De raad neemt met gemengde gevoelens kennis van het besluit van Avalex.
De raad neemt met gemengde gevoelens kennis van het besluit van Avalex.

Raadsleden willen bij sluiting milieustraat Nootdorp betere communicatie

Actueel 2.445 keer gelezen

Het college verwacht de milieustraat in Nootdorp per 1 januari 2024 te zullen sluiten. Avalex is verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval van de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Delft, Rijswijk, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Uit onderzoek blijkt dat er binnen het Avalex-werkgebied sprake is van overcapaciteit bij de milieustraten. 

Dit wordt veroorzaakt door de zeer ruime openingstijden en het feit dat de verschillende straten relatief dicht bij elkaar liggen. De raad neemt met gemengde gevoelens kennis van dit besluit en verzoekt Avalex met klem om met het college in gesprek te gaan over aanvullende maatregelen en communicatie richting de inwoners over de sluiting. 

Vanuit het college
Het college vindt de voorgenomen sluiting van de milieustraat in Nootdorp de meest logische oplossing. “De sluiting is een oplossing voor de overcapaciteit in dat deel van het verzorgingsgebied.” Eerlijk Alternatief en de fractie van de VVD zien graag dat het college nogmaals de voorgenomen sluiting gaat bekijken, wellicht dat andere milieustraten eerder in aanmerking komen voor sluiting. “Een gemeente met 56.000 inwoners heeft een eigen milieustraat nodig”, vindt Paul Turion (VVD).

Het bestuur van Avalex wil de milieustraten van Delft en Rijswijk open houden, omdat die full-service hebben, centraler gelegen zijn binnen het gehele werkgebied en er ontwikkelmogelijkheden worden voorzien om de circulariteit via deze milieustraten te bevorderen. Het college verwacht dat de inwoners van Pijnacker-Nootdorp ook naar de Avalex-milieustraten in Rijswijk en Delft zullen gaan.

Vanuit de raad
Verschillende raadsleden hebben zo hun twijfels. Er wordt bijvoorbeeld gevreesd dat de sluiting nadelig zal uitpakken voor afvalscheiding. “Mensen zijn niet geneigd om kleine partijen afval verder weg te brengen, dus krijg je dumpafval”, zegt Harold van Zielst (Trots). De wethouder gaat ervan uit dat ze de weg naar Rijswijk zullen vinden. Damien van Herk (Eerlijk Alternatief) geeft aan dat de openingstijden van de milieustraat in bijvoorbeeld Delft veel ruimer zijn. Het effect hiervan, in vergelijking met Pijnacker-Nootdorp, zou volgens hem onderzocht moeten worden. Peter van Haagen (Gemeentebelangen) overweegt tijdens de besluitvorming om met een motie of amendement te komen om niet zomaar te berusten bij de sluiting en Avalex te vragen om met behulp van scenario’s een betere onderbouwing te geven waarom deze straat dicht moet.

Jim Verdegaal (D66) is het juist wel eens met de sluiting van de milieustraat. De fractie is van mening dat de bedrijfseconomische onderbouwing een logische reden is voor de sluiting. Verdegaal denkt dat dit op lange termijn ook nadelig zal zijn voor de inwoners, doordat bijvoorbeeld de kosten zullen stijgen en dit wordt doorberekend aan de inwoners. Janno Meijer (CDA) vraagt zich af wat het openhouden van de milieustraat oplevert. Bij eventuele sluiting zou de locatie ook gebruikt kunnen worden voor woningbouw, gezien de woningschaarste op de markt.

Uit de krant