Foto: Cok van den Berg
Foto: Cok van den Berg

Sober ‘digitaal afscheid’ burgemeester Ravestein

Actueel 1.291 keer gelezen

Volgens een nauwgezette berekening van eeuwig gemeentesecretaris Jan Paul Woudstra is Francisca Ravestein 2.763 dagen burgemeester van Pijnacker-Nootdorp geweest als ze komende maandag 17 januari het stokje overdraagt aan de ruim 27 jaar jongere Björn Lugthart die maandag wordt geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Pijnacker-Nootdorp. De vertrekkende burgemeester hoopt dit jaar zeventig te worden en de nieuwe man – afkomstig uit Rijswijk – is 41 lentes jeugdig. Geen grote afscheidsreceptie voor de vertrekkende burgemeester maar een sobere buitengewone raadsvergadering die digitaal te volgen was en waarbij fysieke aanwezigheid tot een minimum werd beperkt.

Mevrouw Ravestein had nog negen maanden kunnen doorgaan maar ze wilde dat haar opvolger meteen ook de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad en de vorming van het nieuwe college zou meemaken. Hoe lang de collegevorming van Pijnacker-Nootdorp na de verkiezingen van voorjaar 2014 ook duurde, er was net een nieuw college toen Francisca Ravestein op de prachtige zomeravond van 25 juni 2014 vanuit Oude Leede haar entree maakte in de gemeente.

Ze was afkomstig uit de gemeente Opsterland in Friesland en wilde graag in het westen van het land haar bestuurlijke en politieke loopbaan afronden. Toen mevrouw Ravestein in Pijnacker-Nootdorp aantrad, was ze een ervaren bestuurder met op haar CV onder meer: raadslid in Rotterdam, wethouder in Renkum, Kamerlid voor D66, waarnemend burgemeester van Beverwijk en dus het burgemeesterschap van Opsterland dat net was verlengd toen Pijnacker-Nootdorp zich aandiende. Francisca Ravestein is van origine fysiotherapeute en heeft op hoog niveau gebasketbald. Ze is ook nog steeds bestuurlijk actief bij de basketbalbond zoals ze ook bestuurlijke functies heeft in de cultuursector.

Raadsnestor
Woensdag 12 januari nam de burgemeester afscheid van Pijnacker-Nootdorp tijdens een buitengewone raadsvergadering die voor de gelegenheid werd geleid door raadsnestor Cock Weerheim die de burgemeester namens de raad toesprak en bedankte voor ‘het spoor van vooral mooie positieve zaken’ die ze in Pijnacker-Nootdorp heeft achtergelaten. SGP-man Weerheim eindigde zijn verhaal met een gedicht van de burgemeester van Zwolle van ongeveer twee eeuwen geleden, de protestantse dichter Rijnvis Feith.

Loco
Namens het college van B&W voerde loco-burgemeester en VVD-wethouder Ilona Jense het woord. Zij wees onder meer op de grote betrokkenheid van de vertrekkende burgemeester bij veteranen en vluchtelingen. De uitstekend geslaagde opvang van een groot aantal Syrische vluchtelingen in 2015 in sportcentrum De Viergang was een van de hoogtepunten in de burgemeestersperiode van Francisca Ravestein, evenals de ombouw van zorgcentrum ’t Hofland tot woongebouw voor statushouders en starters. Ilona Jense wees ook op de realisering van het Witte Anjerparkje in het Emmapark, de Vrijheidsmaaltijd in 2019 en de verschijning van het boekje Vrij zijn waarin onder meer een Syrisch meisje van tien jaar haar verhaal vertelt. De betrokkenheid bij alles wat met oorlog en vrede te maken heeft, blijkt ook uit het grote enthousiasme van de burgemeester over de komst van de internationale organisatie OPCW die zich vanuit Den Haag op Bedrijvenpark Heron in Nootdorp gaat vestigen. Ilona Jense wees ook op de grote interesse van de burgemeester voor ‘lokale cultuur’. De ombouw van Theater CulturA in Nootdorp en de komst van het nog te realiseren kunst- en cultuurcentrum in Pijnacker op de RABO-locatie aan het Emmapark waren voor de burgemeester als portefeuillehouder cultuur belangrijke wapenfeiten.

Jan van Zanen
Namens de gezamenlijke burgemeesters in de regio voerde burgemeester Jan van Zanen van Den Haag gloedvol het woord. Hij prees mevrouw Ravestein voor het feit dat ze eerder vertrekt om haar opvolger meteen een goede start te kunnen laten maken.

Van Zanen loofde zijn collega voor de manier waarop zij haar bestuurlijk werk heeft gedaan op allerlei fronten en niveaus, ook in de zogeheten veiligheids- en gezondheidsregio en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de MRDH. Hij omschreef haar manier van werken als volgt: vanuit een soort pseudobescheidenheid maakte ze heel duidelijk wat ze van bepaalde zaken dacht en stuurde ze heel gericht naar het besluit dat ze voor ogen had.

Veiligheidsregio
Namens de Veiligheidsregio voerde directeur Esther Lieben uit haar hoofd uitgebreid het woord. Ze vertelde dat ze in 2014 meteen een klik had met Francisca Ravestein omdat ze allebei de Academie voor Fysiotherapie hadden gedaan – weliswaar ieder op een andere plek – en omdat ze allebei veel interesse hebben voor sport en cultuur. Ze prees de burgemeester voor haar op eenstemmigheid gerichte stijl van besturen die heel geschikt bleek om ook heel complexe materie in een ingewikkelde bestuurlijke omgeving eenvoudig en beheersbaar te houden. In regionaal verband was Francisca Ravestein verantwoordelijk voor de zogeheten acute zorg en daar heeft ze het in de voorbij twee coronajaren heel druk mee gehad.

