Foto: Martijn Mastenbroek
Foto: Martijn Mastenbroek

Hudson en gemeente in conflict over verbouwing restaurantpand

Actueel 6.616 keer gelezen

Het is vast niemand ontgaan: het voormalige pand van restaurant Tante Boefie aan de Oostlaan in Pijnacker is omgetoverd tot een splinternieuwe horecazaak, genaamd Hudson. Alles staat klaar om de eerste gasten te ontvangen, maar dat kan nog wel even duren. Er zijn namelijk allerlei juridische en ambtelijke obstakels ontstaan. Inmiddels gaan er veel verhalen de ronde over wat er allemaal aan de hand is. De redactie van deze krant deed daarom uitvoerig navraag bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp en heeft de kwestie ook voorgelegd aan de eigenaar en exploitant van horecaketen Hudson. Beiden hebben uitgebreid gereageerd.

De strubbelingen lijken vooral te gaan om benodigde vergunningen, het al dan niet negeren van een bouwstop en het mogelijk slopen van monumentale onderdelen in het pand. “Het pand aan de Oostlaan is namelijk een gemeentelijk monument”, zegt een woordvoerster namens het college van burgemeester en wethouders in Pijnacker-Nootdorp desgevraagd. “Voor het geheel of gedeeltelijk slopen van een monumentaal pand is een omgevingsvergunning nodig. Deze was bij de start van de bouw niet aangevraagd en is op dit moment nog niet verleend.” 

Doina Jonkman-de Gier geeft namens Hudson graag wat meer duiding over de kwestie: “Begin juni hebben we de horeca-exploitatie overgenomen. Om de ‘Hudsonuitstraling te krijgen’, waren er geen constructieve verbouwingen nodig, alleen cosmetische. We hadden uit navraag begrepen dat alleen de muren en dakconstructie monumentale waarde hebben. Vervolgens hebben we op de website van de gemeente Pijnacker-Nootdorp een check gedaan of voor dit monumentale pand een omgevingsvergunning nodig was voor de gewenste verbouwing. Dit bleek niet het geval.” 

Na het plaatsen van een container voor de deur om te vullen met de oude houten vloer, kreeg Hudson bezoek van een medewerker handhaving van de gemeente. “Vervolgens hebben we een bouwstop gekregen voor de sloopwerkzaamheden”, vertelt Doina. “Ons is op dat moment medegedeeld dat we een vergunning nodig hadden in verband met de culturele waarde van het pand. Dit was ons helaas, ondanks alle ingewonnen informatie, niet bekend.”

Monumentale onderdelen
Over wat er wel of niet is gesloopt in het monumentale pand wordt druk gespeculeerd. In de wandelgangen wordt onder andere gesproken over antieke deuren, een vloer en een bord met slijterij erop geschreven. De gemeente geeft aan dat zodra er een omgevingsvergunning is verleend, zal worden gecontroleerd of de situatie in het pand volgens dezelfde verleende omgevingsvergunning is. “Dan wordt vervolgens naar de status van de monumentale onderdelen van het pand gekeken. Als hieruit blijkt dat onderdelen zijn weggehaald, moet de ondernemer de situatie herstellen volgens de verleende omgevingsvergunning”, zegt de woordvoerster.

Bouwstop
Maar er is meer. “Tijdens de bouwstop hebben meerdere controles plaatsgevonden waarbij vergunningsvrije werkzaamheden zijn geconstateerd. Dat heeft de insteek en koers in het dossier bepaald. Echter, op 23 oktober is door een toezichthouder geconstateerd dat de ondernemer handelde in strijd met de bouwstop en dat het restaurant bijna klaar was. De ondernemer heeft daarnaast het pand in gebruik genomen zonder de melding brandveilig en de benodigde omgevingsvergunning. De ondernemer heeft voor al deze overtredingen een last onder dwangsom opgelegd gekregen”, zo meldt de gemeente in een schriftelijke beantwoording aan de redactie van deze krant. “Er is sprake van verschillende overtredingen. Per overtreding is de last onder dwangsom vijfduizend euro.”

