[Politiek laat stem horen] “Je moet dingen durven benoemen”
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo telstar-online.nl
Politiek laat stem horen

“Je moet dingen durven benoemen”

  •   743 keer gelezen   Actueel

Harald van Zielst is fractievoorzitter van Trots Pijnacker-Nootdorp en woont al bijna zijn hele leven in de gemeente. Hij werkt als technisch coach bij de douane in Rotterdam. Zonder politieke achtergrond leerde hij gaandeweg het politieke spel kennen. Hij voelt zich inmiddels goed op zijn plek in de gemeentepolitiek en strijdt voor het woningaanbod voor de eigen inwoners en het verenigingsleven én is een duidelijke tegenstander van Het Nieuwe Inzamelen.

Van Zielst is in Voorburg geboren en verhuisde op zijn vijfde naar Pijnacker, het geboortedorp van zijn moeder. Van Zielst woont nog steeds met veel plezier in Pijnacker. Hij is altijd erg actief geweest in het dorpse verenigingsleven. Zo was hij actief bij de korfbalvereniging en in totaal 25 jaar actief bij de jongerensociëteit de Trucker.

Daarnaast was hij tot 1 juli jl. vakbondsregiobestuurder van het CNV. Begin oktober 2009, werd Van Zielst benaderd door een neefje om hem te helpen met de oprichting van een politieke partij. Op dat moment had hij nog geen idee om welke partij het ging. Na de oprichting van Trots werd Van Zielst de voorzitter. Tijdens de Tweede Kamer verkiezingen van 2010 werd er na verlies van Rita Verdonk, unaniem besloten dat de afdeling in Pijnacker-Nootdorp, zich zou afsplitsen van de landelijke politieke partij. Uiteindelijk bleef Van Zielst alleen over met wijlen George Lubben. Het programma voor 2014 werd weer op poten gezet en Van Zielst werd lijsttrekker. De fractie haalde 1 zetel. Hiermee werd Van Zielst voor de leeuwen gegooid. Het politieke speelveld was nieuw voor hem.

Woningen voor de eigen inwoners
“Je moet je eigen geluid laten horen”, vindt Van Zielst. Trots is bijvoorbeeld een van de eerste fracties die duidelijk uitsprak dat de woningen in de gemeente als eerste beschikbaar zouden moeten zijn voor de eigen inwoners. “Er is grote nood aan woningen. Bij toewijzing van sociale huurwoningen, heb je als inwoner nauwelijks kans. Als eerste krijgen vluchtelingen een huis toegewezen, dan zijn alle mensen met een urgentieverklaring uit de hele regio aan de beurt.” Het aanbod wat volgens Van Zielst over blijft voor de overige inwoners, is nihil. “De impact uiteindelijk is veel groter en treft ook het verenigingsleven. Vrijwilligers gaan van generatie op generatie. Als je een hele generatie wegstuurt, krijg je uiteindelijk problemen in het vrijwilligerswerk. Voor mensen van buiten duurt het langer voor ze zich binden aan een vereniging”, zegt Van Zielst.

Het feit dat de eigen inwoners nauwelijks huizen toegewezen krijgen zorgt ervoor dat er een hele generatie buiten de gemeente gaat wonen. Dit heeft volgens Van Zielst ook impact op de mantelzorg. Trots zou graag zien dat het bejaardenhuis weer terugkomt. Dit zou vooral een oplossing zijn voor de groep ouderen die nu niet ziek genoeg is om in een verpleegtehuis te wonen, maar ook niet vitaal genoeg is om thuis te blijven wonen. “Meer doorstroming zorgt voor een gedeeltelijke oplossing van het woningprobleem”, zegt Van Zielst. Van de groep 30/40-jarigen zijn velen naar buurgemeenten gegaan, omdat het woningaanbod daar groter is. De fractie Trots wil graag deze groep weer terughalen in Pijnacker-Nootdorp, door te zorgen voor betaalbare woningen. “Dit is de generatie die straks vrijwilligers voor het verenigingsleven zal leveren.

De beloofde vier tientjes
De Fractie Trots was destijds de enige die tegen het Nieuwe Inzamelen stemde. Volgens Van Zielst was het voor de fractie toen al duidelijk dat het nascheiden van afval efficiënter en goedkoper is voor de inwoners. Tijdens de vergadering over de begroting eind 2019, kreeg het college als symbool een blauwe Kliko met 40 euro erin van Trots. “Dit als herinnering om te komen met een goede evaluatie van omgekeerd inzamelen en te zoeken naar de vier tientjes die door wethouder van Staalduinen waren beloofd. we vullen de kliko's met geld in plaats van afval”, zegt van Zielst.

“Omgekeerd inzamelen is voor idealisten. De gemiddelde burger heeft er niks mee.” Veel liever ziet de partij dat het oud-papier wordt ingezameld ten behoeve van het verenigingsleven. “Je moet dingen durven benoemen.”


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9767773&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227765&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>