Er is veel groen rondom Pijnacker-Nootdorp, maar er zijn ook zorgen. Foto: Otto Wolfs
Er is veel groen rondom Pijnacker-Nootdorp, maar er zijn ook zorgen. Foto: Otto Wolfs

Groen prioriteit op de politieke agenda

ma 22 nov 2021, 12:09 Actueel 398 keer gelezen

Groen moet meer prioriteit krijgen op de politieke agenda. Een aantal inwoners maakt daarom gebruik van het burgerinitiatief om een duidelijke en samenhangende visie op het gebied van groen. Met het burgerinitiatief hebben de indieners twee ambities op het gebied van groen: enerzijds het beschermen van de natuur en anderzijds de kwaliteit van de bestaande natuurgebieden verhogen. Het initiatief werd ondersteund door twintig andere personen. Afgelopen donderdag kwam het onderwerp weer terug tijdens de beeldvormende vergadering.

De raad heeft in het voorjaar advies van het college gevraagd ten aanzien van het burgerinitiatief: ‘visie op groen’. De indieners van het initiatief vinden dat er in de gemeente geen duidelijke, actuele, hanteerbare en samenhangende beleidsvisie bestaat die gericht is op het buitengebied, terwijl groen wel een kernwaarde van de gemeente is. “De aanwezigheid van veel groen in onze gemeente is een belangrijke bijdrage aan het woongenot en welbevinden van onze bewoners”, zeggen de indieners. 

Mede om die reden wordt de gemeente als een aantrekkelijke woongemeente in de metropoolregio beschouwd. Het is daarom van belang de waarden van de verschillende typen groengebieden niet alleen te beschermen, maar ook te versterken. De beleidsvisie rondom groen is momenteel verspreid over meerdere documenten en moeilijk terug te vinden voor de burgers. Het is versnipperd, waardoor er geen samenhang is. Die samenhang is volgens de inspreker tijdens de beeldvormende vergadering, de heer Veger, wel noodzakelijk. Het college vindt dat de Ruimtelijke Structuurvisie Pijnacker-Nootdorp 2040 een overkoepelende visie is die ook de visie op het groene buitengebied bevat. Volgens wethouder Peter Hennevanger is het burgerinitiatief de trigger geweest om met een omgevingsprogramma te beginnen dat over groen gaat. Volgens wethouder Hennevanger is een dergelijk omgevingsprogramma bij uitstek het juiste instrument om meer samenhang te krijgen.

Groen prioriteit
De indieners van het burgerinitiatief vinden dat een onderwerp als groen geen structurele aandacht krijgt als daar geen specifieke beleidsvisie op is gericht. In de praktijk blijkt zelfs dat bij incidentele lokaal spelende afwegingen het belang van het groen dikwijls het onderspit delft. De initiatiefnemers vragen de raad daarom om een dergelijke visie op te stellen. Janno Meijer van CDA is benieuwd naar de suggestie uit het burgerinitiatief dat het groen regelmatig het onderspit delft en vraagt zich af of het college dit beeld herkent en hier concrete voorbeelden van heeft. Wethouder Hennevanger zegt dat het college zich absoluut niet herkent in de suggestie dat groen het onderspit zou delven. Volgens de wethouder heeft het huidige college juist altijd de prioriteit aan groen gegeven zowel in de kernen als in de buitengebieden. “Het is nu bijna zo dat we eerst kijken waar is het groen en dan of er nog plaats is voor huizen”, zegt de wethouder.

Uit de krant