Logo telstar-online.nl
Ingezonden

Tuindershof en achterkamertjes

  •   2168 keer gelezen   Actueel

Sinds eind 2018 loopt de inspraakprocedure over de nieuwe woonwijk Tuindershof in Pijnacker-Nootdorp. Bewoners konden hun zienswijze indienen over het (voor-)ontwerpbestemmingsplan. Als geen zienswijzen zijn ingediend, dan is er geen mogelijkheid om later een bezwaar in te dienen. Daarover meer in het slot van mijn brief. Dit plan is oorspronkelijk gestart als een compromis over de aansluiting van Pijnacker op de N470. Destijds was er weerstand van bewoners van de Europalaan-Zuid en de Overgauwseweg om de aansluiting via een van deze wegen te realiseren.

Uiteindelijk is gekozen voor een nieuwe weg, de Tuindersweg. Deze weg zou worden gefinancierd door grondverkoop van het omliggende gebied. Dus het plan Tuindershof hoeft alleen deze financiering te dekken, dat is alles. Maar wat dreigt er nu te gebeuren? Een gedrocht van een nieuwe woonwijk lijkt te worden gerealiseerd; de nieuwe woonwijk Tuindershof. Dit wordt een woonwijk met veel te veel woningen opeengepakt, oorspronkelijk maximaal 450 maar nu 590 en mogelijk ruim boven de 600, gedeeltelijke hoogbouw en maar liefst 41 procent sociale woningen, bijna allemaal sociale huurwoningen met maar een paar sociale koopwoningen (ter vergelijking: in Ackerswoude nul sociale huurwoningen).

De Gemeente Den Haag is erg blij met de vele sociale huurwoningen in Tuindershof en dat geeft zeer te denken! Maar zijn de inwoners van Pijnacker blij met een overloop van Den Haag maar ook bijvoorbeeld uit Rotterdam? Deze nieuwe bewoners passen volgens mijn verwachting absoluut niet in de groep van te werven nieuwe bewoners, zoals die worden geschetst in de Structuurvisie en Toekomstvisie 2012 van onze gemeente. Ik citeer: Een ideale vestigingsplaats voor een lid van de netwerksamenleving dat een eigen plek wil vinden.

Verder staat ook in deze visie: "Of mensen hier nu al lang wonen of nieuwkomer zijn, de woonkernen in het groen te midden van grote steden vormen een rustige plek voor ouderen en een veilige omgeving voor kinderen, en daarmee een uitgelezen vestigingsplaats voor gezinnen. Na de al geplande groei in kwantiteit wordt daarom ingezet op verdere groei in kwaliteit. Pijnacker-Nootdorp kiest ervoor om de woonkernen, na de afronding van de in de toekomstvisie van 2004 geplande nieuwbouwwijken, niet verder grootschalig uit te breiden en over te gaan van groei naar beheer, het groene buitengebied voorop te stellen als belangrijkste onderscheidende kwaliteit."

Ook de beoogde doelstellingen van kwaliteit boven kwantiteit en geen grootschalige uitbreiding meer, worden volledig genegeerd in het voorliggende plan. Ook zijn er geen levensbestendige woningen voor ouderen in het plan opgenomen, hetgeen zeer merkwaardig is want twee grote partijen (VVD en Eerlijk Alternatief) hadden dit als speerpunt in hun verkiezingsprogramma staan.

Ik heb in mijn zienswijze ervoor gepleit om het aantal sociale huurwoningen drastisch te verlagen en uitsluitend toe te wijzen aan (jonge) inwoners van onze gemeente. Ook heb ik ervoor gepleit om het aandeel sociale koopwoningen te laten stijgen ten koste van het aantal sociale huurwoningen en ook hier toewijzing aan inwoners van onze gemeente in de vorm van bijvoorbeeld betaalbare starters- woningen. Ook heb ik ervoor gepleit om levensbestendige woningen voor ouderen in het plan op te nemen; dat zijn woningen met een volledig woonprogramma op een ruime begane grond. Het gemeentebestuur beroept zich op regionale afspraken als het gaat over de bouw en verdeling van sociale huurwoningen, maar wat is de juridische status daarvan? Het gemeentebestuur van Pijnacker-Nootdorp moet op de eerste plaats haar eigen inwoners dienen, ook al geeft dat wrevel bij buurgemeenten als Den Haag.

Ook wordt om drogredenen afgezien van sociale koopwoningen voor starters; dat zou subsidie-verlening zijn aan de eerste kopers die daar winst mee maken. Daarvoor zijn echter passende oplossingen te vinden zoals een anti-speculatie beding. Waar een wil is een weg, maar de wil is er volgens mij niet. Ik heb vastgesteld dat er maar een handvol zienswijzen zijn ingediend op de plannen en vraag mij af hoe dat zou komen . Volgens mij is dit een gevolg van gewijzigd beleid over het publiceren van gemeentelijke plannen. Het niet meer in een huis- aan huis bladen publiceren van belangrijke gemeentelijke plannen geeft de burger geen inzicht meer over wat er in de gemeente speelt. Hoe goed ook bedoeld; het volgen van alle informatie via de website vergt te veel discipline. Interactie tussen burgers en bestuur neemt hierdoor zeer sterk af en Inwoners weten niet meer wat er speelt in gemeentelijke plannen en missen daardoor belangrijke inspraak termijnen. Slecht voor de democratie! Ik ben zeer teleurgesteld over de inbreng van de raadsleden over Tuindershof; veel algemeenheden over verkeerslawaai, waterafvoer, luchtkwaliteit en bomen kappen. Dit is allemaal inherent aan de bouw van een nieuwe woonwijk. Als je de normale gevolgen niet wil, stem dan niet in met een nieuwe wijk. De sfeer die ik proef bij de huidige gemeenteraad is er een van achterkamertjespolitiek. Geen of nauwelijks inhoudelijke vragen of kritiek. Zelfgenoegzaamheid van het zitten aan de ronde tafel en op het pluche.

Als u het eens bent met mijn kritiek dan kunt helaas niet meer een zienswijze of een bezwaar indienen. Wel kunt u gemeenteraadsleden aanspreken of inspreektijd vragen bij een raads- vergadering. Hopelijk gaan de raadsleden dan doen waarvoor zij gekozen zijn, namelijk uw belangen dienen.

Joop Kuijken, Pijnacker

Meer berichten