Afbeelding

Flinke huizenprijsstijging verwacht in 2024

Wonen 2.438 keer gelezen

De prijzen van koopwoningen stijgen en naar verwachting zet deze trend zich door. Belangrijkste oorzaken van de recente prijsstijging zijn de grote loonstijgingen en de toenemende krapte op de woningmarkt. Dit jaar zullen hogere lonen en lagere rentes bijdragen aan verdere huizenprijsstijgingen. ING Research stelt het basisscenario naar boven bij en gaat uit van een huizenprijsstijging van tussen de 5% en 8% in 2024.

Prijzen van koopwoningen stijgen in rap tempo
De prijzen van koopwoningen zijn in de afgelopen maanden flink gestegen. De prijsverandering in januari dit jaar was vergeleken met een maand eerder +0,6% (seizoensgecorrigeerd), zo blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. Deze prijsstijging volgt op eerdere prijsstijgingen van +0,8% in december en +0,7% november. Sinds juni zitten de huizenprijzen weer in de lift na een jaar aan prijsdalingen.

Sterke loonstijging en toename krapte belangrijkste oorzaken recente stijging

Dat de prijzen recentelijk flink stegen komt voornamelijk door de sterke loonstijging en de toename van de krapte op de woningmarkt. 

Hogere lonen hebben zowel direct impact op de betaalbaarheid van een woning als op de leencapaciteit. Door de loonstijging is de betaalbaarheid verbeterd, waardoor woningkopers inmiddels bereid zullen zijn iets meer voor een huis te bieden dan eerst. Daarnaast werkt een hoger brutoloon door bij het bepalen van de maximale hoogte van de hypotheek.

Ook nam de krapte op de woningmarkt in het afgelopen jaar steeds verder toe. Het woningaanbod daalde hard en woningen die te koop stonden werden steeds sneller verkocht, blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Daarnaast zag de NVM het overbieden ook weer toenemen. Dit heeft ervoor gezorgd dat woningen steeds vaker boven de vraagprijs werden verkocht. Tegelijkertijd nam de vraag naar woningen gestaag toe door de sterke groei van het aantal huishoudens.

Grotere prijsstijging in 2024 vooral vanwege sterkere loonstijging en lagere rentes
Er zijn drie belangrijke ontwikkelingen waardoor we ons basisscenario naar boven bijstellen. Ten opzichte van het vorige scenario:

  • is de loonstijging groter dan verwacht
  • zijn de rentes gedaald en dalen naar verwachting verder
  • zijn beleggers minder actief en verkopen ze per saldo hun woningen


Snel stijgende lonen

De loonstijging was vorig jaar flink en we verwachten dat de loongroei dit jaar doorzet. In het laatste kwartaal van 2023 lagen de lonen 6,9% hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. We verwachten dat de loongroei in 2024 wel wat afzwakt, maar dat deze groei alsnog hoger ligt dan we eerder aannamen. Dit zal een sterkere prijsstijging veroorzaken dan we eerder aannamen.

Lagere rentes
De kapitaalmarktrentes zijn de afgelopen maanden gedaald en dat heeft er mede toe geleid dat de hypotheekrentes iets lager liggen dan eerder voorzien. Naar verwachting zullen de kapitaalmarktrentes dit jaar verder dalen en zodoende gaan we in ons nieuwe bassiscenario uit van lagere rentes vergeleken met ons eerdere scenario.

Al met al hebben kopers dit jaar meer ruimte om te bieden bij de aankoop van hun gewenste huis. Dit is een belangrijke drijvende kracht die ervoor zorgt dat de vraag naar woningen verder aantrekt en de huizenprijsstijging doorzet.

Beleggers minder actief
Tegelijkertijd verwachten we dat beleggers dit jaar minder actief zijn en hun woningen per saldo van de hand zullen doen. Deze ontwikkeling is in de afgelopen jaren in gang gezet, blijkt uit onderzoek van het Kadaster, en we verwachten dat deze trend zich in 2024 verder doorzet.

Een belangrijke oorzaak dat beleggers zich anders gedragen, is de eerder aangekondigde middenhuurregulering. Mede hierdoor staat het verwachte rendement van huurwoningen onder druk en vermindert het daarmee de aantrekkelijkheid van het aanhouden van de woning. Deze ontwikkeling zal zorgen voor een iets ruimer woningaanbod en de opwaartse kracht van de huizenprijzen iets dempen.

Prijzen stijgen in 2024 door
ING Research verwacht in haar basisscenario dat de prijzen eind 2024 tussen de 5% en 8% hoger zullen liggen dan nu. De huizenprijzen zullen al gedurende het jaar de eerdere prijsdaling goedmaken en uiteindelijk richting het eind van 2024 al flink boven de piek van juli 2022 uitkomen.

De onzekerheid rondom de ontwikkeling van de huizenprijzen blijft groot. Vanwege deze onzekerheden houden we rekening met andere scenario’s. Zo houden we rekening met een ‘positiever’ scenario met daarin bijvoorbeeld een grotere loonstijging en een sterkere daling van de rentes kan ertoe leiden dat de prijsontwikkeling groter uitvalt. Een ‘negatiever’ scenario is ook mogelijk met bijvoorbeeld een kleinere loonstijging en stijgende rentes wat ertoe kan leiden dat de prijsontwikkeling lager uitvalt.


Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant