Logo telstar-online.nl

John Venix erelid DSVP

  •   keer gelezen   Sport

Pijnacker - Tijdens de Algemene Ledenvergadering van voetbalvereniging DSVP, die op woensdag 20 juni is gehouden, is voormalig penningmeester John Venix benoemd tot erelid van de vereniging. Venix is 14 jaar penningmeester van DSVP geweest, maar heeft onlangs deze functie, in verband met een ernstige ziekte waarvoor hij nu in behandeling is, op moeten zeggen.

Voorzitter Peter de Jong had veel waarderende woorden voor het beleid van Venix, die er voor gezorgd heeft dat DSVP financieel een gezonde vereniging is. DSVP is nu op zoek naar een opvolger voor Venix.

De DSVP voorzitter sprak zijn ongerustheid uit over de plannen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp om tot een forse verhoging van de huur van de velden over te gaan. Met het oog hierop is vorig jaar al besloten gefaseerd tot contributieverhoging over te gaan. Tijdens de druk bezochte ledenvergadering drong De Jong er op aan dat méér leden zich beschikbaar moeten stellen als scheidsrechter omdat dit, vooral bij jeugdwedstrijden, vaak een probleem is. Hij deed ook een klemmend beroep op de leden om het begrip “normen en waarden” hoog in het vaandel te houden.

Voorafgaande aan de vergadering waren de leden in de gelegenheid om een kijkje te nemen bij de nieuwbouw van zes kleedlokalen, een bestuurskamer en een commissiekamer. Bij aanvang van het nieuwe seizoen hoopt men de nieuwbouw in gebruik te kunnen nemen.

De Jong maakte ook gewag van het feit dat er plannen zijn ontworpen om het parkeerterrein te verruimen en sprak de hoop uit dat er spoedig een aanvang genomen kan worden met de aanleg van de twee nieuwe voetbalvelden De gronden hiervoor zijn, na een lange juridische strijd, ondertussen verworven. Hierdoor zou ook hockeyvereniging HCP meer speelruimte krijgen. Met het oog op de toekomstige uitbreiding van de voetbalvelden, heeft DSVP eerder al een half speelveld aan de HCP afgestaan.

Meer berichten