Mieke van der Kuy-Lalleman in gesprek met Telstar. Foto: archief
Mieke van der Kuy-Lalleman in gesprek met Telstar. Foto: archief

Verdwenen kunst openbaar?

Actueel 54 keer gelezen

Vanochtend heeft er een gesprek plaatsgevonden op het gemeentekantoor in het kader van de 'verdwenen kunst'. Dit gesprek werd namens de gemeente gevoerd door Veerle Leenhouts, door het Historisch Genootschap Oud-Pijnacker (H.G.O.P) door Mieke van der Kuy-Lalleman en met Erik Bevaart, voorzitter van de st. Cultuur Support Pijnacker-Nootdorp (C.S.P.N.).

Doel van het gesprek was enerzijds opheldering te verkrijgen over ontbrekende stukken van een inventarisatie en anderzijds de terugkeer van sommige stukken naar het H.G.O.P. De uitkomst van het gesprek, dat door de drie aanwezigen als prettig ervaren werd, hield in dat er een goede inventarisatie van opgeslagen gemeentelijk bezit komt van lokaal gerelateerde kunst. Dit houdt dus in het in kaart brengen van afbeeldingen van Pijnacker, Delfgauw en Nootdorp en kunst gemaakt door lokale kunstenaars, zoals Han Haket en de reeds 75 jaar overleden tekenleraar Johan Prins.

Zowel Van der Kuy-Lalleman als Bevaart hoopt dat de gemeente bereid is tot medewerking van een tentoonstelling en eventueel een veiling. Uiteraard zal het een en ander intern overlegd dienen te worden binnen de gemeente. Als wethouder is Bernard Minderhoud verantwoordelijk.

"Een goede inventarisatie van de kunstwerken, waarbij vastgelegd wordt wat het is, hoe het is verworven, wie de eigenaar is, welke afspraken er zijn gemaakt tussen de eigenaar en beheerder. Als er een bruikleenovereenkomst is opgesteld, moet die ook - zeker als deze voor meerdere jaren is afgesproken - met enige regelmaat worden gecontroleerd. Dat vraagt een inspanning van beide partijen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan als er bijvoorbeeld een kunstwerk beschadigd is. En natuurlijk zou het goede zaak zijn als de kunstwerken voor publiek toegankelijk worden gemaakt, op welke manier dan ook. Het klinkt allemaal wat officieel maar wij nemen de zaak serieus", aldus Mieke.

Uit de krant