Plantjesmarkt
Plantjesmarkt Protestantse Wijkgemeente Ypenburg

De Kerk op Ypenburg bestaat 25 jaar!

zaterdag 6 april 2024 10:00 tot 16:00

De Kerk op Ypenburg viert het 25-jarig jubileum op zaterdag 6 en zondag 7 april!

Eerste kerkdienst wijkgemeente Ypenburg Pasen 1999

Op 4 april 1999 werd met Pasen de eerste kerkdienst gehouden op Ypenburg. Dat was toen in het noodgebouw van basisschool De Vlieger. Basisschool De Vlieger heeft tot 2004 onderdak verleend voor de kerkdiensten van de Protestantse Wijkgemeente Ypenburg maar tot 2007 ook voor vergaderingen, koorrepetities en bazaars en rommelmarkten. Die noodgebouwen van De Vlieger stonden naast de tijdelijke C1000 winkel. Nu staat op die plek het appartementencomplex De Vliegenier met allerlei zorginstellingen in de plint en ons kerkgebouw De Toevlucht op de hoek van de Laan van Hoornwijck en de Bleriotlaan. 

Eerste nieuwbouwwoningen op de VINEX locatie Ypenburg

De eerste woningen op Ypenburg werden gebouwd in 1996 aan de Mok, dat hoorde toen nog bij de gemeente Rijswijk. Andere delen van Ypenburg lagen in de gemeenten Nootdorp en Pijnacker. De komst van de Kerk op Ypenburg is dan ook voorbereid door een werkgroep van de eerste protestantse Ypenburgers in samenwerking met vertegenwoordigers van de protestantse kerkgemeenten van Rijswijk, Nootdorp en Pijnacker. De wijkgemeente Ypenburg werd onderdeel van een de Samen op Weg Gemeente Nootdorp-Ypenburg. 

Een eigen wijkpredikant

Op 4 november 2001 deed Ds Attie Minnema haar intrede in de wijkgemeente Ypenburg met een dienst in de Dorpskerk in Nootdorp. Pionieren op de VINEX-locatie Ypenburg begon zowel letterlijk als figuurlijk in een dorre woestijn. De vrijwillige pioniers van de SOW wijkgemeente Ypenburg gingen in de eerste jaren met plantjes langs de deuren van de nieuw opgeleverde woningen om de bewoners welkom te heten en te informeren over de wijkgemeente.

Een eigen kerkgebouw

In de jaren 2004 verhuisden de kerkdiensten naar het noodgebouw van het Rijswijkse Atlas College waar nu het parkeerterrein is van het NFI. De kerkdiensten verhuisden vervolgens mee naar het nieuwe schoolgebouw van het Lyceum Ypenburg aan de overkant van de Laan van Hoornwijck. Vanaf het begin van de wijkgemeente Ypenburg was het visioen een eigen kerkgebouw en dat werd mede mogelijk gemaakt door een grote financiële bijdrage vanuit de wijkgemeente Nootdorp. Na jaren van voorbereiding werd op 1 december 2007 De Toevlucht geopend door de eerste dopeling van de wijkgemeente, Aafke Jellema en de toenmalige burgemeester Deetman. Wim Deetman noemde het een unieke gebeurtenis dat hij aan het einde van zijn burgemeestersloopbaan een kerkgebouw mocht openen nadat er in zijn voorgaande jaren als burgervader al zoveel kerken gesloten waren in Den Haag. 

Om de drempel voor de wijkbewoners te verlagen is De Toevlucht meer dan alleen een kerkgebouw voor zondagse vieringen. Naast het uitdeelpunt van de Voedselbank komen oudere wijkbewoners een paar keer per week naar de activiteiten van Haags Ontmoeten in De Toevlucht en komt de wijkjeugd dagelijks naar de muziekschool.