Volgens wethouder Marieke van Bijnen zijn er verschillende opvattingen over de bevoegdheden die de raad en de colleges hebben. De kwestie kwam aan de orde in de gemeenteraadsvergadering.
Volgens wethouder Marieke van Bijnen zijn er verschillende opvattingen over de bevoegdheden die de raad en de colleges hebben. De kwestie kwam aan de orde in de gemeenteraadsvergadering.

Gemeenteraad maakt zich hard voor besluitvormende rol jeugdhulp H10

vr 5 nov 2021, 09:44 Actueel

Het overgrote deel van de gemeenteraad maakt zich zorgen over de rol van de gemeenteraad binnen het samenwerkingsverband van de regiovisie Jeugdhulp. Hoewel het plan Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden 2021-2026 positief is ontvangen door verschillende fracties, werd er toch een amendement ingediend om de rol van de gemeenteraad te versterken. Het amendement werd met uitzondering van de fractie Progressief Pijnacker-Nootdorp door alle fracties ondertekend. 

Edo Haitsma diende namens zijn fractie VVD en de fracties van Trots, Gemeentebelangen, CDA, CU-SGP, Gemeentebelangen, Eerlijk Alternatief, D66 en Partij voor de Dieren een amendement in om de rol van de gemeenteraad te versterken. Volgens Haitsma is het belangrijk dat de verschillende raden meer grip krijgen op jeugdhulp. Hij vreest dat er onderwerpen in de jaarplanen terecht zullen komen, waar de gemeenteraad geen zicht op heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan over onderwerpen met betrekking tot het zoveel mogelijk thuis op laten groeien van kinderen. Het is volgens hem belangrijk dat de gemeenteraad een rol speelt in de besluitvorming. Harald van Zielst (Trots) laat middels een stemverklaring weten dat het voor de fractie van Trots van belang is dat de controlerende taak volledig uitgevoerd kan worden en niet alleen door middel van een zienswijze.

Wethouder Marieke van Bijnen geeft aan dat het College het liefst de regiovisie zoals eerder voorgelegd vaststelt. Volgens de wethouder zijn er verschillende opvattingen over de bevoegdheden die de raad en de colleges hebben. Meerdere gemeenten binnen de H10 hebben een amendement aangenomen met een dergelijke strekking, dat maakt, volgens de wethouder, het uitvoeren ingewikkelder. Gezien het feit dat meerdere gemeentes een amendement hebben ingediend met een soortgelijke strekking, zal er bekeken worden hoe de rol van de gemeenteraad uiteindelijk zal terugkomen in de regiovisie. Wel wordt de regiovisie breed ondersteund. “Hier zijn we als college blij mee. Het geeft een stip op de horizon van hoe we de komende vijf jaar in het belang van onze kinderen en hun gezinnen gaan samenwerken”, zegt de wethouder.

Tegenvoorstel
Het was al eerder bekend dat het amendement ingediend zou worden. Wethouder Van Bijnen deed een tegenvoorstel om de wensen en bedenkingen van de raad wanneer gewenst mee te nemen naar het bestuurlijk overleg. Dit voorstel is ook in de gemeente Rijswijk gedaan, die hebben het voorstel omarmd. De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp kiest daar echter niet voor. De fractie van Progressief Pijnacker-Nootdorp ondertekende als enige fractie niet het amendement, alhoewel ze dat in eerste instantie wel van plan waren. Na het betoog van Wethouder Van Bijnen tijdens de oordeelvormende vergadering, waren ze weer gerustgesteld. Wineke ‘t Hart legt uit dat de fractie er vertrouwen in heeft dat de gemeenteraad genoeg in te brengen zal hebben en dat de taak van de gemeenteraad vooral ligt bij preventie en het voorliggend veld versterken.

Uit de krant