De ondernemer heeft voor al deze overtredingen een last onder dwangsom opgelegd gekregen

Doina neemt ons mee terug in de tijd om de situatie goed te schetsen: “We hebben destijds een gesprek gehad bij de gemeente, waar we te horen kregen dat we wel degelijk een omgevingsvergunning nodig hebben. Je kunt deze in vooroverleg aanvragen of direct indienen. Aangezien we deskundige rapporten nodig hadden, is ons geadviseerd dit in vooroverleg te doen, omdat het tijdsbestek anders wat krap zou zijn. Zou de vergunning in vooroverleg akkoord zijn, zou het slechts een hamerstuk kunnen zijn bij de definitieve aanvraag.” 


Hudson heeft vervolgens door bureau Wiegel (bouwhistorie & erfgoedadvies) een rapport op laten maken met een duidelijk beeld van het monument en de wijzigingen die ze wilden aanbrengen. Dit rapport is op 21 augustus ingediend. “Men vroeg ons om een uitgebreider rapport hoe we een en ander wilden gaan uitvoeren, wat we vervolgens op 2 oktober hebben ingediend. Op dit rapport hebben we van de Commissie Ruimte groen licht gekregen, waarna wij de officiële aanvraag hebben ingediend op 15 oktober, die op 23 oktober is bevestigd per brief”, stelt de eigenaar. 

Maar hoe zit het dan met het negeren van de bouwstop? “Wij hebben in de tussentijd cosmetische aanpassingen gedaan, ons meubilair en interieur laten komen en sollicitatiegesprekken gevoerd voor het samenstellen van ons team. Wij hebben uiteraard niets gesloopt of gewijzigd aan de constructie van het pand. Dat is ook geconstateerd door het team handhaving van de gemeente. Zij zijn meerdere keren bij ons op bezoek geweest”, antwoordt Doina.

Risico genomen
Het gemeentebestuur is stellig en streng over de consequenties van het mogelijk negeren van de bouwstop, het naar verluidt verwijderen van monumentale onderdelen en het ontbreken van de benodigde vergunningen: “De ondernemer heeft het risico genomen om door te bouwen. Wij onderzoeken nog welke mogelijkheden en vervolgstappen ondernomen kunnen worden, zowel bestuursrechtelijk, als strafrechtelijk. Zodra dit bekend is, zullen wij eerst de ondernemer informeren. En afhankelijk van de ernst van het vergrijp kan er ook nog strafrechtelijk vervolgd worden.” 

Afhankelijk van de ernst van het vergrijp kan er ook nog strafrechtelijk vervolgd worden

Het restaurant kan niet open voordat de benodigde vergunningen zijn verleend en de melding brandveilig gebruik is afgegeven. Hier moet de ondernemer nog het een en ander voor aanleveren bij de gemeente. De woordvoerster van de gemeente vervolgt: “Op 15 oktober is de aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Deze aanvraag is nog niet compleet. De ondernemer heeft 10 november een brief ontvangen met daarin de uitleg wat nog aangeleverd moet worden. Hij heeft tot 8 december 2023 om de ontbrekende gegevens aan te leveren. Op 7 november 2023 is een ‘melding brandveilig gebruik’ ingediend. Deze is in behandeling genomen.”

Langer geduld
De eigenaar van Hudson baalt van de situatie: “We hadden gehoopt op een vlotte afwikkeling, omdat wij natuurlijk enorm uitkijken naar het openen van onze tiende vestiging. We krijgen erg veel positieve reacties vanuit de omgeving en ontvangen dagelijks al veel telefoontjes met de vraag wanneer we open gaan.” Zo hadden ze zich onder voorbehoud van vergunning al aangemeld voor deelname aan Food de la Route en de agenda voor november voorzichtig opengezet. “Maar we begrijpen dat we nu nog wat langer geduld moeten hebben tot alle vergunningen verstrekt worden”, zegt Doina.

We hadden gehoopt op een vlotte afwikkeling

 “Het is niet anders. Tot die tijd zullen we waar mogelijk het samengestelde team voor Hudson Pijnacker bij andere vestigingen van ons plaatsen en hopen we dat de rest van het team nog even geduld heeft”, besluit de eigenaar.


Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant