Logo telstar-online.nl

Bewoners Mercato: “Groen en veiligheid lijken onbelangrijk”

  •   keer gelezen   Actueel

“Bewoners van het appartementencomplex Mercato begrijpen niets van de plannen van de gemeente om het Hart van Nootdorp te verzieken. Het is onbegrijpelijk dat in een onoverzichtelijke hoek, vlak voor de hoofdingang van een groot aantal bewoners, waaronder de bewoners van Ipse de Bruggen, gedacht wordt aan tweerichtingsverkeer. Ook is het onbegrijpelijk dat de gehele groenstrook tussen Mercato en het voetbalveld de bestemming ‘wegverkeer’ heeft gekregen.” Het zijn de letterlijke woorden van Mercato-bewoner Martin Remmerswaal. Hij spreekt namens heel veel buurtgenoten.

Het lijkt erop dat de gemeente niet wil weten hoe gevaarlijk en druk het nu hier al is, stelt hij. Er staat in het ontwerp bestemmingsplan: “Dat er ieder moment ook het aantal auto’s geteld zou moeten worden in de parkeergarage van het appartementencomplex Mercato. Hier moest toestemming voor gevraagd worden aan de VvE van dit appartementencomplex. Omdat deze toestemming niet verkregen is, is dit niet gebeurd”. Martin Remmerswaal, inmiddels vier jaar medebestuurder van VvE Mercato, en de administratief beheerder K & C hebben nooit zo’n verzoek gezien! Gewoon niet waar dus. 

“Het plan van de gemeente om de in- en uitrit van appartementencomplex Mercato ook te gaan gebruiken als in- en uitrit voor de nieuw aan te leggen parkeerplaats achter het te bouwen appartementengebouw is levensgevaarlijk. Alle fietsenbergingen van Mercato hebben de in- en uitgang aan de kant van de voormalige brandweer locatie. Wanneer je in de huidige situatie in deze bocht fietst, wandelt, je hond uitlaat, met een groep schoolkinderen loopt of met een scootmobiel naar buiten wilt, kun je niet zien wat er hier gebeurt. Pas op het allerlaatste moment worden personenauto’s, vrachtwagens en busjes die de winkels bevoorraden, brandweerauto’s, ambulances, vuilniswagens, scooters en brommers zichtbaar”, vervolgt Martin. 

“De bestemming ‘wegverkeer’ in het ontwerp bestemmingsplan Hart van Nootdorp op de huidige groenstrook met bomen tussen Mercato en het hoofdveld van RKDEO is voor de bewoners van Mercato onbegrijpelijk. In het vlekkenplan van de gemeente (september 2020, red.) staat geschreven: De twee groenzones langs de sportvelden bezitten natuurwaarden. Zo zijn de bomenrijen routes voor vleermuizen. Deze lange groen lijnen worden behouden en versterkt waardoor biodiversiteit meer kans krijgt. In de gebiedsvisie van januari 2021 staat geschreven: Natuurinclusief bouwen is ons streven. We houden rekening met het bestaand groen en natuur en versterken deze waar mogelijk. Beeldbepalende groenstructuren concentreren zich rondom de sportvelden en de Koninging Julianastraat. Voor de identiteit en sfeer is dit groen van belang”. Maar onze groenstrook krijgt de bestemming wegverkeer!” 

De bewoners van het Mercato appartementencomplex hebben een zeer veilig en groen alternatief. “De bestaande groenzone en het nieuw aan te leggen fietspad, inclusief trottoir door laten lopen tot aan de Koningin Julianastraat en het parkeerterrein achter het nieuwe appartementengebouw voorzien van een eigen in- en uitrit door de Hagelaan te verlengen”, aldus Martin.

Reactie gemeente Pijnacker-Nootdorp
“De gemeenteraad heeft in april 2021 de gebiedsvisie voor Hart van Nootdorp vastgesteld. Daarin zijn keuzes gemaakt over de wijze waarop de ontwikkeling van een integraal kindcentrum, sporthal en woningen plaats zal gaan vinden. In het ontwerpbestemmingsplan Hart van Nootdorp dat ter inzage heeft gelegen, zijn geen nieuwe of andere keuzes gemaakt. Het bestemmingsplan is de juridische vertaling van de gebiedsvisie. Het bestemmingsplan geeft louter een functie aan een bepaald gebied, de nadere inrichting zal, wederom op basis van de gebiedsvisie, nader worden uitgewerkt. De zienswijzen die binnen zijn gekomen op het ontwerpbestemmingsplan worden uiteraard op de reguliere wijze beantwoordt, na besluitvorming daarover door de gemeenteraad. Op dit moment verwachten wij dat de vaststelling van het bestemmingplan zal worden geagendeerd voor de gemeenteraad van december 2021.”

Remmerswaal kan naar eigen zeggen helemaal niets met dit uiterst, ambtelijke en formele antwoord: “Deze antwoorden krijgen we steeds. Hebben we niets aan. Achter het RKDEO doel staat namelijk wel een groenstrook getekend en bij ons niet.”

Meer berichten