Politie
Als laatste voerde Gerard Anker het woord, de man die eind 2014, een paar maanden na de komst van Francisca Ravestein, hoofd van de politie van Pijnacker-Nootdorp werd. Ze stoppen ook ongeveer tegelijk. Anker is niet meer het hoofd van de politie ter plaatse maar heeft nog wel een jaar te gaan en gaat ‘andere klussen doen’.

Gerard Anker vertelde dat hij zeven jaar heel intensief heeft samengewerkt met de burgemeester die hij soms nog vaker zag dan zijn eigen vrouw. “We zijn begonnen met crisis en we eindigen met crisis”, aldus Anker. Begin 2015 was de jaarwisseling nogal ruig met een fikse brand in Delfgauw en met later dat jaar de Journaalverstoorder die in Pijnacker-Nootdorp bleek te wonen. En in 2021 zaten we nog volop in de coronacrisis.

Tussen de bedrijven door heeft Francisca Ravestein met succes haar uiterste best gedaan om het politiebureau aan de Nootdorpseweg te behouden. Gerard Anker wees ook op de brand bij RKDEO, allerlei trieste ongelukken en droevige gebeurtenissen, maar ook op de vele geslaagde feestelijkheden door de jaren heen.

Of het nou droevig of juist vreugdevol was wat er gebeurde: steeds had Gerard Anker samen met Francisca Ravestein ervaren dat in Pijnacker-Nootdorp de kracht van de gemeenschap nog enorm voelbaar is. Het samen de schouders eronder zetten. Hij omschreef Pijnacker-Nootdorp als een mooie warme gemeente waar de burgemeester en hij zeven jaar heel prettig hebben gewerkt en samengewerkt, op basis van vertrouwen en wederzijdse steun.

Gerard zei te hopen dat hij samen met de burgemeester in de toekomst nog eens bij een tentfeest van de Oranjevereniging of een andere mooie feestelijke activiteit onder het genot van een drankje kan terugkijken op de mooie jaren. “Heel veel mensen, bedrijven en organisaties hebben het zwaar in deze tijd en dat geldt ook voor de Oranjeverenigingen die ik een warm hart toedraag.”

Slotwoord
Het slotwoord was natuurlijk voor Francisca Ravestein zelf. Ze had een dubbel gevoel op ‘de dag die ze wist dat zou komen’. Enerzijds zal ze het mooie werk en al die contacten erg gaan missen, maar anderzijds zal ze ook gaan genieten van de vrije tijd die de afgelopen zeven jaar en ook voor die tijd best schaars was.

Ze kijkt terug op prachtige jaren in Pijnacker, op goede consensusgerichte samenwerking in de colleges van B&W en ook op de samenwerking met de gemeenteraad die het haar niet altijd gemakkelijk maakte en haar wel eens te streng vond. Toen het weer eens een niet zo gemakkelijk was, had een raadslid gezegd: ‘Daar word je voor betaald.’ En daar was de burgemeester het van harte mee eens. Uiteindelijk is er goed samengewerkt en zijn alle gestelde beleidsdoelen bereikt. Ze bedankte het ontelbare aantal mensen met wie ze heeft samengewerkt en die haar in de uitoefening van haar taak steeds voluit hebben gesteund.

De vrouw die vijftien jaar burgemeester is geweest, ging ook kort in op de inhoud van haar taak en op haar bevoegdheden. Ze zei: het misverstand dat de burgemeester de baas is van de gemeente is niet uit de wereld te helpen. De gemeenteraad is de baas en niet de burgemeester, die er wel steeds meer taken bij krijgt ‘achter de voordeur’ van de burgers. Ze vroeg zich af of dit wel een goede ontwikkeling is.

Wat de periode in Pijnacker-Nootdorp betreft: het was intensief en het was – zoals Gerard Anker al zei – een mix van heel droevige gebeurtenissen en mooie en feestelijke dingen en evenementen. “Er werd altijd best veel gefeest hier. Nu door corona even niet, maar hopelijk komt dat straks allemaal weer terug.”

Ze wees ook op de opwaardering van de lokale cultuur en de citymarketing waarbij de gemeente zichzelf meer op de kaart heeft geplaatst. De burgemeester bleek trots en blij dat Pijnacker-Nootdorp een veilige gemeente is waar de inwoners de woonkwaliteit het cijfer acht geven. Niet alleen lokaal maar ook regionaal heeft ze heel prettig en vruchtbaar gewerkt en samengewerkt.

Francisca Ravestein was onder de indruk van de warme toespraken die haar ten deel vielen en niet te vergeten de cadeaus: een schaal van de gemeenteraad, een horloge van een favoriet merk van de collegecollega’s, de Haagse Matlas van Jan van Zanen.

Wat veiligheidsregiodirecteur Esther Lieben en politiechef Gerard Anker precies in petto hadden, werd niet helemaal duidelijk, maar de vertrekkende burgemeester zei ruiterlijk dat de politie haar beste vriend is en zeker Gerard Anker met wie ze altijd heel goed heeft samengewerkt en ze bedankte Esther Lieben voor de cultuur van warmte en harmonie in haar organisatie die gebleven is, ondanks dat het aansturende burgemeestersgezelschap volledig anders is geworden. Dan moet de basis dus goed zijn.

Als laatste bedankte ze levenspartner Angela met wie ze ook na maandag 17 januari lekker in Pijnacker blijft wonen!

Uit de krant