Het alternatieve plan van John Verheusen vindt naar eigen zeggen geen gehoor bij de gemeente. Hij deed vorige week uitgebreid zijn verhaal op de redactie van deze krant.
Het alternatieve plan van John Verheusen vindt naar eigen zeggen geen gehoor bij de gemeente. Hij deed vorige week uitgebreid zijn verhaal op de redactie van deze krant.

Omgeving Casaschool in Pijnacker Noord ter discussie

Actueel 2.648 keer gelezen

Pijnacker - De verhuizing van de ‘Casa Tweetalige Montessorischool’ van respectievelijk de huidige locaties aan de Acacialaan/Meidoornlaan en het Duivestein in Pijnacker, naar een nog te bouwen nieuwe school aan de Groen van Prinstererlaan, gaat niet zonder slag of stoot. Er is een groot verschil van inzicht over de invulling van de buitenruimte.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp zet rondom de nieuwbouwlocatie volledig in op een goede weginfrastructuur, terwijl schooldirecteur Tessa Wessels veel liever zou zien dat de buitenruimte wordt ingericht met een focus op groen, leefbaarheid, speelgelegenheid en recreatie. Een groene, multifunctionele buffer waar de hele buurt uiteindelijk profijt van heeft. Uiteraard vindt het schoolbestuur een goede ontsluiting en voldoende parkeerplaatsen ook ontzettend belangrijk, maar niet op de manier waarop de gemeente het er nu ‘doorheen probeert te drukken’, zonder te luisteren naar de wensen van de schoolleiding en betrokkenen. Want zó voelt men het momenteel.

Directeur Wessels krijgt hierin bijval van John Verheusen. De Pijnackernaar deed afgelopen vrijdag zijn verhaal op de redactie van deze krant. John weet als geen ander hoe belangrijk het goed inrichten van de buitenruimte is, want als zelfstandig adviseur wordt hij regelmatig om advies gevraagd door gemeenten zoals Rotterdam en Amsterdam. In deze hoedanigheid is John dan ook door het schoolbestuur benaderd om eens mee te denken over de nieuwbouw in Pijnacker Noord. John doet dat graag, niet op de laatste plaats omdat zijn drie kinderen zelf ook op de Casaschool zitten.

“Gaandeweg is mijn betrokkenheid steeds professioneler geworden”, vertelt John, terwijl hij een stapel schetsen en een complete e-mailcorrespondentie met het ambtenarenapparaat van Pijnacker-Nootdorp tevoorschijn tovert. Hij schudt zijn hoofd. “Alles wat op dit moment juist wordt afgeraden bij de inrichting van de openbare ruimte, wil de gemeente hier juist gaan doen”, zo begint hij zijn verhaal. “In het plan van de gemeente domineren auto’s en parkeervakken het gebied rondom de school. En er is ook nog eens gekozen voor onoverzichtelijk schuin inparkeren, iets dat overal in Nederland wordt afgeraden, zeker rondom scholen. In mijn alternatieve plan heb ik op de eerste plaats net zoveel parkeerplaatsen (89 stuks, red.) ingepast als in het plan van de gemeente, maar óók rekening gehouden met de leefbaarheid in de buurt. In mijn ontwerp staan gezellige ontmoetingsplekken, moestuintjes, speeltoestellen en heel veel groen. Dat ontbreekt allemaal in de plannen van de gemeente.”

John heeft naar eigen zeggen meermaals de gemeente, het college en verantwoordelijk wethouder Peter Hennevanger aangeschreven, maar wordt constant afgewezen. “Ik krijg netjes een briefje terug hoor, maar het gesprek gaan ze niet aan. Wij, de school en ik, vinden het belangrijk dat de buurt op de hoogte wordt gebracht van ons alternatieve plan, maar die mogelijkheid krijgen we niet. Daarom organiseren wij op dinsdag 6 december zelf maar een bewonersavond”, zo zegt hij. Hoe laat en waar wordt allemaal nog gecommuniceerd. Het idee is dat de leerlingen van de Casaschool binnenkort gaan flyeren in de buurt.

