Dokter Martin Pardoel in coronatijd. Op afstand kreeg hij regelmatig familie op bezoek. Een van de laatste foto's van Martin in het zonnetje.
Dokter Martin Pardoel in coronatijd. Op afstand kreeg hij regelmatig familie op bezoek. Een van de laatste foto's van Martin in het zonnetje.

Warme herinneringen aan dokter Martin Pardoel: 24/7-huisarts

Actueel 1.692 keer gelezen

Pijnacker - Op dinsdag 16 februari overleed de voormalige Pijnackerse huisarts Martin Pardoel. De ‘exculaap’ – dat woord stond na zijn pensioen op de voordeur van zijn woonhuis op de hoek van de Meidoornlaan en de Oostlaan – is 92 jaar geworden. De laatste jaren vertoefde hij nog altijd levendig en belangstellend in een zorgcentrum in Naaldwijk.

De in Rotterdam geboren Pardoel was huisarts in Pijnacker tussen 1958 en 1993. Altijd had hij een praktijk aan huis. Eerst aan de Noordweg en later aan de Meidoornlaan. Hij vond het altijd heerlijk om werk en privé zo natuurlijk mogelijk met elkaar te combineren. Met zijn enthousiast meelevende en meewerkende echtgenote Truus had hij drie dochters: Marlou, Veronique en Birgit. Net als hun ouders waren de dochters uit sportief hout gesneden. Martin en Truus hadden elkaar ontmoet op een hockeyveld, ergens in Rotterdam, waar ze allebei vandaan kwamen. In Pijnacker was er nog geen hockeyvereniging en dus stortten de dochters Pardoel zich op het tennis. Pa en ma leefden altijd sportief/fanatiek mee en pa Pardoel verplaatste rustig zijn spreekuur van de middag naar de avond om een of meerdere dochters naar een tennispark toe te rijden. Als huisarts was Martin Pardoel geen moeite te veel. 

De in 1928 geboren arts was bijna dertig toen hij in Pijnacker aantrad en heeft zijn functie als huisarts 35 jaar lang met volle overgave uitgeoefend. In 1993 had ik het voorrecht om een afscheidsinterview met hem te houden. Ik heb altijd onthouden dat hij er eigenlijk een hekel aan had om te moeten stoppen. Dat kon toen door de regelgeving niet anders. Hij was nog vol energie en vuur. De man vond het helemaal niet leuk om afscheid te moeten nemen van al zijn relaties en zijn talloze patiënten die massaal naar de afscheidsreceptie toe kwamen. Pardoel nam in 1958 geen bestaande praktijk over. Hij begon in Pijnacker-Noord als enthousiaste jonge arts een nieuwe praktijk, vanuit het oogpunt dat het dorp zeker in Noord flink zou gaan groeien. De nieuwe praktijk groeide al snel net zo hard als Pijnacker en Pijnacker-Noord.

Martin Pardoel was een allround huisarts. Hij deed lange tijd zelf de bevallingen en daarna kwamen de kinderen naar zijn consultatiebureau.

Onder zijn overlijdensbericht op Telstar Online staan allemaal warme en positieve reacties waaruit blijkt dat niemand vergeefs een beroep op hem deed. Martin Pardoel was een 24 karaats 24/7-huisarts. Hij was nog echt een ouderwetse huisarts die bij ook bij de geringste twijfel bij de mensen thuis op bezoek ging. Als een patiënt in het weekend bij de ‘weekendarts’ was geweest, ging hij op maandag toch voor de zekerheid even een kijkje nemen bij de betreffende persoon. Pardoel deed ook heel lang zelf nog bevallingen. In totaal heeft hij zo’n 1200 kinderen op de wereld gezet. De dochters vertelden tijdens de uitvaart op dinsdag 23 februari in de RK-kerk dat ze met Sinterklaas soms in spanning zaten te wachten tot hun pa terug kwam van een bevalling. Ook vakanties werden rondom bevallingen gepland. Maar als ze dan echt vertrokken, dan gingen Martin en Truus Pardoel er vol voor en reed hij in stevig tempo naar Zuid-Frankrijk om er helemaal voor zijn vrouw en dochters te zijn. 

Behalve 24 uur per dag huisarts was Pardoel ook op andere fronten actief. Tientallen jaren verzorgde hij als arts een deel van de EHBO-opleidingen. Ook was hij lange tijd bestuurlijk actief in de RK-kerk Joannes de Dooper. Verder was hij vele jaren lid van de Rotaryclub Pijnacker-Nootdorp. Na zijn pensionering stapte hij meteen over naar de Probus, de club van gepensioneerde Rotarians. Ook daar bleek steeds zijn grote en brede maatschappelijke belangstelling. Er kon geen onderwerp ter sprake komen of Pardoel had altijd wel een scherpe vraag of rake opmerking.

Eind jaren negentig - na zijn pensionering - was hij een van de oprichters van de Stichting Terminale Thuiszorg Pijnacker. Omdat steeds meer mensen thuis wilden overlijden, zorgde deze stichting voor opgeleide vrijwilligers die de stervende begeleidden. Zelf wilde Martin Pardoel zo lang mogelijk geen gebruik maken van deze voorziening. Hij was en bleef levendig en belangstellend. Voor zijn grote verdiensten is Martin Pardoel koninklijk en gemeentelijk onderscheiden.

Een groot verlies was het overlijden van zijn vrouw Truus in 2007, maar ook daar sloeg hij zich weer doorheen. Zo lang mogelijk bleef hij zelfstandig wonen in Het Helmhuis, totdat dit 3,5 jaar terug niet meer ging. Ook in Huize Dijckweg in Naaldwijk heeft Martin Pardoel nog een paar mooie jaren meegemaakt, totdat zijn gezondheid ging afnemen. Tot het laatste bleef hij belangstelling houden voor van alles, zeker zijn kinderen en kleinkinderen, maar ook voor de prestaties van Feyenoord, waar hij vroeger voor naar De Kuip ging op zondagmiddag. Aan een welbesteed leven van ruim 92 jaar is een einde gekomen.

Veel mensen denken met dankbaarheid en genegenheid terug aan Martinus Antonius Pardoel. Op korte afstand van de plek waar hij zo lang woonde en werkte, heeft hij zijn laatste rustplaats gevonden, namelijk op het parochiële kerkhof aan de Meidoornlaan. Dat dokter Pardoel moge rusten in vrede.

Uit de krant