Afbeelding

Stijging in 2020 volledig betaald door huishoudens: watersysteemheffing opnieuw hoger

Regio 1.089 keer gelezen

Regio - Alle  inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overstroming. Onze dijken, gemalen en vaarten vormen samen het watersysteem. Om de kosten van beheer en onderhoud te dekken, krijgen alle belanghebbenden jaarlijks een aanslag voor de watersysteemheffing. De opbrengst van de watersysteemheffing stijgt in Delfland naar 98,2 miljoen euro in 2020, een stijging van 0,9 miljoen euro.

Een stijging met 0,9 miljoen euro lijkt misschien weinig, maar Delfland is voor inwoners wel met stip het duurste waterschap van Nederland. Maar liefst 87,8 miljoen (89,4%) wordt betaald door de inwoners. Uit de cijfers van het hoogheemraadschap van Delfland blijkt ook dat huishoudens in 2020 samen zelfs 1,6 miljoen méér betalen dan in 2019, een stijging van bijna twee procent. En ook bijna twee keer zoveel als de totale stijging voor Delfland. De lage heffingen voor bedrijfsleven (7 miljoen euro), landbouw (1,3 miljoen) en wegen (2,1 miljoen) steken hier wel heel schril bij af.

De Algemene Waterschapspartij pleit voor een veel eerlijker bijdrage van bedrijfsleven en landbouw aan de waterschapslasten, zodat recht wordt gedaan aan hun belang bij droge voeten. Dan kunnen de tarieven voor de inwoners omlaag. Om te beginnen wil de AWP een verlaging van de inwonerstarieven van 10% in 2021. 

Woonruimte wordt veel te zwaar belast
De watersysteemheffing op woningen en bedrijven is gebaseerd op de WOZ-waarde. De mogelijke schade aan een bedrijf is echter vaak veel hoger dan bij een woning. De AWP wil daarom dat het bedrijfsleven een tarief gaat betalen dat veel meer in overeenstemming is met hun belang bij droge voeten. Het kan ook, want bijvoorbeeld de gemeente Den Haag belast bedrijven op basis van de WOZ vier keer zwaarder dan burgers.

Daar komt nog bij dat de WOZ-waarde op fabrieken en kantoren de afgelopen tien jaar veel minder is gestegen dan voor huizen, waardoor zich nu de vreemde situatie voordoet dat bedrijven in 2019 zelfs 9,1% minder zijn gaan betalen. Dat vindt de Algemene Waterschapspartij niet te verkopen aan de inwoners, die toch al de hoofdprijs betalen.

Belangendemocratie
De afwenteling van de waterschapslasten op de huishoudens wordt in stand gehouden door het bedrijfsleven en de landbouw, die een zware stem hebben in het waterschapsbestuur. Zowel rechtstreeks via de geborgde zetels voor de Kamer van Koophandel (KvK) en de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), als indirect vanuit politieke partijen met veel oog voor het belang van bedrijven en boeren, zoals VVD en CDA. Hierdoor loopt de discussie over de modernisering van de waterschapsbelasting telkens vast op het eigen belang van hun achterban. En blijft de burger de melkkoe van Delfland.

Uit de krant