Het laatste woord over wat er mag en kan op een buitengebiedkavel lijkt nog niet gesproken en geschreven.
Het laatste woord over wat er mag en kan op een buitengebiedkavel lijkt nog niet gesproken en geschreven.

Kavelbouwplannen nog geen gelopen koers

Actueel 1.559 keer gelezen

Pijnacker-Nootdorp - De al maanden lopende discussie over wat er allemaal wel of niet gebouwd mag worden op vrije kavels doet nog steeds stof opwaaien. Vorige maand heeft de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vastgesteld en daarbij via een unaniem aangenomen wijzigingsamendement de zogenoemde ‘beeldparagraaf’ buiten het plan gelaten.

De kavelkopers waren niet helemaal blij maar wel gematigd optimistisch over de mogelijkheden om toch dat droomhuis te bouwen dat ze volgens het oorspronkelijke bestemmingsplan van juni 2021 voor ogen hadden. Dit bestemmingsplan zou volgens wethouder Ilona Jense van ruimtelijke ordening niet voldoende in staat zijn om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan cq te voorkomen. Vandaar dat het College van B&W in november vorig jaar de gemeenteraad ertoe aanzette om een ‘voorbereidingsbesluit’ te nemen waarmee het genoemde bestemmingsplan als het ware werd bevroren in afwachting van een verbeterd plan.

De kopers van 21 kavels her en der in de gemeente waren totaal verrast door deze ontwikkeling. Ze hadden juist op basis van dat eerdere bestemmingsplan, en de mogelijkheden die dit plan bood, voor veel geld grond gekocht en bouwplannen laten ontwikkelen door architecten en bouwbedrijven. Door het voorbereidingsbesluit konden vergunningaanvragen voorlopig niet in behandeling worden genomen en intussen werd duidelijk dat er volgens de ‘aanstaande nieuwe regels’ veel minder mocht. Een L-vormige woonboerderij, een mooi witgestuct huis met rieten kap; het zou niet meer worden toegestaan terwijl er in het buitengebied genoeg voorbeelden van te vinden zijn, op basis van blijkbaar ‘verouderde regels’.

Een groot deel van de gemeenteraad was flink ‘pissed’ over het feit dat het college de raad op basis van mogelijk onvolledige en onjuiste informatie een besluit had laten nemen, waar men zich nu voor schaamde. Janno Meijer van het CDA wilde liever alles nog eens goed op een rij krijgen en pas dan een besluit nemen over het nieuwe bestemmingsplan. Uiteindelijk kreeg hij daar geen meerderheid voor en toen werd gekozen voor ‘plan B’, een heel stevig amendement, dat tot doel had dat de bouwaanvragen van de kavelkopers zo veel mogelijk zouden worden behandeld op basis van de oorspronkelijke mogelijkheden.

Begin vorige week stuurde kavelkoper Rick Bregman een brief naar de gemeenteraad en de media dat tot zijn grote schrik de beeldkwaliteitsparagraaf toch nog gewoon deel uitmaakte van het nieuwe bestemmingsplan. “Alle betuttelende zaken die de gemeente van ons wil, staan niet in de regels maar wel in een bijlage. Wat gebeurt hier toch in deze gemeente? Welke krachten zijn hier aan het werk om het leven van kavelkopers zuur te blijven maken. Is het kwade opzet om op een slinkse manier toch gelijk te krijgen of is het de zoveelste blunder in dit dossier?”

We hebben de gemeente gevraagd hoe het zit en men komt met de volgende nogal technische reactie. “Voor De Groene Hof, de kavels nabij de Berkelseweg, (de locatie waar ook Bregman grond heeft gekocht) is het ontwerp-bestemmingsplan op grond van het amendement aangepast. De beeldkwaliteitsparagraaf is alleen van toepassing wanneer daar op de verbeelding (grafische weergave van wat er mogelijk is) naar wordt verwezen. Meer concreet moet dan op de verbeelding een functie-aanduiding zijn opgenomen. Deze functie-aanduiding staat niet meer op de kavels nabij de Berkelseweg. Daardoor is er geen koppeling met de landschappelijke en/of stedenbouwkundige onderdelen van de beeldkwaliteitsparagraaf. De aanduiding zit er nog wel op voor locaties die ook al in het Verzamelplan 2020–2021 waren opgenomen. Het amendement ging ook niet over deze locaties.” 

Verder deelt de gemeente mee dat met het leeuwendeel van de kavelkopers het vooroverleg bijna is afgerond. “Het gaat dan om veertien kavels. De eerste omgevingsvergunningen worden ook de komende weken afgegeven. Dit zijn de vergunningen die ook definitief bij ons zijn aangevraagd en compleet zijn. Veel kaveleigenaren zijn nu de definitieve aanvraag aan het voorbereiden. Voor de overige kavels is het vooroverlegplan net aangeleverd of lopen er nog gesprekken in het kader van het vooroverleg.”

Rick Bregman zou gisteren weer overleg hebben met de gemeente. Hij meldde gistermorgen, voorafgaand aan het overleg, dat zijn bouwplan nog steeds een negatief welstandsadvies had vanwege de L-vorm en dat de ervaring leert, dat een negatief advies doorgaans geen positieve wending krijgt. Hij houdt zich vast aan de toezegging van de wethouder dat een L-vormig gebouw zal worden toegestaan.

Uit de krant