Afbeelding

Akkoord CAO Glastuinbouw

di 17 jul 2012, 10:29 Regio

BREKEND Westland - De cao onderhandelaars van LTO Glaskracht Nederland, Plantum, FNV Bondgenoten en CNV vakmensen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de glastuinbouw dat zij hun besturen.

De looptijd van deze cao is van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2014. De cao geldt voor 50.000 werknemers met een vast of tijdelijk dienstverband en op onderdelen ook voor de uitzendkrachten die in de sector werkzaam zijn. Gedurende de looptijd van de tweejarige cao worden de salarissen in drie stappen verhoogd met in totaal 2,75%. Op 1 september 2012 en 1 juli 2013 met 1% en op 1 januari 2014 met 0,75%. Dit meldt LTO Noord vandaag aan Groot Westland.

Partijen kwamen overeen blijvend te investeren in bedrijfstakscholing (Horti-bedrijfsschool), mobiliteit (Mobiliteitscentrum Glastuinbouw). Voor de nieuw te ontwikkelen vitaliteitsregeling reserveren zij 0,25% van de loonsom. De sector wil medewerkers blijven boeien en binden juist nu langer doorgewerkt moet worden en ontwikkelingen in teelt en techniek niet stilstaan.

In de nieuwe cao worden bedrijven (ingeval van uitzendwerk, payroll en andere vormen waarbij personeel wordt ingehuurd) verplicht gebruik te maken van door de Stichting Normering Arbeid (SNA) op basis van NEN 4400 gecertificeerde uitzendbedrijven. Tot nu toe gold dat als een sterke aanbeveling.

Uit de krant