Na twaalf jaar in de gemeenteraad voor PvdA en Eerlijk Alternatief, is Hanneke van de Gevel vorig jaar wethouder geworden.
Na twaalf jaar in de gemeenteraad voor PvdA en Eerlijk Alternatief, is Hanneke van de Gevel vorig jaar wethouder geworden.
College in Beeld

Van de Gevel: "Zorg draait om preventie en integrale aanpak"

Actueel 911 keer gelezen

Pijnacker-Nootdorp - Op 25 april 2018 zijn in Pijnacker-Nootdorp vier nieuwe wethouders aan de slag gegaan. Frank van Kuppeveld van het CDA, Hanneke van de Gevel van Eerlijk Alternatief, Ilona Jense van de VVD en Peter Hennevanger van D66. Deze vier hadden gemeen dat ze geen wethouderservaring hadden én dat ze alle vier al lang in de gemeenteraad zaten. Alle vier zien ze dat als een voordeel, omdat ze weten hoe het in een gemeenteraad werkt en al kennis hadden van veel dossiers.

De vier wethouders komen een voor een aan het woord. We hebben ze onlangs op één ochtend alle vier gesproken. Grappig dat één vragenlijst tot vier heel verschillende gesprekken kan leiden. Op sommige vragen waren de antwoorden eensluidend. Ze hebben het alle vier heel goed naar hun zin. Ze zijn heel tevreden over hun takenpakket dat ze min of meer zelf hebben kunnen bepalen op basis van hun eigen wensen, ambities en kwaliteiten. De vier kennen elkaar al lang vanuit de raad, kunnen het uitstekend vinden en gunnen elkaar wat. Er is geen sprake van 'een wedstrijdje'. Geen enkele wethouder zou een taak van een collega erbij willen hebben of een eigen onderdeel afstaan. We plaatsen de gesprekken in de volgorde waarin ze zijn gehouden. Vorige week Frank van Kuppeveld en vandaag Hanneke van de Gevel. Hanneke van de Gevel is eind vorig jaar vijftig geworden. Dat heeft ze bij Tout le Monde groots gevierd en daarbij viel het op hoe divers de feestgangers waren. Ze kent mensen uit alle lagen van de samenleving. Ze komt van origine uit Den Bosch en is via haar opleiding en werk in de zorg in het westen van het land terechtgekomen.

"Ik ging bij Craeyenburch werken, wat nu Ipse is. 32 jaar zorgervaring heb ik waarvan zeventien jaar als manager. Heerlijk vind ik het om na twaalf jaar gemeenteraad nu mijn kennis en ervaring te kunnen benutten als wethouder zorg. In vorige colleges en in heel veel gemeenten zijn de diverse zorgonderdelen verdeeld over meerdere wethouders. Hier in Pijnacker-Nootdorp is het nu zo geregeld dat ik wethouder ben voor alle taken: jeugdzorg, welzijn, arbeidsparticipatie, ouderenwerk maar ook jongerenwerk, kortom het hele sociale domein, zoals ze dat noemen. Dat was geen eis of zo van mij of van onze partij, het ging bij de onderhandelingen bijna vanzelf. Jij wilt zorg, dat is jouw vak, ga jij dat maar doen. Zo ging het ongeveer een klein jaar geleden toen we van start gingen met dit college."

