Afbeelding
VIDEO

20 miljoen voor slimme mobiliteit in de regio Rotterdam Den Haag

Regio 7 keer gelezen

Regio - 1 december 2015 - De Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Milieu investeren samen € 20 miljoen in intelligente transportsystemen (ITS) in de regio Rotterdam Den Haag. Het gaat om nieuwe technieken en diensten waarbij reizigers onderweg realtime rij- en reisadviezen krijgen en om de toepassing van innovatieve vormen van verkeersmanagement, zodat het verkeer na een evenement of grote opstopping op de weg beter verspreidt.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en twaalf regio's trekken tot en met 2017 ruim € 70 miljoen uit voor intelligente transportsystemen (ITS). De regio Rotterdam Den Haag is één van die regio's. Om met de allernieuwste technieken in de praktijk ervaring op te doen worden in verschillende regio's in Nederland in totaal negen projecten opgezet. De minister en regionale bestuurders, waaronder Pex Langenberg en Tom de Bruijn, voorzitter en vice-voorzitter van de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, hebben daarover vandaag de afspraken bekrachtigd. De miljoeneninvestering versterkt Nederlands positie als internationaal koploper op het gebied van innovatieve mobiliteit en biedt kansen voor het bedrijfsleven.

Minister Schultz: "Op internet vind je nu al een zee aan informatie over zaken die invloed hebben op drukte op de weg, zoals het weer, wegwerkzaamheden en een festival in de buurt. Maar pas als je al deze puzzelstukjes bij elkaar legt, kun je reizigers écht reisadvies op maat geven."

Praktijkervaring via projecten, daarna breed uitrollen
In de regio Rotterdam Den Haag geven de samenwerkende overheden de komende twee jaar invulling aan de landelijke thema's van Beter Benutten, waaronder de inwinning van verkeersdata, reisinformatie en logistiek. De aanpak is landelijk zodat de slimme toepassingen door iedereen gebruikt kunnen worden. Pex Langenberg: "Wij maken ons sterk voor het eenvoudig beschikbaar en toegankelijk maken van reisinformatie voor de consument. Zo kan iedere reiziger voorbereid op weg."

Wij zorgen voor betere informatie over wegwerkzaamheden, evenementen, brugopeningen, incidenten en parkeren. Deze data worden verwerkt in reisadviezen van marktpartijen op verschillende sites en in verschillende apps. Reizigers kunnen via verschillende kanalen aan informatie komen. Bij de werkgevers en werknemers in onze regio promoten wij deze mogelijkheden actief via de campagnes Ga 3.0 en Filedier. De vervoerders en verladers worden geprikkeld om met deze data slimme diensten te maken zodat zij zo min mogelijk in de files staan.

Ook zetten wij in op het ontwikkelen van nog slimmere kruispunten en slimmere wegen. Op routes waar wij het fietsgebruik willen promoten krijgen fietsers meer prioriteit en informatie over groentijden. Bijvoorbeeld de regensensor voor fietsverkeerslichten. Onlangs zijn een aantal fietsverkeerslichten in Rotterdam uitgerust met een regensensor. Bij regen hoeft de fietser minder lang te wachten op groen licht.

Onderzoek moet uitwijzen of informatie over groentijden uit verkeerslichten in de auto beschikbaar kan komen. Zo kan de automobilist zijn snelheid aanpassen voor groen licht, bijvoorbeeld bij de verkeerslichten op de A44 bij Wassenaar. Ook kijken wij naar een dergelijk systeem voor het openbaar vervoer voor de lijnen 1 en 9 in Haaglanden en 23/25 in Rotterdam.

Op de rijkswegen draagt een beter rijgedrag bij aan een betere doorstroming. Denk hierbij aan de juiste route (vermijden van incidenten, drukke trajecten), maar ook het makkelijker invoegen en het rijden met de juiste snelheid en op de juiste rijstrook. Vlotter, maar ook veiliger rijden moet zorgen voor minder opstoppingen in ons drukke gedeelte van de Randstad.

Om de projecten te laten slagen hebben wij de inzet nodig van alle wegbeheerders, de ontwikkelaars van verkeerssystemen, app-bouwers, werkgevers, publiekstrekkers en de consument.

Beter Benutten
In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. De regio's Brabant, Arnhem/Nijmegen, Twente, Maastricht, regio Rotterdam Den Haag (Haaglanden, Rotterdam), Amsterdam, Stedendriehoek, Groningen/Assen, Midden-Nederland, Zwolle/Kampen en Leeuwarden investeren samen met het ministerie in Beter Benutten ITS.

Uit de krant