Logo telstar-online.nl

Tempo nodig bij invoeren nieuwe afvalinzameling

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - Het beter scheiden van afval moet lonen voor de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Dat is altijd het standpunt geweest van de raad en van de VVD. Wie wil er nou niet minder belasting betalen? 

Om dit te realiseren moeten we afval beter gaan scheiden. Zo simpel is het. Gelukkig blijkt uit de bijgewerkte business case van de gemeente dat scheiden blijft lonen! Ondanks daling van opbrengsten van materiaal dat wordt gescheiden blijkt dat het beter scheiden van afval leidt tot lagere kosten voor afvalverwerking. Dat komt ook omdat de kosten voor afvalverwerking de afgelopen jaren zeer sterk zijn gestegen. Dus moeten we makkelijker kunnen scheiden, wordt het moeilijker om restafval weg te gooien en zijn we dus ook duurzamer bezig. We noemen dit “het nieuwe inzamelen (HNI)”. 

Kortom iets meer werk, maar iedereen wint. In 2018 was de gemiddelde hoeveelheid restafval in de gemeente als geheel 197 kg per inwoner. Na de invoering van HNI is in Emerald de hoeveelheid restafval gedaald naar 145 kilo en in Klapwijk van naar 124 kilo. Deze voordelen zijn dus pas merkbaar als “het nieuwe inzamelen” volledig voor Pijnacker-Nootdorp is ingevoerd. Daar moeten door de gemeente wel de voorwaarden voor worden gerealiseerd. Dat heeft te lang geduurd maar in de zomermaanden is een inhaalslag gemaakt. 

Begin november zal in een groot deel van Pijnacker HNI zijn ingevoerd en in het 1e kwartaal van 2021 zal HNI voor heel Pijnacker-Nootdorp zijn ingevoerd. Dit is in elk geval de planning die wordt aangegeven door de gemeente. De VVD vindt dat we tempo moeten maken met die invoering. Of zoals Paul Turion (VVD) zegt “hoe eerder, hoe beter”. Dit zodat de inwoners van Pijnacker-Nootdorp zo snel mogelijk de vruchten van het nieuwe inzamelen gaan plukken. Binnenkort buigt de gemeenteraad zich over het tempo van de invoering van het nieuwe inzamelen.

Meer berichten