Dorpsgenoten in gesprek met de koning over onderwijs op afstand | Telstar Online - Actueel nieuws uit Pijnacker-Nootdorp
Logo telstar-online.nl
<p>De koning in gesprek met onderwijsmensen, onder wie Nathalie van der Heide van Octantschool Ackerweide.</p>

De koning in gesprek met onderwijsmensen, onder wie Nathalie van der Heide van Octantschool Ackerweide.

Dorpsgenoten in gesprek met de koning over onderwijs op afstand

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker - Kwaliteitsondersteuner Nathalie van der Heide van Octantschool Ackerweide in Pijnacker-Zuid en ouder Suzan Houweling zijn uitgebreid in gesprek geweest met koning Willem Alexander over onderwijs op afstand.

De koning had twee gesprekssessies met het programma Zoom, online op afstand dus. Eerst met docenten en andere onderwijsdeskundigen en daarna ook nog met ouders van leerlingen in het basisonderwijs én het voortgezet onderwijs.

Dat laatste was dus een gesprek ‘tussen ouders onder elkaar’. De koning is zelf immers ook vader van schoolgaande kinderen. Nathalie en Suzan vertellen enkele dagen later dat Koning Willem Alexander zeer ontspannen aan het gesprek deelnam maar intussen wel heel belangstellend was en scherpe vragen stelde.

Voor Nathalie van der Heide was het niet de eerste keer dat ze de koning sprak. Een jaar of vier geleden werd ze uitgenodigd voor een happening in het Paleis op de Dam in Amsterdam waar koning Willem Alexander en Koningin Maxima ieder jaar enkele tientallen mensen ontvangen uit een bepaalde beroepsgroep. In dat geval het onderwijs. Nathalie had destijds de eer daarvoor te worden uitgenodigd.

Ondersteunen
“Ook dat was heel leuk om mee te maken. Destijds heb ik met de koning en de koningin gesproken over allerlei aspecten van het onderwijs en mijn rol daarbij. Ik werk nu zeventien jaar bij Octantschool Ackerweide waarvan anderhalf jaar als kwaliteitsondersteuner. Vroeger heette dat IB-er, intern begeleider. Mijn taak bij Ackerweide is om de docenten te ondersteunen bij hun werk. Daarbij ben ik vaak de schakel tussen docenten onderling en tussen docenten en ouders. Als kinderen bepaalde problemen hebben met het leren of met hun gedrag, dan kom ik in beeld om daar een oplossing voor te helpen bedenken. Ook houd ik me bezig met de zogenoemde Plusklas. Dat is geen klas voor alleen hoogbegaafde kinderen. Er zitten ook leerlingen in klas die met bepaalde aspecten van het onderwijs problemen hebben.”

Corona
Sinds corona heeft het werk van Nathalie een nieuwe dimensie gekregen. Dat begon al met de eerste lockdown, vorig jaar maart. Toen moest er plotseling van alles bedacht en ontwikkeld worden om ‘onderwijs op afstand’ te gaan geven. Met andere woorden: online onderwijs met behulp van de computer, waarbij de docent via het programma Teams op afstand contact heeft met de leerlingen.

Tijdens die eerste lockdown is er veel kennis en ervaring opgedaan die wordt benut tijdens de lockdown die nu gaande is. Net voor de Kerst is die afgekondigd en het ziet er naar uit dat er na half januari nog twee of drie weken bij komen.


Na de onderwijsmensen volgden de ouders.

Nathalie vertelt dat het onderwijs op afstand voor veel kinderen best goed functioneert, maar dat er toch altijd problemen te overwinnen zijn. Zo kan het gebeuren dat de situatie thuis niet geschikt is voor onderwijs op afstand. Dat kan te maken hebben met spanningen in gezinnen maar ook met het ontbreken van bepaalde technische hulpmiddelen. Daarbij zijn er ook leerlingen die gewoon niet aan de gang willen gaan met hun schoolwerk.

Noodopvang
Gelukkig is er wel ‘noodopvang’ op school. Daarvan maken nu tussen de veertig en de vijftig kinderen gebruik. Deze voorziening is ook voor kinderen met ouders die vitale beroepen hebben, zoals de zorg, het onderwijs en politie/brandweer.

Op school zijn er nu drie groepen: een groep met kinderen uit de groepen 1 en 2, een groep met kinderen uit de groepen 3 en 4 en een groep met kinderen uit de groepen 5 tot en met 8.

Die laatste groep krijgt online instructie en vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag. De jongere groepen krijgen dat nog niet maar als de lockdown nog langer duurt, zullen ook de groepen 3 en 4 instructie op afstand krijgen en vervolgens thuis met taken aan de gang gaan.

Thuis werken
Ouder Suzan Houweling kan uit eigen ervaring vertellen dat het best lastig is om thuis werken te combineren met thuis lesgeven. Haar oudste zoon Daan zit in groep 8 en is zelfstandig. Hij gaat rustig zijn gang, logt in en doet netjes zijn werk, zo tussen negen en twaalf uur.


Suzan Houweling in gesprek met koning Willem Alexander en andere ouders.

Dochter Naomi zit in groep 4 en dat is wel een ander geval. “Soms heeft ze gewoon echt geen zin om te lezen als wij dat vragen en dan doet ze het gewoon niet. Het kost mijn man en mij echt heel veel tijd en energie om haar thuis goed onderwijs te geven. Ik heb dankzij een meedenkende chef mijn werkrooster zo kunnen omzetten dat werken en lesgeven niet tegelijkertijd plaatsvindt. Dat betekent dus dat ik soms pas in de avonduren aan het werk toe kom. Het gevolg is dat mijn echtgenoot en ik niet meer echt aan ontspanning toe komen. Wel zorg ik er voor dat ik met de kinderen in de middaguren naar buiten ga en dat ze genoeg beweging krijgen. Dat is heel belangrijk. Mijn dochter weet intussen heel wat van vogels af. Dat boeit haar wat meer dan het lezen blijkbaar.”

Docent en ouder
Nathalie is naast docent ook ouder. Als alleenstaande moeder heeft ze een zoon van twaalf die het eerste jaar van het Stanislas zit. Dat is Thijmen. En een dochter, Julia, die net als de dochter van Suzan in groep 4 zit.

Zoonlief is geen voorstander van school en vindt het thuisonderwijs wel een prettige manier van werken. Dochterlief maakt haar moeder mee als docent en als moeder en zegt dan soms: “Je bent nu weer gewoon mijn moeder, dus ik hoop wel dat je normaal doet.”

Nathalie zegt dat ze het soms makkelijker vindt om een hele groep les te geven dan alleen haar eigen dochter. Dit soort verhalen horen we wel vaker van onderwijsmensen.

Het onderwijs op afstand loopt op zich goed maar het vereist wel heel veel extra inspanning van docenten en ook ouders. Vijftig kinderen op school opvangen en intussen ook de online lessen laten doorgaan, vergt veel energie en improvisatievermogen.

Natuurlijk zijn er zorgen over de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen, maar de grootste zorgen betreffen het welbevinden van een aantal kinderen. Er zijn er die er echt ongelukkig van worden, al dan niet bevorderd door de lastige situatie in het gezin. Nathalie is voortdurend met ouders en andere betrokkenen in gesprek om allerlei zaken in goede banen te leiden.

Erkennen
Ze is daarbij aangewezen op de medewerking van met name de ouders en dat ze inzien dat het goed als hun kinderen gebruikmaken van de noodopvang op school. Nathalie zegt dat het heel belangrijk is dat de school cq de leerkrachten alle kinderen regelmatig zien en spreken, ook al is het op afstand. Direct contact is heel belangrijk en kan de kinderen weer even een boost geven.

Een probleem voor veel kinderen is dat ze te weinig beweging hebben gedurende de dag. Zeker in de winter zijn ze soms niet naar buiten te krijgen terwijl het ontzettend belangrijk is dat ze bewegen en buiten spelen. Terwijl juist spelen ontzettend belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen, zegt Nathalie.

Ook voor het sociale contact is dat heel belangrijk. Om de verveling en de landerigheid te bestrijden is het heel goed dat ze een potje voetballen of wat anders. De gymdocent, Joanne van Dam, zorgt voor allerlei spelmatige oefeningen, zoals een puzzeltocht door de wijk. Dat blijkt handig voor kinderen die gewoon niet meer weten hoe ze zich zelf een beetje kunnen vermaken.

Wifi
Nog weer een ander probleempje is ‘de wifi’. Lang niet overal ligt glasvezel en dan kan het gebeuren dat de capaciteit van de verbinding maar een kwart is van wat nodig is. Dochter Naomi ging met de telefoon of i-Pad in de hand even het huis laten zien aan de juf, maar toen het signaal verzwakte, bleek de juf ineens weg. Aldus Suzan die net als Nathalie genoten heeft van de online-ontmoeting met de koning.

Suzan vond het wel grappig van de koning te vernemen dat ook hij als vader het thuis lesgeven van zijn dochters niet altijd even eenvoudig vond. Iedereen hoopt dat het onderwijs straks weer echt op school gebeurt. Intussen moet iedereen even door de zure appel blijven heen bijten. Het valt niet altijd mee maar iedereen doet zijn uiterste best. Daarom wil Nathalie bij deze gelegenheid nog even zeggen dat het team van de school van directeur Robin van Eekert heel hard werkt en dat veel docenten op digitaal vlak stappen vooruit hebben gezet. De opgedane kennis over onderwijs op afstand zal ook van pas blijven komen, als corona straks tot het verleden behoort.

Meer berichten