Foto: Klaas Joop Visser
Foto: Klaas Joop Visser

Lepelaarsbroedpaar in Groenzoom

Actueel 2.263 keer gelezen

Pijnacker - Natuurfotograaf Klaas Joop Visser heeft een lepelaarsbroedpaar gespot in natuurgebied de Groenzoom.

Afgelopen zaterdag 18 juni dacht Klaas Joop al wat gezien te hebben, maar hij kon het zich niet voorstellen. Een paar dagen later zag hij dan tóch het bewijs. Hij vertelt: “Gisteren ging ik weer even kijken en toen zag ik heel duidelijk een lepelaar een takje naar een nest brengen. Dat is echt geweldig en heb ik nog niet eerder gezien in de Groenzoom!” 

Lepelaar
De lepelaar is één van de beschermingssuccessen van Vogelbescherming. Rond 1970 waren er nog maar 170 broedpaar in ons land, nu ruim 2.500. De Nederlandse populatie lepelaars is uniek, in andere landen in Noord-West Europa broeden ze nauwelijks. Lepelaars bevinden zich van februari tot september/oktober in Nederland. Via Franse en Spaanse moerassen trekken ze naar winterkwartieren langs de West-Afrikaanse kust. Lepelaars broeden in moerassige gebieden, dichte rietkragen of moeilijk bereikbare bomen en struiken, maar ook op kwelders.

De lepelaars in Nederland broeden van eind maart tot en met eind juli, soms eerder. Ze hebben één legsel per jaar van meestal 4 eieren die zo’n 25 dagen worden bebroed.  De eieren komen tegelijk uit. Jongen zijn na zo’n zeven weken vliegvlug. Er wordt meestal maar één jong groot. Na 3 tot 4 jaar zijn de vogels geslachtsrijp. (Bron: Vogelbescherming.nl)

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant