ProRail ontruimt volkstuinen

Regio 10 keer gelezen

Regio - Om treinvertragingen en gevaar door spoorlopen en vandalisme langs het spoor terug te dringen neemt ProRail tal van maatregelen. In gebieden waar onveilige situaties direct verband houden met tuinieren langs het spoor, gaat ProRail over tot ontruiming van tuinen, te beginnen in Zuid-Holland.

Zuid-Holland kent de meeste volkstuinlocaties langs het spoor (zo’n 600) en het drukst bereden spoornet van Nederland. Bijna driekwart van de tuinen wordt illegaal gebruikt. In 2006 zijn in Zuid-Holland voor het eerst maatregelen genomen; toen zijn in Sliedrecht en Vlaardingen bijna 100 tuinen ontruimd. Dit jaar worden 160 tuinen in onder andere Waddinxveen, Hardinxveld-Giessendam en Rotterdam-Noord ontruimd. Tuinders met een huurcontract hebben in juli - drie maanden van te voren - een opzeggingsbrief ontvangen en op de tuinen zijn meertalige posters opgehangen.

ProRail kiest voor ontruiming in het najaar om het de tuinders mogelijk te maken de meeste gewassen nog te oogsten. Gaan gewassen toch verloren, dan biedt ProRail legale tuinders een vergoedingsregeling. Ook wordt informatie verstrekt over volkstuinverenigingen in de buurt.

In de komende jaren vindt ontruiming mogelijk ook in andere delen van het land plaats, hoewel de overlast daar minder is dan in Zuid-Holland.

Steeds vaker komt ProRail op tuinen milieu- en andere delicten tegen, zoals illegaal lozen, opslag van gevaarlijke stoffen (asbest, bestrijdingsmiddelen en verfresten), veehouderij, overnachting door zwervers en illegale aanleg van elektriciteit. Verder kunnen aanwezige spullen, zoals schuurtjes, plastic en los bouwmateriaal de rails op waaien, of projectielen worden voor vandalen.

Door maatregelen als hekwerken, surveillance, cameratoezicht, voorlichting op scholen en campings nabij het spoor en door het ontruimen van onveilige volkstuingebieden, is sinds 2002 de verstoring van het treinverkeer door buitenstaanders met 15% per jaar afgenomen. Het vandalisme is sindsdien gehalveerd.

Uit de krant