Afbeelding

Het gaat goed op het CLD

Actueel 1.603 keer gelezen

Regio - Het gaat goed bij het Christelijk Lyceum Delft (CLD) en het aantal aanmeldingen voor het eerste leerjaar op de havo-vwo-locatie Molenhuispad was vorig jaar zo groot, dat de school in nauwe samenspraak met het Stanislascollege Westplantsoen waar dit probleem ook speelt, heeft moeten besluiten tot een maximering van het aantal eerstejaars op de locatie Molenhuispad.

De nieuwe locatiedirecteur Eelke Smulders – hij is de opvolger van de uitdieselende Simon Belder – vertelt in zijn kantoor dat de grootte van het schoolgebouw de beperkende factor is. De leiding heeft besloten dat 330 nieuwe eerstejaars het maximum is. 

Succes
Het CLD is een succesvolle en gewilde school. Een moderne school die altijd open staat voor innovatie en verbetering, maar wel vanuit het principe dat verandering zinvol moet zijn. Het CLD staat voor zinvol onderwijs, voor het benutten van kansen bij het ontwikkelen van talenten en het boeken van goede resultaten. Heel belangrijk is de goede sfeer en het prettige pedagogische klimaat op school.

Gekend worden
Het CLD is een grote school, maar wel zodanig georganiseerd dat iedere leerling gekend wordt. De drie locaties hebben elk hun eigen karakter. Het is heel belangrijk dat elke leerling optimaal tot zijn recht komt. Dat vereist een goede persoonlijke begeleiding. Leerlingen weten dat ze altijd bij een mentor terecht kunnen. Meerdere keren per jaar is er zogenoemd MOL-overleg tussen de mentor, de ouders van de leerling en die leerling zelf.

Onderwijs centraal
Ontwikkelen en leren staan centraal. Het klassikale onderwijs is nog altijd de basis bij het CLD maar daarbinnen zijn de keuzes vanaf het eerste tot het laatste leerjaar heel ruim. Een paar belangrijke termen bij het CLD zijn: technologie en buitenwereld. Dat is begonnen met het Technasium op de havo en het vwo met het vak Onderzoek en Ontwerpen en dat is uitgebreid naar de mavo met het vak Technologie en Toepassing. Het CLD oriënteert zich op wat de buitenwereld verlangt aan competenties en kwaliteiten. De leerlingen krijgen volop mogelijkheden om kennis te maken met die buitenwereld. Door op bezoek te gaan op de werkvloer, door er stage te lopen, maar ook door aan te slag te gaan met concrete onderzoeksvragen. Het technologisch onderwijs is competentiegericht. Het gaat om kennis, maar ook om vaardigheden als leren plannen, structureren, samenwerken en presenteren. In uitdagende werkruimtes gaan de leerlingen vanaf het eerste jaar zelfstandig en in samenwerking aan de slag.

Ruime keuze
Op alle fronten biedt het CLD een ruime vakkenkeuze. Afgemeten aan de resultaten is dit de juiste weg. De gemiddelde leer- en examenresultaten van de leerlingen op het CLD zijn uitstekend. Dat blijkt ook uit het succes in de vervolgopleidingen. Het CLD biedt dus een uitstekende basis.

Goede sfeer
Eelke Smulders is van huis uit docent geschiedenis en werkt al vele jaren met heel veel plezier bij het CLD, waar hij de laatste jaren teamleider havo was. Omdat Simon Belder op weg naar zijn pensionering ging afbouwen, is Eelke met ingang van het schooljaar 2022/2023 directeur geworden van de locatie Molenhuispad (havo-vwo). Met ruim 1.800 leerlingen en 180 medewerkers onder je hoede is dat best een hele verantwoordelijkheid, maar Eelke vindt het een prachtige baan. Hij geniet iedere dag van de positieve energie in de school. Het is zijn overtuiging dat positieve energie en een goede sfeer de basis zijn van goed samenwerken en lekker leren. Leerlingen krijgen bij het CLD in alle opzichten de tijd en de ruimte om zich naar eigen talenten en wensen te ontwikkelen tot zelfstandige volwassen mensen. Het CLD heeft een christelijke identiteit maar je hoeft geen ‘gelovige’ te zijn om leerling of docent te zijn op de school. Iedereen die de christelijke normen en waarden onderschrijft, is welkom. Natuurlijk wordt er ook volop aandacht besteed aan maatschappijvisie, levensbeschouwing en filosofie. De school vindt het belangrijk om de leerlingen de principes van goed burgerschap mee te geven. Daarbij wordt ook aan cultuur veel aandacht besteed op het CLD: er zijn volop mogelijkheden voor tekenen, muziek, toneel, enzovoort. Ook op sportgebied zijn er veel uitdagingen en keuzes!  De vier kerntermen van het CLD zijn: goed pedagogisch klimaat, betekenisvol onderwijs, optimale talentontwikkeling, goede leerresultaten in een prettige sfeer.

Maximum leerlingeninstroom in de brugklas
De locatie Molenhuispad werkt voor komend jaar met een maximum van 330 leerlingen in de brugklas. Om een en ander te stroomlijnen, wordt onderscheid gemaakt tussen binnenring en buitenring. Op de site van de school is precies te zien hoe die grenzen getrokken zijn. De aanmeldingen vanuit de binnenring gaan voor. Verder kunnen gymnasiumleerlingen (en leerlingen die kiezen voor de combinatie GymTech (Gymnasium-technasium) sowieso worden geplaatst. Eelke wijst er op dat de toewijzing van leerlingen uit de tweede en de derde ring objectief en eerlijk zal geschieden en dat een eventuele loting zal worden verricht door een notaris die werkt volgens tevoren zorgvuldig opgestelde regels. De maximering geldt voor de havo/vwo-locatie aan het Molenhuispad. Aan de Obrechtstraat zit de mavo/havo-afdeling. Daar gelden voor de aanmelding geen beperkingen. Voor de derde locatie gelden dezelfde beperkingen als vorig jaar. Dat is de locatie voor de beroepsgerichte opleidingen.


Open huis: 28 januari van 10.00 uur tot 13.00 uur

School-in-bedrijf: 8 & 15 februari van 13.30 uur en 15.30 uur


HAVO/VWO, Locatie Molenhuispad
Molenhuispad 1 | 2614 GE Delft
T 015 268 43 30
E info@chrlyceumdelft.nl | www.chrlyceumdelft.nl

MAVO/HAVO, Locatie Hof van Delft
Obrechtstraat 48 | 2625 XN Delft
T 015 268 43 70
E info@chrlyceumdelft.nl | www.chrlyceumdelft.nl

VMBO-GL/KBL/BBL, Locatie sc Delfland
Van Bleyswijckstraat 72 | 2613 RT Delft
T 015 200 00 14
E info@sc-delfland.nl | www.sc-delfland.nl


Bovenstaand artikel is een advertorial.

Uit de krant