook samen met elkaar vrij bent. “Het is mooi als je een dag als zondag samen met elkaar kunt beleven en daar haken wij als partij op in. We bekijken het ook praktisch. Voor de zondagsrust en kerkgang is er in de gemeente Pijnacker-Nootdorp geen meerderheid. Daar red je het niet mee.”

Democratische regels 
De partij zet daarom bijvoorbeeld meer in op het feit dat het niet uit de hand moet lopen. “Binnen de kader van de democratische regels, proberen wij een opening te vinden om mensen te bewegen tot een bepaalde handelswijze in de politiek. We zijn dus een partij, die het bij een heleboel principiële dingen niet redt qua uitgangspunten.”

De partij doet wat betreft de uitgangspunten géén water bij de wijn. “We tonen ze graag de goede wijn, of ze het dan wel of niet drinken, dat is wat anders”, zegt Weerheim ferm. “We voelen ons wel gehoord binnen de raad. Je leert je principes op een voorzichtige manier over te brengen of te doseren. Maar je kleur als partij moet je niet weg willen poetsen. Ons hoofdlijnen akkoord is mooi, maar elke partij moet de vrijheid houden om z’n eigen wijn te kunnen presenteren, of iedereen het drinkt blijft de vraag.”

Toekomst 
Weerheim zou graag zien dat de glastuinbouw in de toekomst geen negatief imago krijgt. Zelf komt hij uit een tuindersfamilie en draagt de glastuinbouw een warm hart toe. “Glastuinbouw zou behouden moeten blijven voor de omgeving. Het zorgt namelijk ook voor werkgelegenheid.” Als er iets is wat volgens Weerheim in 2020 gelijk zou moeten stoppen, is het vuurwerk op nieuwjaarsnacht.

“Er komt dan zoveel ellende vrij.” Dit is volgens hem zowel slecht voor de veiligheid, milieu en de onderlinge verhoudingen. “We zijn 100% verantwoordelijk voor onze aarde om dit zo goed mogelijk door te geven aan onze kinderen.”

Uit de krant