Logo telstar-online.nl

Nachtvliegen is avondvliegen geworden

  •   keer gelezen   Regio

Eerder dit jaar heeft het Defensie Helikopter Commando (DHC) informatie gedeeld over het nachtvliegen van helikopters gedurende de zomerperiode. Voor de periode tussen april en oktober was toestemming verleend om in een aantal weken militaire vluchten uit te voeren voor oefendoeleinden bij duisternis tot uiterlijk 01.00 uur. Na bezwaar door omwonenden heeft de voorzieningenrechter het verzoek tot schorsing van het nachtvliegprogramma toegewezen. Het DHC betreurt deze uitspraak.

Om veilig te kunnen opereren, zowel bij daglicht als bij duisternis, trainen helikopterbemanningen van de Koninklijke Luchtmacht het hele jaar door. Dit kan tot 00.00 uur, maar getracht wordt alle helikopters om 23.00 uur weer aan de grond te hebben. Voor de periode van 1 april tot 1 oktober zijn zes weken ontheffing van de uiterlijke openstellingstijd (00.00 uur) van de vliegbasis Gilze Rijen aangevraagd waardoor er in de weken 14, 17, 18, 23, 27 en 32 van maandag tot en met donderdag tot uiterlijk 01.00 uur gevlogen zou kunnen worden. Zo kunnen helikopterbemanningen blijven voldoen aan het vereiste niveau van geoefendheid die nodig is voor inzet waar dan ook ter wereld.
 
Te weinig uren voor trainen bij duisternis
Tegen de ontheffing voor aanvullende openstelling is door omwonenden van de vliegbasis bezwaar gemaakt en heeft de voorzieningenrechter het verzoek tot schorsing van het nachtvliegprogramma toegewezen. Het DHC heeft kennis genomen van de schorsing en betreurt dat we deze zomerperiode niet in staat zullen zijn om al onze mensen hoogwaardige training bij duisternis te bieden, maar legt zich neer bij de schorsing en latere beslissing op bezwaar. Nachtvliegen - en meer in het bijzonder het laagvliegen en starten/landen bij duisternis - is en blijft de meest uitdagende taak om te trainen, terwijl in de zomer te weinig uren bij duisternis resteren om ons personeel goed en doorlopend klaar te stomen voor alle mogelijke vormen van inzet.
 
Vliegbewegingen verschuiven

De uitspraak van de rechter betekent niet dat er minder vliegbewegingen zullen zijn. De vlieguren die in de zomeravondperiode zijn gepland verschuiven naar een latere nachtvliegperiode in 2017. Deze latere periode zal bovendien anders moeten worden ingevuld. Dit zal het DHC vooral doen door langduriger en met meer beschikbare toestellen in de reeds wettelijk toegestane openstelling te trainen. Dit is onder meer mogelijk door zo vroeg mogelijk bij duisternis te gaan vliegen, maar ook door de tijd tussen afzonderlijke vluchten terug te brengen. Bovendien zal de Luchtmacht haar trainingspartners van de Landmacht en Marine vragen om met haar meer bij duisternis te gaan trainen om zo het niveau van de training zo hoog mogelijk te maken. Indien het DHC tussentijds voor een daadwerkelijke missie of internationale oefening moet worden ingezet wordt alsnog een ontheffing aangevraagd.
 
In de eerder aangegeven weken, waarvan nu nog resteren week 27 en 32, zal tot uiterlijk 00.00 uur worden gevlogen, conform reguliere toegestane openstelling.
 
Informatie ontheffing en klachten

De verleende ontheffing en meer informatie over vliegbewegingen zijn te vinden op internet luchtmacht.nl/vliegbewegingen, kijk bij 'documenten', of NOS teletekst pagina 766. Klachten kunnen worden ingediend via luchtmacht.nl/geluidshinder. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is ook het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033 bereikbaar.

Meer berichten