“Ik snap het gewoon niet”, zucht John. “Alle politieke partijen in Pijnacker-Nootdorp hebben burgerparticipatie, maar ook groen en leefbaarheid op nummer één staan, maar naar ons ‘groene plan’ wordt totaal niet geluisterd. Overigens voert de gemeente zelf ook al jaren campagne voor een natuurlijke leefomgeving. Waarom vindt dit plan dan geen gehoor?”, vraagt John zich hardop af. Een antwoord krijgt hij niet, want de gemeente houdt vast aan het eigen ontwerp, zo kreeg hij al meermaals te horen. ‘Wij zien geen nieuwe informatie in uw schrijven, dus ook geen reden om het gesprek aan te gaan’, staat er letterlijk in de e-mailtjes die hij keer op keer teruggestuurd krijgt.

Morgen, donderdag 24 november, is er een mogelijkheid om alle ingezonden stukken van John te bespreken in de raadsvergadering. “Mijn brieven staan al op de lijst met ingekomen stukken, dus ik hoop dat de raad kritisch naar de plannen gaat kijken en deze ook bespreekt. Met mijn plan, blijft het aantal parkeerplaatsen in tact, maar komt er zo’n 1800 vierkante meter recreatieruimte bij. Ruimte om elkaar te ontmoeten, zelf groenten te kweken, te spelen en buurtbewoners en de school te laten integreren met elkaar. Puur door een andere indeling. Als je een beetje logisch nadenkt, dan kies je toch voor zo’n plan?”

Mocht de school toch omringt worden door asfalt, verkeersborden, ronkende auto’s en dicht getegelde parkeerplaatsen, dan zit het schoolbestuur met een probleem: “Een groene omgeving is namelijk een van de belangrijke pijlers van de Casaschool”, zegt John. In het najaar van 2024 moet de nieuwe school in Pijnacker Noord haar deuren openen. “Dit is dus hét moment om nog eens kritisch naar de inrichting rondom de school te kijken. Het is zeker nog niet te laat om een ander besluit te nemen”, aldus John, die aangeeft dat hij iedereen die dat wil, een toelichting wil geven op zijn plannen.

Bekijk hieronder het alternatieve plan van John.

In het kader van hoor en wederhoor heeft onze redactie het verhaal voorgelegd bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. 

“De gemeente snapt de wensen van Casa voor een ideale omgeving en heeft daar respect voor. Er is hier meerdere malen met Casa over gesproken. Maar de gemeente heeft ook te maken met de beperkte ruimte die er is en wensen van anderen. Bij het besluit over de ontwikkeling van dit project heeft de gemeenteraad meegegeven dat het verkeer (halen en brengen) goed geregeld moet zijn. Ook hebben omwonenden en de bewonersvereniging dit als belangrijkste zorg genoemd. Dit is zorgvuldig verwerkt in de ruimtelijke plannen waar de scholen en kinderopvang bij betrokken zijn geweest.”

“De parkeeroplossing is zowel voor Casa als kindcentrum Schatkaart bedoeld en juist aan de Groen van Prinstererlaan is voldoende ruimte aanwezig om dit goed en veilig in te richten. Het is ook de verantwoordelijkheid van de gemeente om rekening te houden met de veiligheid van de verschillende verkeersdeelnemers. Het willen veranderen van de parkeervakken en loslaten van het eenrichtingsverkeer maakt het juist onveiliger vooral voor overstekende voetgangers.”

“In de plannen is wel degelijk rekening gehouden met de wens van een grotere buitenruimte. Casa krijgt nu een buitenruimte van 1080 m2 in plaats van de 600 m2 waar zij volgens de regels recht op heeft. Daarnaast wordt de fietsenstalling van Casa niet op het schoolplein geplaatst, maar op gemeentelijke grond. Uiteraard houden we in de plannen rekening met het verzoek van de omgeving om het water en groen rond de scholen te behouden met groene parkeerplaatsen, nieuwe bomen en extra beplanting. In onze ogen krijgt Casa een mooie nieuwe school op een mooie plek in Pijnacker.”


Uit de krant

Uit de krant