[College in Beeld] Frank van Kuppeveld vanuit het bedrijfsleven naar de politiek
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo telstar-online.nl
College in Beeld

Frank van Kuppeveld vanuit het bedrijfsleven naar de politiek

  •   454 keer gelezen   Actueel

Op 25 april 2018 zijn in Pijnacker-Nootdorp vier nieuwe wethouders aan de slag gegaan. Frank van Kuppeveld van het CDA, Hanneke van de Gevel van Eerlijk Alternatief, Ilona Jense van de VVD en Peter Hennevanger van D66. Deze vier hadden gemeen dat ze geen wethouderservaring hadden én dat ze alle vier al lang in de gemeenteraad zaten. Alle vier zien ze dat als een voordeel, omdat ze weten hoe het in een gemeenteraad werkt en al kennis hadden van veel dossiers.

De komende weken komen de vier wethouders aan het woord. We hebben ze vorige week op één ochtend een voor een gesproken. Grappig dat één vragenlijst tot vier heel verschillende gesprekken kan leiden. Op sommige vragen waren de antwoorden eensluidend. Ze hebben het alle vier heel goed naar hun zin. Ze zijn heel tevreden over hun takenpakket dat ze min of meer zelf hebben kunnen bepalen op basis van hun eigen wensen, ambities en kwaliteiten. De vier kennen elkaar al lang vanuit de raad, kunnen het uitstekend vinden en gunnen elkaar wat. Er is geen sprake van 'een wedstrijdje'. Geen enkele wethouder zou een taak van een collega erbij willen hebben of een eigen onderdeel afstaan. We plaatsen de gesprekken in de volgorde waarin ze zijn gehouden. Vandaag nummer 1: Frank van Kuppeveld.

Frank van Kuppeveld is 54 jaar, woont met echtgenote Astrid sinds 2000 in Nootdorp. Ze hebben een zoon van 16 en een dochter van 12. "We zijn destijds ongelooflijk goed ontvangen in Nootdorp. Er kwamen twee ambassadrices langs om ons welkom te heten. We kregen een tasje met allerhande informatie over het verenigingsleven in het dorp. Een tijdje later was er een welkomstbijeenkomst in het oude Witte Paard met burgemeester Schartman erbij. Dus we voelden ons meteen heel welkom en thuis hier", aldus Frank. Frank is afkomstig uit Oost-Brabant, de omgeving van Oss. Hij heeft op de TU in Eindhoven elektrotechniek/telecommunicatie gestudeerd en daarna bij diverse grote telecombedrijven gewerkt in technische en/of commerciële functies, onder meer bij Nokia, KPN, NOVEC en Alliander. "Ik heb nu het bedrijfsleven verlaten: als het per ongeluk fout gaat met het wethouderschap dan kan ik niet mijn oude baan weer oppakken. Wel zou ik natuurlijk in deze branche weer kunnen solliciteren. Of dat er ooit van komt, weet ik echt niet. Ik wil van 2018 tot het voorjaar 2022 zo goed mogelijk invulling geven aan mijn taak als wethouder en daarna zie ik wel wat er op mijn pad komt." Frank is 54 jaar en politiek actief sinds 2002.

"Dat was in de tijd dat Pim Fortuyn opkwam. Ik voelde toen behoefte om partij te kiezen en ben lid geworden van het CDA. Bij deze partij voel ik me thuis omdat het een middenpartij is die het individu niet heilig verklaart maar voor de samenleving in goede onderlinge samenwerking streeft naar praktische oplossingen, waarbij met alle belangen goed rekening wordt gehouden, de belangen van burgers maar ook de belangen van bedrijven. Eerlijke verdeling en goed rentmeesterschap vind ik belangrijk. Goede ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden voor iedereen en zo omgaan met onze aarde dat ook de generaties na ons nog kunnen genieten van een gezonde leefomgeving. Overigens ben ik lid van het CDA en vanuit het CDA als wethouder naar voren geschoven, maar volgens het hoofdlijnenakkoord dat we als totale gemeenteraad hebben opgesteld en ondertekend, zijn we geen wethouder voor onze eigen partij maar voor de hele raad en uiteraard voor alle inwoners van de gemeente." De goedlachse Nootdorper vindt dat hij bij zijn takenpakket heel goed zijn politieke idealen praktisch kan vertalen.

"Ik ga als wethouder onder meer over bouwen, wonen, energie en milieu. Betaalbare woningen voor iedereen is een belangrijk streven. We bouwen veel voor gezinnen, maar willen ook specifiek voor starters en senioren meer bouwen. Als verantwoordelijke voor energietransitie kan ik direct werken aan de vermindering van de uitstoot van CO2. Ik ben ook de wethouder die over de tuinbouw gaat. Pijnacker-Nootdorp is de derde tuinbouwgemeente in Nederland en het afgelopen jaar heb ik heel veel tuinbouwbedrijven bezocht. Het is ongelooflijk hoe modern veel bedrijven zijn en hoe enthousiast deze ondernemers bezig zijn met innovatie, onder meer qua energieverbruik. We kennen natuurlijk de bedrijven die met aardwarmte hun eigen bedrijf, collega-tuinbouwbedrijven en ook woningcomplexen CO2-vrij verwarmen. Maar er zijn veel meer voorbeelden van innovatie die gericht zijn op schone energie."

Voor Frank van Kuppeveld is het wethouderschap een boeiende fulltime baan. Overdag is hij er van maandag tot en met vrijdag 'op kantoor' en op allerlei andere locaties in de regio mee bezig, maar ook 's avonds en in het weekend gaat het werk van een wethouder gewoon door. "Je hebt veel overleg, lokaal en in de regio. Het bezoeken van bedrijven is doorgaans overdag maar vergaderingen zijn vaak 's avonds. Drie tot vier avonden per week ben je zo kwijt, maar dat vind ik helemaal niet erg. Nee, als het 's avonds laat is geworden, begin ik de volgende ochtend niet later. Half negen uiterlijk zit ik 's morgens achter mijn bureau. De uren tel ik niet. We worden ook niet per uur betaald maar voor onze taak! Ik hou genoeg tijd over voor ons gezin en privéleven."

We roeren enkele concrete zaken aan waar Frank direct of mede verantwoordelijk voor is. Het doortrekken van de Verlengde Komkommerweg vanaf de Delftsestraatweg het tuinbouwgebied Noordpolder in. Hij is daar voorstander van en wil er graag werk van maken. Bij Ammerlaan The Green Innovator is recent een boring naar aardwarmte mislukt. Frank heeft er goede moed op dat deze boring alsnog in orde komt. Een punt van zorg is: stagnerende woningbouw in Ackerswoude. "Dit is een complex probleem maar het heeft mijn volle aandacht." Tot slot vragen we hem naar zijn favoriete politici. Niet toevallig kiest hij voor CDA-mensen. Vroeger Lubbers en nu Wopke Hoekstra. "Die zie ik nog eens minister-president worden!"


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9767773&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227765&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>