Mike is verheugd dat de gemeenteraad actie heeft ondernomen.
Mike is verheugd dat de gemeenteraad actie heeft ondernomen.

Motie CDA over dakopbouwen Stationsstraat krijgt steun

Actueel 2.373 keer gelezen

Pijnacker - Toen Janno Meijer van de lokale CDA-fractie vorige week donderdagochtend de Telstar opensloeg ontdekte hij het verhaal van Mike van der Ende over de dakopbouwen in de Stationsstraat te Pijnacker.

Dit voelde bij hem niet goed: erg onlogisch dat bij de herziening van het bestemmingsplan in 2018 eerst de bestaande dakopbouwen zijn opgenomen in het bestemmingsplan, maar daarna meteen is geregeld dat nieuwe dakopbouwen niet meer worden toegestaan. Na overleg in zijn fractie en met de woordvoerder van de VVD werd besloten diezelfde avond nog een, zoals dat heet, ‘motie vreemd aan de agenda’ in te dienen. Dat is bedoeld voor onderwerpen die niet zijn geagendeerd. Wethouder Ilona Jense toonde zich tijdens de vergadering bereid hiermee aan de slag te gaan. Hoewel enkele partijen dit liever in de reguliere vergaderingen van december wilden bespreken, werd er toch over de motie gestemd. Met steun van CU/SGP, Trots, GBPN en mede-indieners VVD, D66 en EA kreeg de motie voldoende steun.


Raadslid Janno Meijer van het CDA sloeg de Telstar/Eendracht open, las het verhaal van Mike van der Ende en ondernam actie.

In de motie is gevraagd om een informatienota waarmee de raad bij het Verzamelplan kan afwegen of dakopbouwen in de Stationsstraat te Pijnacker weer mogelijk moeten worden. De CDA-fractie was daar overigens al over uit en vroeg de wethouder of er bij wijze van ontheffing mogelijkheid is om de dakopbouw van Mike van der Ende, die er al lang op wacht, nu al mogelijk te maken. Mede ingegeven door de huidige situatie op de woningmarkt is enige flexibiliteit ten aanzien van dergelijke ingrepen aan de eigen woning gewenst, aldus het CDA. Het CDA is warm pleitbezorger van betaalbare koopwoningen zoals onlangs in Tuindershof in de verkoop gingen: er is ontzettend veel animo voor. Ook in De Scheg, tussen de Vlielandseweg en de spoorlijn, en later in de Centrumlijn tussen Tolhek en Keijzershof, worden dergelijke woningen gerealiseerd. De fractie is daarom ook zeer geïnteresseerd in de plannen die Frank van der Meer van Meerbouw Pijnacker vorige week in dezelfde Telstar presenteerde voor betaalbare sociale koopwoningen.

Er is op dit moment nieuwe wetgeving in de maak waardoor dergelijke woningen kunnen worden toegewezen bij verkoop. Voor sociale koopwoningen is het ook noodzakelijk dat de gemeente een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding oplegt, ter voorkoming dat speculanten met die woningen aan de haal gaan. Zodra die wet in werking gaat moedigt het CDA ons college aan met Frank van der Meer en mogelijk andere geïnteresseerden aan tafel te gaan. Volgens Frank van der Meer zijn er meerdere locaties in de gemeente om dergelijke woningen te bouwen en daarmee starters, echtparen of alleenstaanden een mogelijkheid te bieden om een woning te kopen.

“Het CDA verwelkomt dit mooie initiatief en is benieuwd hoe een en ander volgend jaar gestalte gaat krijgen wanneer de gemeente grond in de markt gaat zetten”, aldus Anne Volkers, woordvoerder wonen van de lokale CDA-fractie.

Lees ook: Mike van der Ende snapt niets van weigering dakopbouw


Uit de krant

Uit de krant