Logo telstar-online.nl
<p>Het betreft het gebied vanaf de Noordeindseweg in Delfgauw tot de Kooltuin-dwarsweg.</p>

Het betreft het gebied vanaf de Noordeindseweg in Delfgauw tot de Kooltuin-dwarsweg.

Plan kwekers voor woningbouw in de Noordpolder

  •   keer gelezen   Actueel

Vier Delfgauwse kwekers die met hun bedrijf actief zijn in het tuinbouwgebied Noordpolder, zijn bereid hun percelen beschikbaar te stellen voor woningbouw en natuurontwikkeling. De Noordpolder loopt van de Rijskade in Pijnacker en de Noordeindseweg in Delfgauw. Het gebied van de vier kwekers loopt van de Noordeindseweg tot de eerste Kooltuin-dwarsweg.

Het totale gebied van de vier kwekers is ongeveer twintig hectare groot. Er zouden tussen de 400 en de 500 woningen gebouwd kunnen worden en tegelijk zou er een ecologische verbinding tussen de Zuidpolder van Delfgauw en de Noordpolder tot stand gebracht kunnen worden.

De initiatiefnemers hebben ‘groen’ licht van de natuurvereniging voor Delft en Omstreken. Een sterk punt van het plan is dat je broodnodige woningbouw realiseert die aansluit op de bestaande voorzieningen in Delfgauw, zonder dat ten koste gaat van groen. “Integendeel: de natuur wordt nog versterkt door de opzet van de plan”, zeggen de initiatiefnemers.

Ze hebben de laatste maanden een uitgewerkt schetsplan gepresenteerd aan de wethouders Frank van Kuppeveld (wonen en tuinbouw) en Ilona Jense (ruimtelijke ordening en verkeer). Die hebben met belangstelling de presentatie aangehoord en er beleefd kennis van genomen. Ze vinden het een interessante ontwikkeling maar die past op dit moment niet bij het geldende bestemmingsplan dat Duurzame Tuinbouw aangeeft en het past ook niet bij beleid van de gemeente dat gericht is op een ‘bepaalde kritische ondergrens van het aantal hectares tuinbouw’ in de gemeente.

Ook de collega-kwekers verderop in het tuinbouwgebied Noordpolder hebben hun bedenkingen. Ze vragen zich af of een dergelijk plan het einde zou kunnen betekenen van het in de jaren tachtig en negentig ontwikkelde tuinbouwgebied Noordpolder. Zij zeggen dat het voor de hand ligt dat het totale draagvlak voor de tuinbouw in dit gebied afneemt. En ook het draagvlak van bijvoorbeeld het aardwarmteproject van Ammerlaan The Green Innovator aan de Nootdorpseweg dat bijna de hele Noordpolder van aardwarmte voorziet. Dat is water van zeventig graden Celsius dat van 2.000 meter onder het aardoppervlak wordt opgepompt.

Ook de provincie speelt bij het handhaven of aanpassen van de bestemming een grote rol. Zoals gezegd: het is nu Duurzame Tuinbouw en je moet van goeden huize komen om een deel van een totaalgebied even een andere bestemming te geven cq te laten verkrijgen.

De vier kwekers willen zeker niet tornen aan de ‘tuinbouwrechten’ van hun collega’s verderop in het gebied en de ingeschakelde Delftse landschapsarchitect Jos van de Lindeloof – mooie naam voor iemand met dat vak - zegt dat de plannen zodanig zijn dat er ruim afstand wordt gehouden van de bestaande tuinbouw.

Het gebrek aan afstand tussen tuinbouw en woningbouw aan de kant van de bebouwde kom van Delfgauw was een van de redenen waarom de vier kwekers dachten: hebben onze tuinbouwbedrijven hier nog wel echt toekomst? Er is een bouwplan voor 42 woningen van Van Erk dat erg dichtbij het komkommerbedrijf van Marco Zuidgeest komt.

De kwekers zeggen: “Op papier en met de mond staat de gemeente vierkant achter de tuinbouw maar de praktijk is vaak toch anders. Wij kunnen in de toekomst bepaalde investeringen – bijvoorbeeld in koeltorens – echt niet doen omdat de woningbouw te dichtbij zit. Kijk, ooit was dit tuinbouwgebied top of the bill, en er zijn echt nog topbedrijven in dit gebied, maar over het geheel moet je je afvragen of je in dit deel van de Randstad nog ruimte moet blijven geven aan moderne tuinbouw. En het is ook de vraag of de ondernemingen het zelf nog willen. Natuurlijk is tuinbouw honderd jaar lang de sector geweest in onze lokale economie waar het om draaide, maar de tijden zijn veranderd en ook de gemeenteraad moet de vraag stellen: past de tuinbouw op de langere termijn hier nog? Wij denken van niet. Zoals alles verandert, is dit ook een logische verandering.”

Jos van de Lindeloof heeft half mei in de gemeenteraad kort de tijd gekregen om het plan toe te lichten. Het is nog een schetsplan en er hangt ook geen termijn aan. Het hoeft niet morgen of overmorgen uitgevoerd te worden. De boodschap is heel simpel: laat het op je inwerken en denk er eens over na.

Een ruimtelijk uitgangspunt is het handhaven van het oude slotenpatroon, dat ook bij de tuinbouwontwikkeling in de jaren tachtig en negentig grotendeels intact bleef. Het woningbouwprogramma kan heel divers zijn. Echt niet alleen villa’s en vrijstaande huizen, maar een mix, waarbij verschillende doelgroepen aan hun trekken komen. Ook stapeling is mogelijk en je kunt denken aan hofjes met nieuwe woonvormen, al dan niet in combinatie met zorg, waar in Delfgauw nog weinig of niets van bestaat.

Verkeerstechnisch wordt de Noordeindseweg ontzien en kan via twee ontsluitingen – waarvan er al een bestaat - worden aangesloten op de bestaande (nieuwe) bebouwing die uitmondt op de Delftsestraatweg die verkeersluwer is geworden sinds de komst van de N470.

Jos van de Lindeloof laat het bestaande Oranjeveldje – Het Bart Dekkerveld – intact, in tegenstelling tot het concrete plan voor 42 woningen ‘uitbreiding Vrijenban’. Daarbij wordt het veldje verplaatst en gedraaid, waarbij het vlakbij de kassen te liggen.

De kwekers zeggen tot slot nogmaals dat het allemaal niet van vandaag op morgen gerealiseerd hoeft te worden maar dat ze wel van alle betrokken partijen verlangen dat ze er serieus naar willen kijken…

Meer berichten