Deze kat is verrast door het goede nieuws.
Deze kat is verrast door het goede nieuws.

Partij voor de Dieren blij met verbod doden van verwilderde katten in Zuid-Holland

Regio 5 keer gelezen

Regio - De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is blij met de bekendmaking van de Omgevingsdienst Haaglanden dat het sinds 21 april verboden is om in Zuid-Holland verwilderde katten te doden.

Uit informatie van de Dierenbescherming blijkt dat zwerfkatten in Zuid-Holland vogelvrij zijn verklaard. Gemiddeld worden er in Nederland jaarlijks tussen de 8000 en 13.500 katten doodgeschoten of aangeschoten en verminkt. Dit gaat gepaard met veel dierenleed. Bovendien zijn ook tamme (huis)katten soms het slachtoffer van de jacht op verwilderde of zwerfkatten.

De Partij voor de Dieren heeft in de provincie al meerdere malen vragen gesteld over de kwestie, omdat het zeer veel dieren- en mensenleed veroorzaakt. In de praktijk blijkt dat heel veel gedomesticeerde huiskatten, die een eigenaar hebben, worden doodgeschoten of ernstig verwond. Jagers beweren het verschil te kunnen zien. Maar dat is niet goed mogelijk, want ook huiskatten kunnen zich schuw en territoriaal gedragen. Bovendien is in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin wordt bepaald dat er geen zwerfkatten en verwilderde katten meer mogen worden afgeschoten.

Er zijn geen gegevens beschikbaar waaruit blijkt wat de schade is die zwerfkatten en verwilderde katten aanrichten aan de flora en fauna, laat staan dat er bewijs is dat er sprake is van schade. Zolang deze gegevens ontbreken, kan er op basis van de Flora- en faunawet sowieso geen toestemming worden verleend voor het doden van deze katten.

Er bestaat een effectieve methode om de populatie zwerfkatten en verwilderde katten op een diervriendelijke manier in de hand te houden. Dat is de is de TNR-methode (Trap, Neuter and Return). Dit betekent dat de dieren worden gevangen, vervolgens geneutraliseerd door middel van castratie of sterilisatie en daarna worden teruggeplaatst.

Dankzij de TNR-methode  breidt de populatie zwerfkatten en verwilderde katten zich niet uit omdat er geen kittens meer worden geboren. Verder worden niet-steriele katten door de steriele groep niet geaccepteerd, neemt de overlast voor omwonenden af door de veranderde hormoonhuishouding van de kat en vaart het dierenwelzijn er wel bij omdat de katten niet worden gedood en in hun eigen leefomgeving kunnen blijven.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland Carla van Viegen: "Ik ben heel blij dat het provinciebestuur heeft besloten om gehoor te geven aan onze eerdere oproep om de aanwijzing om verwilderde katten te mogen doden in te trekken. Schade door deze dieren is nooit aangetoond en met de TNR-methode kun je op een diervriendelijke en effectieve manier de populaties zwerfkatten en verwilderde katten in toom houden. Dit besluit is een eerste stap in de richting van een beter welzijn voor in het wild levende dieren in Zuid-Holland."

Uit de krant