Winterellende voor dieren

Regio 12 keer gelezen

Regio - Bij de Dierenbescherming in onze regio staat de telefoon niet stil. Er komen diverse meldingen binnen over dieren die door de sneeuw en de vorst in de problemen zijn geraakt. Zo heeft de Dierenbescherming meldingen binnengekregen over dieren die niet goed worden verzorgd door de eigenaren.

“De telefoontjes gaan over pony's die zonder water en voer in de sneeuw staan en over konijnen die in de tuin staan zonder een sprietje stro of een hok. De vrijwillige afdelingsinspecteurs Dierenbescherming in de regio Haaglanden gaan zo snel mogelijk onderzoeken hoe het met deze dieren gaat en zo nodig grijpen ze in”, meldt een woordvoerder van de Dierenbescherming.

Maar vooral dieren die geen eigenaar hebben om voor hen te zorgen, komen door de winterse taferelen snel in de problemen. Dit blijkt uit de vele berichten die de Dierenbescherming krijgt over in het wild levende dieren. Er is bijvoorbeeld gebeld over een ree die over de Zwolsestraatweg liep, waarschijnlijk op zoek naar voedsel en over vogels die zo verzwakt zijn dat ze niet meer opvliegen. Vogels hebben het nu moeilijk, hun natuurlijke voedselbron als zaden en bessen zijn moeilijk te vinden of al helemaal verdwenen en insecten zijn weggekropen.

Dierenbescherming Den Haag is daarom samen met de Haagse Vogelbescherming weer een wintervoedering gestart. Door heel Den Haag wordt op plaatsen waar grote concentraties vogels zitten, bijgevoerd. Niet alleen watervogels kunnen hun voedsel slecht bereiken nu de sloten bijna overal zijn dichtgevroren, ook de bosvogels kunnen door de sneeuw weinig voedsel vinden.

Uit de krant