Van de Gevel is een jaar of vijftien geleden als bestuurslid van de bewonersvereniging Klapwijk min of meer toevallig in de lokale politiek verzeild geraakt. "Ik was toen aan het strijden voor een skateparkje in Klapwijk. Ik woonde daar met mijn toenmalige echtgenoot en onze drie toen nog redelijk jonge kinderen en via de bewonersvereniging was ik voor dat skateparkje aan het knokken. Dat ging niet vanzelf omdat ze het nergens in de voortuin wilden hebben. Het is toch gelukt om het bij de Ontmoetingskerk te plaatsen en het functioneert nog steeds prima. De PvdA vroeg toen of ik bij hen op de lijst wilde komen. Zo kwam in 2006 in de raad. In 2008/2009 kreeg je de kwestie met de IJslandmiljoenen en toen ben ik, samen met raadslid Bert van Tilburg, na heel veel overleg, uit de PvdA gestapt en heb ik met Bert Eerlijk Alternatief opgericht als lokale partij die heel dicht bij de mensen staat en die weet wat mensen lokaal bezighoudt. Met die partij werden we in 2018 de tweede partij van Pijnacker-Nootdorp en zo zijn we – ben ik - in het college gekomen als wethouder. Ik vind het een wereldbaan. Lekker dicht bij huis, geen woonwerkverkeer met files, maar fijn in je eigen dorp werken en iets proberen te betekenen voor de samenleving en dan met name de zorg in al zijn facetten."

Hanneke met haar ouders. Ze kreeg vorig jaar een koninklijke onderscheiding.

Integrale aanpak, goede afstemming, er zo vroeg mogelijk bij zijn en preventie. Dat zijn de toverwoorden voor Van de Gevel die vertelt dat met name de Jeugdzorg landelijk en regionaal qua kosten uit de hand dreigt te lopen. "Wij willen de leefwereld van een kind versterken. In beginsel vanuit de kernteams. Soms is de oorzaak een opvoedvraag van opvoeders of is de oorzaak schuldproblematiek of een (vecht)scheiding. Dat vraagt om een goede begeleiding zodat het hele gezin geholpen wordt en een kind niet snel een etiket krijgt opgeplakt. Kernteamleden kunnen desgewenst doorverwijzen naar de specialistische jeugdhulp." Haar devies: vroeg signaleren, zo jong mogelijk kinderen en het gezin helpen en begeleiden, "We zijn begonnen om in gesprek te gaan met huisartsen en scholen om vanuit de kernteams beter te ondersteunen met opvoedondersteuning."

Hanneke van de Gevel denkt buiten de box en pleit voor originele oplossingen. "Voorbeeldje: een kind had te kampen met paniekstoornissen en heeft nu een hulphond die een heel groot deel van het probleem voorkomt of vermindert. Zo'n hond is duur, maar zelfstandigheid en in de toekomst een baan is minder duur. Bovendien is deze aanpak veel prettiger voor het kind. Juist omdat je de paniek voor bent. Ander voorbeeld: de aanpak van schuldhulpverlening. Daar willen we zo snel mogelijk bij zijn, zodat we voorkomen dat mensen hun huis uit gezet moeten worden. Een schuld door de gemeente laten 'parkeren' en naar een blijvende oplossing toe werken voorkomt heel veel ellende en is per saldo uiteindelijk goedkoper."

Hanneke van de Gevel heeft directe nauwe contacten met zorg- en welzijnsinstellingen. Ze vertelt dat de breed samengestelde kernteams helemaal toegesneden zijn op vroeg signaleren, integraal aanpakken en naar oplossingen toe werken. Naast zorg is Avalex/afval een kerntaak van Hanneke van de Gevel. Met partner Erik Bevaart verkaste ze onlangs van het Hoofdkantoor naar de Guyter. Erik was het geklaag over de blauwe bak beu. "Nee, beginnen ze er daar ook over". Er is veel over te doen, maar dat iedere burger jaarlijks goed is voor 220 kilo afval waarvan 140 kilo als grondstof herbruikbaar is, daar moeten we iets mee. In die 140 kilo zit ook 30 kilo papier die we apart willen inzamelen: via de blauwe bak of via containers van het verenigingsleven. Alles op één hoop in de grijze restafvalcontainer gaat echt niet. Daar ga ik serieus werk van maken. Als mensen niet willen meewerken omdat de kleur lelijk is, dan gaan we stevig handhaven. Als het aan mij ligt wel! Ik heb overigens de kleur niet uitgekozen." Hanneke van de Gevel bedrijft graag politiek vanuit praktische doch nuchtere bevlogenheid. Misschien dat daarom 'de oude Drees' voor haar een voorbeeldpoliticus is!

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant