Het lint dat bij de toegangsdeur gespannen was, werd door Carolien en Jacob doorgeknipt, waarna de opening officieel een feit was.
Het lint dat bij de toegangsdeur gespannen was, werd door Carolien en Jacob doorgeknipt, waarna de opening officieel een feit was.

Artsen uit Nootdorp openen Hospital San Miguel – Quina Care

Actueel 1.032 keer gelezen

In 2017 werd door tropenartsen Carolien en Jacob van der Ende uit Nootdorp stichting Quina Care opgericht. Het doel: een ziekenhuis oprichten in het Amazonegebied van Ecuador. Een gebouw dat geschikt was om te verbouwen tot een ziekenhuis, werd gevonden in Puerto el Carmen de Putumayo. Het is gelegen aan de grens met Colombia. 

De afgelopen jaren hebben beide tropenartsen met de besturen van Quina Care in Nederland, Ecuador en de Verenigde Staten en diverse vrijwilligers vele voorbereidende werkzaamheden verricht. Het gebouw is grondig gerenoveerd, inventaris is in Nederland verzameld en per container verscheept naar Ecuador, een elektronisch patiëntendossier is ontwikkeld en medicatie en verbandmiddelen zijn gekocht. 

Onlangs heeft de opening plaatsgevonden. Naast een aantal speciaal genodigden waren er ook zo’n 200 inwoners van Puerto el Carmen en omgeving aanwezig. Onder andere de burgemeester van Puerto el Carmen, de Nederlandse honorair consul, het bestuur van Quina Care Nederland en tropenartsen Carolien en Jacob hebben hier gesproken. Een bestuurslid van Quina Care Ecuador was eveneens aanwezig. Door een inheemse dansgroep uit Puerto el Carmen werden traditionele dansen uitgevoerd. Het lint dat bij de toegangsdeur gespannen was, werd door Carolien en Jacob doorgeknipt, waarna de opening officieel een feit was.

Het enthousiasme onder de inwoners over de opening van het ziekenhuis is groot. Mensen zijn verheugd dat zij nu veel dichter bij huis zorg kunnen krijgen. Voor de opening werd het in Puerto el Carmen aanwezige Nederlandse bestuur regelmatig op straat benaderd door mensen die hun blijdschap over de aankomende opening kenbaar wilden maken. Vanaf maandag 8 november om 8.00 uur konden patiënten zich melden en de eersten stonden op dat tijdstip ook daadwerkelijk voor de deur. De eerste dagen zijn al diverse echo’s gemaakt, is laboratoriumonderzoek verricht en is medicatie voorgeschreven. Zowel het personeel, als de patiënten zijn zeer tevreden over het verloop. 

Op dit moment zijn er naast twee tropenartsen nog drie personeelsleden in dienst; een receptioniste, een hulpverpleegkundige en een schoonmaakster. Patiënten die het ziekenhuis bezoeken melden zich bij de receptioniste. Zij schrijft hen in en regelt de betalingen. Vervolgens worden zij gezien door de hulpverpleegkundige. Die meet de bloeddruk, temperatuur en het zuurstofgehalte in het bloed. Daarna zien patiënten één van de artsen. Zij schrijven indien gewenst medicatie voor of laten laboratoriumonderzoek verrichten. De komende periode is een medisch analist uit Nederland als vrijwilliger aanwezig. Hij heeft alle apparatuur in het laboratorium ingesteld, protocollen geschreven en verricht nu het laboratoriumonderzoek. De bedoeling is dat hier binnenkort iemand uit Ecuador voor wordt aangenomen. 

Op dit moment is het nog niet mogelijk patiënten op te nemen op een verpleegafdeling. De verwachting is dat dit in de loop van 2022 wel zal kunnen. Om operaties te kunnen uitvoeren, moet nog een operatiekamer ingericht worden in het ziekenhuis. Zodra er financiering is voor dit project, zal het team van aannemers hiermee beginnen.

Met het openen van het ziekenhuis en het in dienst nemen van het personeel, zijn de exploitatiekosten sterk gestegen. Zodra de verpleegafdelingen in gebruik genomen worden, zal het aantal personeelsleden en daarmee de exploitatiekosten nog verder stijgen. Patiënten betalen een kleine bijdrage voor de zorg die zij ontvangen, maar deze is absoluut niet dekkend. Om toch alle kosten te kunnen betalen, is het bestuur van Quina Care Nederland al langere tijd druk bezig om meer eenmalige en periodieke donateurs en andere geldschieters te zoeken die een bijdrage willen leveren.

Indien u meer wilt weten over stichting Quina Care en het ziekenhuis of indien u interesse heeft om donateur te worden, kijk dan op de website quinacare.org.

Uit de krant

Uit de krant