Afbeelding

Omwonenden en ondernemers uiten hun zorgen over komst Vrijenban II

Actueel 1.487 keer gelezen

Delfgauw - Eind deze maand zal de gemeenteraad het voorontwerp bestemmingsplan Vrijenban II vrijgeven voor inspraak. Op het terrein tussen de Noordeindseweg, de Kooltuin en de Vrijenban zullen er veertig woningen worden gebouwd. Het Bart Dekkerveld, wordt een stuk verderop verplaatst.

De projectontwikkelaar, de gemeente en omwonenden zijn al enige tijd met elkaar in gesprek over de plannen. De bewoners zijn bang voor toenemende verkeersonveilige situaties en de hoogte van de nieuw te bouwen huizen en appartementen. Ook de tuinders, die een kas hebben aan de Kooltuin, zijn bezorgd. Ze zijn bang dat ze in de toekomst klachten van bewoners zullen krijgen, die last hebben van het licht uit de kassen en geluidsoverlast.

Bewoners Vrijeban
Het liefst hadden de bewoners van de Vrijenban gezien dat dit deel van Delfgauw groen zou blijven. Ondanks dat kiezen de bewoners ervoor om niet volop in verzet te gaan, maar constructief mee te denken. Een belangrijk aandachtspunt vinden ze de verkeersontsluitingsweg naar de nieuw te ontwikkelen woonwijk en daarmee de verkeersveiligheid eromheen. De Vrijenban is momenteel een doodlopende straat waar veel kinderen spelen. In de meest recente voorstellen wordt de straat verlengd en vormt het de enige ontsluiting van de nieuwe woonwijk met de inrit Vrijeban Delftsestraatweg. Dat betekent dat alle nieuwe bewoners van de veertig woningen door hun straat heen moeten. De bewoners vrezen dat het een rechte weg zonder natuurlijke krommingen zal worden, waarbij het hard rijden eerder de norm dan uitzondering zal zijn. De bewoners vinden dat hiermee de veiligheid van de straat in het gedring komt. Bewoonster Marieke Hofstra vraagt nogmaals om andere mogelijkheden voor ontsluiting uit te werken, zodat er een goede keuze gemaakt kan worden.

Ondernemers glastuinbouw
Marco Zuidgeest is eigenaar glastuinbouwbedrijf aan de overkant van de sloot van de geplande Vrijeban II gebied. Het glastuinbouwbedrijf bestaat inmiddels dertig jaar aan de Kooltuin. Vier jaar geleden is overgegaan op groeilicht in de kas. Hij is bang dat de toekomstige bewoners hinder zullen ondervinden van het licht dat uit de kassen komt. Ook denkt hij in de toekomst een warmtekrachtkoppeling te moeten gebruiken en vreest dat hier ook klachten over zullen komen. Nita Graafland (Eerlijk Alternatief) vraagt zich af of tuinders zoals Zuidgeest in de toekomst wel gebruik kunnen blijven maken van bijvoorbeeld een warmtekrachtkoppeling zonder dat ze met allerlei normen te maken krijgen, bijvoorbeeld omdat ze te dicht op een woonwijk zitten. Daarbij komt nog het feit dat er ook ’s nachts vrachtwagens naar de kassen rijden om de voorraad op te halen. Hij heeft eerder aan de wethouder gevraagd of er in het koopcontract voor de nieuwe bewoners opgenomen kan worden dat de bewoners geen bezwaar zullen maken tegen agrarische activiteiten. Dit werd volgens Zuidgeest alleen genoteerd en verder niks meer mee gedaan.


Uit de krant